Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü DENETİMLİ SERBESTLİK

advertisement
DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLÜLERİ
POLİS MERKEZİ ve OKUL BOYADI
Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Tarsus Fevzi Çakmak Polis Merkezi ve Tarsus
Ashabı Kehf Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında
Polis Merkezi ve Anadolu Lisesinin cehpe boyama işlemleri denetime tabi yükümlüler tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada: " Kamu hizmeti cezası veya
gözetim altında ya da Kanunla belirlenen kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma yükümlülüğü
kapsamında yükümlü çalıştırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarıyla yükümlülerin çalıştırılması
hususunda
protokoller imzalandığını; Tarsus`ta çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda
yükümlünün, denetimli serbestlik süresi içerisinde, cezasının belli bir kısmını kamu yararına ücretsiz çalışma
yükümlülüğü olarak yerine getirmeye devam ettiklerini; bu kapsamda Tarsus Fevzi Çakmak Polis Merkezi
ve Tarsus Ashabı Kehf Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz arasında
imzalanan protokol kapsamında yükümlülerin bu kamu kurumlarının ihtiyacı olan cephe boyama işlemini,
kamu yararına ücretsiz çalışma yaptırımı karşılığında gerçekleştirildiği, bu tür ve farklı çalışma
faaliyetlerinin sürdürülmeye devam ettiği." belirtilmiştir.
Download