Cyprus

advertisement
TÜRKÇE
BASKISI
17-6-2016
SAYI 61
www.rethink.com.cy
İçindekiler
Cyprus
ÇEVRE DAIRESI
Yerel Yönetimlerin önünde
daha uzun yol var
Çevre Dairesi: Yerel
yönetimlerin atık
yasasını uygulamak
için “daha gitmeleri gereken uzun bir
yolları” vardır
sayfa 1-3
Danimarka çöpü
geri dönüştürme
çalışmalarını
yeniden başlatıyor
sayfa 3
Tarım Bakanlığı Çevre Dairesi, yerel yönetimlerin atık yasasını uygulamaları
söz konusu olduğunda ‘daha gitmeleri gereken uzun bir yolları vardır’ denilebileceğini, atık yasasına karşı gelenlerin yüksek para cezası ödeyeceklerini
bildirdi.
Çevre Dairesi Çevre Kıdemli Memuru Dr. Chrystalla Stylianou, atık izinleri,
izleme ve denetleme yetkisinin Tarım Bakanlığı’na verildiği geçen Şubat’tan
beri sıklıkla şikâyetler alındığını söyledi.
Belediye çalışanlarının bahçe atığı, lastik ve diğer döküntüleri yakmaları nedeniyle Daire’nin Baf Belediyesi’ne ceza kestiğini anlatan Dr. Stylianou, Kıbrıs
Haber Ajansı’na (KHA), 4000 avroyu bulan bu cezaların, Daire’nin kullandığı
seçeneklerden biri olduğunu, ana önceliğin yerel belediyelerle birlikte çözümler bulmak olduğunu kaydetti.
Bu özel alanda uyumu sağlamak için daha yapılması gereken
birçok iş olduğunu, daha gidilecek
uzun bir yol bulunduğunu ifade
eden Styllianou, ilgili yasanın çok
açık olduğunu, herhangi bir atık
yönetimi sürecinin çevre ve kamu
sağlığını tehlikeye atması durumunda engellendiğini, bunun
içerisinde bahçe atığı ve çöplerin
de olduğunu duyurdu.
5 Şubat 2016’da atık yasası değişmiş, daha önce İçişleri
Bakanlığı’nın yetkisinde olan
karışık ev atıkları, giyim eşyası,
bahçe atıkları ve diğer türlerin
sorumluluğu Tarım Bakanlığı’na
verilmişti.
Yasa değişmeden önce de bu tür
atıklarla ilgili şikâyetler bulunduğunu ancak bunların yerel
yönetimlere ve İçişleri Bakanlığı’na iletildiğini anlatan Dr.
Chrystalla Stylianou, şimdiki yasayla Çevre Dairesi yasa dışı bir
arazi doldurması tespit ettiğinde
bir uyarı mektubu gönderdiğini, failden, atığı kaldırmasının ve
Yayıncı: Kıbrıs Haber Ajansı (KHA)
Yayın Şefi: Georgia Vasiliou
Baş editör /Grafikler: Rebekah Gregoriades
21, Akadimias Caddesi, 2107 Aglantzia, Kıbrıs
Posta Kutusu 23947, CY – 1687 Lefkoşa
Telefon: +357-22556000
http://www.cna.org.cy
Faks: +357-22556100
[email protected]
doğru uygulamayı yapmasının istendiğini belirtti.
Chrystalla Stylianou, Çevre’ye
ve kamu sağlığına ani tehdit olduğunda Çevre Dairesi’nin 4000
avroya kadar 15 gün içinde ödenmesi koşuluyla ceza uyguladığını
duyurdu.
Bu ihlalin tekrarlanması halinde
ceza ikiye katlanıyor ve failin tutumunda ısrar etmesi halinde Daire,
üç yıl hapis veya 500 bin avro veya
her ikisi birden, cezai kovuşturma
isteyebiliyor.
Çevre Dairesi Kıdemli Memuru,
denetleme ve cezaların Daire’nin
tek hedefi olmadığını, ondan daha
önemlisinin yerel yönetimlerin, yasal çerçevede vatandaşların
atıklarını yönetmede sorumluluk-
ları olduğunu anlamaları gerektiğini vurguladı.
Bahçe atıklarıyla ilgili olarak da
Styllianou, “yeşil noktalar” denilen noktaların bir çözüm olabileceğine işaret etti, ancak organik
atıkların elden çıkarılmasına uygun bu alanların oluşturulmasının
geciktiğine ve hatta tamamlananların bile henüz açılmadığına dikkat çekti.
Yeşil noktaların hepsi Baf bölgesinde olmak üzere sadece dördü
hizmet verirken Kıbrıs genelinde 20’den fazla yeşil noktanın
oluşturulması planlanıyor.
Styllianou, bütün şikâyetlerin
yerinde denetimlerle incelendiğini, Daire’nin bu görevi yerine getirebilmek için dışarıdan da personel aldığını söyledi.
Yasanın yerine getirildiğine emin
olmak için Çevre Dairesi, düzenli olarak denetimler yapıyor, bir
şikâyet olduğunda da olağanüstü
kontroller yapıyor.
Son olarak denetimleri sürdürecek yeterli personel olup olmadığı
sorusuna Chrystalla Stylianou,
“Bu yıl geçen senekinden daha iyiyiz” şeklinde yanıt verdi.
ÇÖP ÖNLEMESİ
GERİ DÖNÜŞÜM MAZLEMELERİ
HOLD DANMARK RENT
Danimarka`da bağımsız bir çöp önleme kuruluşu olan Hold Danmark
Rent bu yılın başında çöp atmanın
önlenmesini yaygınlaştırma üzerine
daha çok yoğunlaşmak için uzmanlaştırma ve çöpleri geri dönüşüm
ürünlerine dönüştürme olasılıklarını
araştırma çalışması başlattı.
Clean Europe Network`a (Temiz
Avrupa Ağı) göre Hold Danmark
Rent’in yeni İcra Başkanı Benny Rasmussen daha önce Danimarka geri depozito planını yürütme ve gelişmeden sorumlu idi. Rasmussen`in geri dönüşüm uzmanlığı Hold Danmark Rent`e çöplerin döngüyü tamamlayarak nasıl geri dönüşüm ürünlerine dönüştürülüp satılabileceğinin değişik yollarını incelenmesinde rehber
olacak.
Hold Danmark Rent üyelerine, çoğunlukla Danimarka belediyelerine, çöple mücadelelerinde ve çöplerin yere
atılmasında yardımcı olmayı sürdürecek. Hold Danmark Rent, üyelerine çöp önleme uzman görüşü sunuyor,
ayrıca üyelerinin bir araya gelmesini sağlayan ve en iyi uygulamalarla ilgili bilgi alışverişinin sağlandığı toplantılar düzenliyor, bölgesel ağlar oluşturuyor, yerel kampanyalar düzenliyor ve bölgelerindeki gönüllülerin
çalışmalarını destekliyor.
Hold Danmark Rent devlet destekli fon almıyor. Aksine ayakta kalabilmek için üyelik aidatı, kampanya katkıları ve ürün satışlarının gelirleriyle çalışıyor.
Hold Danmark Rent daha önce doğa, çevre ve dış rekreasyonla ilgili kuruluşların bir birliği olan Danimarka Dış Kurulu`nun bir parçasıydı. Hold Danmark Rent, gönülleri harekete geçirmek ve fonları artırmak için
işbirliğini de sürdürecek.
Download