ito vakfı süleyman taştekin mesleki ve teknik

advertisement
ADI SOYADI:
22.12.2015
NO / SINIF:
İTO VAKFI SÜLEYMAN TAŞTEKİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR ASTRONOMİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
B
SORULAR
A.
Aşağıdaki cümlelerde altta verilen kavramlardan en uygun 8 tane sözcüğü noktalı yerlere yazınız (8x5 puan)
(Newton, hidrojen, Satürn, kara cisim ışınımı, Merkür, Güneş, yıldız, kara cisim, Astromatematik,boyutları, Jüpiter,
beyaz cüce, göreceli, ışık yılı, Astrojeoloji, Güneş, Kepler,
Venüs, Astrokimya.)
B
(
) 4.
Venüs’ün yörüngesi, Dünya’nın yörüngesine en yakın olan gezegendir.
(
) 5.
Yıldızların uzaklıkları çok büyük olmasına
rağmen, yıldızların uzaklığı için m. veya km.
birimleri kullanılabilir.
(
) 6.
4 radyan 180o ye eşittir.
1.
Güneş
evriminin
…………………………………… olur.
sonunda
(
) 7.
2.
Zaman mutlak değil …………………………………………
dir.
Astronominin alt dallarından olan Astrokimya, gök cisimlerinden getirilen numunelerin içeriğini inceler.
(
) 8.
Güneş sisteminin en büyük gezegeni Satürn’ dür.
C.
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru
şıkkı işaretleyiniz (4x5puan)
3.
4.
5.
…………………………………. yasaları, gezegenlerin
yörünge hareketlerini açıklayan yasalardır.
Halkalarıyla
ünlü
olan
………………………………… dür.
gezegen
1.
Yüzeyinin üzerine düşen tüm ışınım enerjisini
soğuracak nitelikte yani ışığı hiç yansıtmayan cisimlerin yaptığı ışınıma ………………….…………………
denir.
6.
Işığın boşlukta bir yılda alacağı mesafeye
………………….………………. denir.
7.
Astronominin
alt
dalı
olan
………………………………….. uyduların Dünya etrafındaki yörünge hareketlerini inceler ve yörüngelerini hesaplar.
8.
………………………………… Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
B.
A) Süpernova patlaması B) Big-Bang
C) Güneş tutulması
D) Gök taşı düşmesi
E) Karadelik oluşması
2.
) 1.
Iraksım, uzaklıkla doğru orantılı olarak artar.
(
) 2.
Kara cisim her dalga boyunda ışınım yayar.
(
) 3.
Gezegenler odaklarından birinde Güneş
olan elips şeklindeki yörüngelerde dolanır.
NicolausCopernicus’un astronomiye en önemli
katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
Aşağıdaki cümleler doğruysa (d) yanlışsa
(y) yazınız (8x 5puan)
(
Dünyadaki biyolojik yaşam için gerekli olan
elementler aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu oluşmuştur?
Güneş merkezli evren modeli
Yer merkezli evren modeli
Teleskopla ilk gözlemi yapması
Evrensel çekim yasası
Gezegenlerin elips yörüngelerde dolaşması
Aşağıdaki ışın türlerinden hangisinin dalgaboyu
çok uzundur?
A) Gama ışınları
C) X ışınları
E) Görünür ışın
4.
Aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş sisteminin en küçük gezegenidir?
A) Merkür
D) Mars
B
B) Radyo dalgaları
D) Morötesi ışınlar
B) Jüpiter
E) Neptün
Zümre Öğretmenleri
C) Satürn
Download