ERA.NET Transport Ar-Ge Projeleri 2013 Çağrı İlanı

advertisement
ERA.NET Transport Ar-Ge Projeleri 2013 Çağrı İlanı
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında,
TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ERA-NET
Transport, Avrupa ülkeleri arasında akıllı ulaşım
sistemleri konularında güçlü araştırma –geliştirme
ortaklıklarının kurulması ve ortak araştırmalar
yapılması amacıyla oluşturulmuş “Uluslararası
Çağrılı Programı” dır. Bahar 2013 çağrı döneminde
“Araç Teknolojileri” ve “Geleceğin Yolcu(luk)ları”
gibi ilgili tematik alanlarda gelişmekte olan işbirliği
konularının belirlenmesi ve uluslararası araştırma
ve geliştirme işbirlikleri için ayrılan yerel ve
bölgesel desteklerin yönlendirilmesi planlanmıştır.
 Tüm kara taşımacılığı modları için araçlar ve
bileşenleri
 Alternatif yakıtlar ile tahrik sistemlerinin sistem
optimizasyonu
 Geleceğin Yolcu(luk)ları
 Kullanıcılar için bilgi ve hizmetler
 Servis sağlayıcıları ve altyapı
yöneticisi
gereksinimleri
ÇAĞRI TAKVİMİ
ERA-NET Transport başvuru süreci tek aşamalı bir
prosedürdür.
ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ
ERA-NET
Transport
kapsamında,
“Araç
Teknolojileri” ve “Geleceğin Yolcu(luk)ları” gibi
ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği
bir çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkeler
arasından en az iki sanayi kuruluşunun yer aldığı
projelerin desteklenmesine öncelik verilecek ve
bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke
tarafından desteklenmesi gerekecektir.
4 Kasım 2013, 17:00 CET (Central European Time)
Proje önerilerinin son teslim ve başvuru tarihi.
Aralık 2013 / Şubat 2014: Başvurulan projelerin
değerlendirilmesi ve desteklenecek projelerin
seçimi.
ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER:
Türkiye,
Almanya,
Avusturya,
Belarus,
Belçika(Flaman Bölgesi), İspanya (Bask ve
Katalonya Bölgesi), İsrail, İsveç, Norveç, Polonya
PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI
ÇAĞRI KONULARI
Çağrı hakkında genel bilgilere,
Çağrı kapsamında “Araç Teknolojileri” ve
“Geleceğin Yolcu(luk)ları”
ile ilgili aşağıda
belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri
desteklenecektir.
http://www.transport-era.net adresinden,
ERA-NET Transport başvuru süreci tek aşamalı bir
prosedürdür.
İngilizce doldurulacak proje dökümanlarına
https://epss-futuretravelling.eu adresinden,
Ortak arama işlemlerine,
 Araç Teknolojileri
 Farklı uygulama alanları ve araç sınıfları için
http://www.b2match.eu/FutureTravellingENT201
3 adresinden ulaşılabilinir.
bileşenler ve araçlar
ERA-NET Transport Ar-Ge Projeleri 2013 Yılı Çağrı İlanı
Sayfa 1/2
Sürüm 14.05.2013
TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR
Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru
ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın
1509
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programına başvuracaktır.
1509 ULUSLARARASI SANAYİ Ar-Ge PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
Programa,
sektörüne
ve
büyüklüğüne
bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer
yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde
destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar
için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı bilgi
www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer
almaktadır.
AYNI PROJEDE TÜRKİYE'DEN
KURULUŞ OLMASI
BİRDEN FAZLA
ERA-NET Transport’a sunulan bir projede
Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması
halinde, bu kuruluşların 1509 Uluslararası Sanayi
Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına ortak
proje önerisi sunması gerekmektedir. (NOT:
Sunulacak projelerde en az bir yabancı proje
ortağı kuruluşun olması şarttır).
1
CET: Central European Time
ÇAĞRI ve ERA.NET Transport hakkında bilgi için:
http://www.transport-era.net
www.tubitak.gov.tr
Bayram Yılmaz
Bilimsel Programlar Başuzmanı
TÜBİTAK – TEYDEB
Tel: 009 312 468 53 00 (1436)
e-posta: [email protected]
ERA-NET Transport Ar-Ge Projeleri 2013 Yılı Çağrı İlanı
Sayfa 2/2
Sürüm 14.05.2013
Download