Şirket Raporu AL

advertisement
15 OCAK 2010
TAV Havalimanları Holding
Şirket Raporu
AL
Borç Yapısının Uzun Vadeli Olması ve 2010 Yılındaki
Beklentileri Nedeniyle Cazip…



2008 yılının son çeyreğinde şiddetlenen global ekonomik krize, yüksek borç
rasyoları ve 1.5 milyar dolar net borç pozisyonu ile giren TAV'ın, 2009 yılı ikinci
yarıdan itibaren krizin etkilerinin hafiflemeye başlaması, geçen yıl içinde yaptığı
121 milyon TL tutarındaki (%50 bedelli) nakit sermaye artırımı, TAV Tunus’da
gerçekleştirdiği %15 oranındaki hisse satışından elde ettiği 28 milyon € tutarındaki
kaynak ve global ekonomilerde başlayan normalleşme sürecinin olumlu etkileri ile
2010 yılında daha iyi bir performans göstereceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, şirket
hisselerindeki satış baskısının ortak satışlarının sona ermesinin ardından
hafiflediğini görmekteyiz.
Şirketin kısa vadeli sermaye ihtiyacını azaltması anlamında Havaş'ta
gerçekleştireceği operasyondan yaratılacak 102 milyon € kaynağın mali yapının
güçlendirilmesi için kullanılacak olmasının gerek kısa vadeli finansal risklerin
düşürülmesi gerekse hisse senedi üzerinde kurduğu baskının azalması
anlamlarında pozitif karşılıyoruz. Bu operasyon şu şekilde gerçekleştirilecektir:
TAV'ın %65, HSBC Investment Bank Holdings'in %28.3 ve İş Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı'nın %6,7 oranında iştirak edeceği "Yeni Şirket" kurulacak ve Yeni
Şirket'e TAV 78 milyon € sermaye aktararak iştirak edecek. Yeni Şirket, diğer
ortakların sermaye iştiraki ve dış finansmanıyla, Havaş hisselerinin tamamını 180
milyon € bedelle devir alacak. Hatırlanacağı üzere, bu işleme Rekabet Kurulu onay
vermişti ve bu aşamadan sonra Ocak – Şubat aylarında da Ulaştırma Bakanlığı’nın
izin vermesini bekliyoruz.
TAV'ın yaptığı yatırımların çok büyük bölümünün tamamlanmış olmasıyla şirketin
2010’da önemli derecede nakit çıkışı yaşamayacak oluşu, şirketin Tunus’taki
operasyonlarından meyvelerin bu yıl toplanmaya başlanması, Rekabet Kurulu’nun
onayının ardından Havaş'taki yeni yapılanma/ortaklığın şirkete nakit girişi
yaratması, 2010 yılında Türkiye’ye yönelik ortalama %5 büyüme öngörülerinin yanı
sıra yurtiçine doğrudan ve dolaylı sermaye yatırımlarında artış tahminlerinin yolcu
sayısı ve trafiğini benzer şekilde pozitif yönde etkilemesi, bu kapsamda şirketin kar
marjlarında artış, 2009’da yurtdışında yolcu sayısının %10’a varan seviyelerde
düşüş göstermesine karşılık TAV’ın faaliyet gösterdiği havaalanlarında %2’lik
artışın benzer şekilde 2010 yılında da devam ederek %10 mertebesine ulaşacağı
öngörümüz, global ekonomideki düzelmeden şirketin olumlu etkileneceği
beklentimiz ve makul değerlemesi nedeniyle TAV Havalimanları Holding için AL
tavsiyesinde bulunuyoruz.
GELİR TABLOSU (milyon €) *
Net Satışlar
FAVÖK
--- FAVÖK M arjı (%)
FAVKÖK
--- FAVKÖK M arjı (%)
Net Kar / Zarar
--- Net Kar M arjı (%)
2006/12
2007/12
2008/12
2009T
2010T
401.8
28.9
507.5
77.0
627.3
140.8
638.5
166.6
727.9
185.8
7.2
15.2
22.4
26.1
25.5
169.5
217.8
296.8
322.6
362.9
42.2
42.9
47.3
50.5
49.9
-70.3
-43.8
4.7
45.0
53.8
-17.5
-8.6
0.7
7.0
7.4
T a vs iye
AL
Fiya t (TL )
H e de f Fiya t
Yüks e liş Po tan s iye li (% )
Ön ce ki Ta vs iye
Ön ce ki H ed e f Fiya t
5 .65
6 .42
14
1 4 Oc a k 10
Ö ZET BİLG İL ER
Fiya t (TL )
Se rm a ye (m ilyo n TL)
Özs e rm a ye (m ilyo n TL )
Piyas a D e ğe ri (m ilyo n $)
H e de f P iya s a D e ğ eri (m ilyo n $ )
En D ü ş ük P D - m n $ (So n 1 Yıl)
En Yü ks e k PD - m n $ (So n 1 Yıl)
Piyas a D e ğe rin e Gö re D ip te n U za klığ ı
H a lka Açıklık Ora n ı (% )
Be ta (So n 1 Yıl)
Taka s ta ki Ya b a ncı P ayı (% )
3 Aylık Ortala m a İş le m H a cm i (m ilyon $ )
N e t N a kit / (B orç) Po zis yo n u (m ilyo n $ )
FİNANS AL O RANL AR
(Ca ri)
F/K
PD / D D
FD / FAVÖK
FD / Sa tış lar
H is s e B aş ın a K a r (TL)
Özs e rm a ye Ka rlılığı (% )
3 3 .31
2 .76
8 .39
2 .57
0 .20
9 .71
Net Satış - N et K ar ve F AVÖ K Marjı
8 00 .0
3 0.0
2 0.0
6 00 .0
1 0.0
4 00 .0
0 .0
2 00 .0
-1 0.0
0.0
FİNANSAL ORANLAR
F/K
PD / DD
FD / FAVÖK
FD / Satışlar
Hisse Başına Kar (TL)
Özsermaye Karlılığı (%)
GETİRİLER (%)
TAVHL
IMKB-100
2006/12
26.2
2007/12
4.7
14.3
2008/12
105.1
1.3
12.2
2009T
25.7
2.2
15.5
2010T
26.3
2.5
15.2
-
4.9
1.9
4.0
3.9
-0.44
-18.5
-0.28
-12.2
0.03
1.2
0.19
8.6
0.22
9.3
1 Hafta
15.8
-0.4
1 Ay
29.0
9.0
3 Ay
29.0
7.3
6 Ay
40.5
49.2
1 Yıl
124.6
118.5
Kaynak: Finnet ve Eti Yatırım Araştırma
* Veriler, şirketin sadece havacılık faaliyetlerini göstermektedir
Adem ÖZEN
[email protected]
Tel: (+90) 212 321 38 38 (118)
Faks: (+90) 212 294 93 93
5 .65
3 6 3.3
7 44
1 ,4 16
1 ,6 08
4 99
1 ,4 22
9 9 .4 %
4 4.0
0 .58
4 9.3
2 6.5
1 ,4 1 6.3
-2 0.0
2 00 6 /1 2
N et S a tış la r
2 0 07 /1 2
2 0 0 8/12
2 0 09 T
Ne t K a r M a rj ı (%)
20 1 0T
FA V ÖK M arjı (%)
Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Eti Yatırım A.Ş.’nin
güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi,
veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Eti Yatırım
A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve
gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist
değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu yayın, Eti Yatırım A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz
ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
Eti Yatırım A.Ş. bir Karadeniz Holding iştirakidir
Download