21) 1,3,6,9,4,36,44,56,64,89100 sayılarından kaç

advertisement
MATEMATİK ÇALIŞMA KAĞIDI
1)
ifadesinin değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
B) 5
C) 3
D) 2
22)
16) 0,00000018 sayısının bilimsel gösterimi
23)
15)
9)
12 
5
16
10)
2) 8670000000 sayısının bilimsel gösterimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 867x107
B) 86,7x 108
C) 8,67x109
D) 8,67x108
hangisidir?
A) 1,8 x 10-7
C) 1,8 x 10-6
B) 1,8 x 10-8
D) 1,8 x 10-5
17) Aşağıdakilerden hangisi √𝟏𝟖𝟎
3)
sayısının eşitidir?
A)5√6
B) 6√5
C) 8√3
A) 23
A) 22
B)85
C)24
D)44
5) Aşağıdakilerden hangisi tam kare bir
sayı değildir?
A)144
B)64
C)120
D)225
24)
A) 8
D) 9√2
11) Çözümlenmiş hali;
12) Çevre uzunluğu
alanı kaç
26)
19)
cm olan bir karenin
‘ dir?
6)
27)
5
8
13) 3 .3 .3
A) 3
4
 ifadesi kaça eşittir?
B) 38
9
C) 3 5
D) 31 5
20)
7)
8)
a3 5 , b5 2
, c8
Sayılarının büyükten küçüğe doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
14)
A) b  a  c
B)
b c a
C)
a b c
D)
cb a
1,3,6,9,4,36,44,56,64,89,100
sayılarından kaç tanesi tam karedir?
21)
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
B) 24
0, 8 1 
A) 1,4
18)
olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 35,71
C) 305,71
B) 3050,0701
D) 350,71
kaç basamaklı bir sayıdır?
C) 25
D) 26
işleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
25)
4) 48 ifadesinin yarısı hangisidir?
223 . 525
28)
0, 2 5
B) 0,14
67
C) 1,06
D)10,6
sayısının yaklaşık değeri kaçtır?
B) 8,1
C)8,5
D)8,9
29)
38)
45)
52)
53)
30)
39)
46)
54) 88 adet birim karodan en az kaç adet
birim karo çıkarılırsa kare oluşturulabilir?
A)18
B) 12
C) 8
D) 7
31)
40)
47)
32)
Çözümlenmiş şekli
4.101 + 2.100 + 5.10-1 + 8.10-3
olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
55)
A)40,258
41)
56)
48)
33)
C)42,058
D)402,58
8 50 sayısının çeyreği kaçtır?
A) 2 150
B) 4 50
C) 2 148
D) 4 25
, y  5 4 ve z  3 7
olduğuna göre, x, y ve z sayılarını küçükten
büyüğe işlem yaparak sıralayınız.
A) X<Y<Z B) Y<X<Z C) X<Z<Y D) Z<X<Y
57) x  4 5
42)
34)
49)
35)
B)42,508
58) Yalnızca √𝟓 sayısının değerini bilerek
43)
aşağıdakilerden hangi sayının yaklaşık değerini
hesaplayabiliriz?
50)
B) √𝟒𝟓
C) √𝟑𝟓
D) √𝟑𝟐
59) Yanda verilen karesel bölgenin alanı kaç
36)
cm2’dir?
44)
37)
A) √𝟕𝟓
51)
A) 72 √𝟐
B) 72
C) 36 √𝟐
D) 36
60)
66)
72)
78)
A)17
61)
79)
67)
62)
73)
80)
68)
63)
74) Aşağıdakilerden hangisi 0’dan büyük,
69)
1’den küçüktür?
A) 5-3
B)(-5)-3
C)53
D)(-5)3
x.10006 sayısı 21 basamaklı ise x
sayısı hangisi olabilir?
A) 199686
B)19866
C)1986
D)196
75)
64)
70)
81)
164 sayısının yarısı kaçtır?
A) 211
B) 213
C) 215
76)
65)
D) 217
71)
(–2)-2 tamsayısının kuvveti
aşağıdakilerden hangisidir?
82)
77)
A) 
1
4
B)
1
2
C)
1
4
D) 
1
2
B)14
C)16
D)15
3

83)    2  
  
2
   5  

A) 1
84)
0
B)2
3
91)
3
3 8 .2
3
54 
24
işleminin sonucu kaçtır?
C)3
D)4
işleminin sonucu kaçtır ?
97)
4a = 84 ve 3b =
104)
1
27
ise a-b kaçtır ?
A)10
B)11
C)12
D)13
Sarı Çizmeli Mehmet Ağanın kare şeklinde
250 m2 arsası vardır.Bu arsanın çevresi kaç m2
dir
A)5
B)7
C)9
D)11
92)
14
3
işleminin sonucu kaçtır?
A)319
85)




B) 39
C) 311
D) 3-19
34 .54 işleminin sonucu kaçtır?
A)154
B)158
C)84
A)5 10
B)10 10
C)15 10
98)
105)
D)20 10
93)
D)88
99)
86)
106)
A) 3a
B) 5a
C) 8a
D) 10a
94)
3x102 + 2x101 + 3x10-3 çözümlenmiş
biçimiyle verilen sayı aşağıdaklerden
hangisidir?
9.255.210 çarpımının sonucu kaç
basamaklıdır?
A) 10
B)11
C)12
D)13
87)
A)30,23
672 000 000 sayısının bilimsel
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 672. 107
B) 6,72. 108
7
C) 6,72. 10
D) 0,672. 108
B)3,230
C)32,003
D)320,003
100)
107)
101)
88)
89)
14 
2
12 
64  X
ise x aşağıdakilerden hangisidir?
A)16
B)4
C)7
D)5
90)
75  2 12
işleminin sonucu kaçtır ?
Bir şirket her ay ortalama 125 bin TL kar
ediyor.Bu şirketin bir yılda elde ettiği karı ifade
eden sayı bilimsel gösterime uygun bir şekilde
yazılırsa aşağıdakilerden hangisi olur ?
95)
A) 15.104 B)1,5.106 C) 12,5.104 D)1,25.105
108)
96)
2,25x10b
0,00000225 =
1430000000 = 1,43x10a dır.
103)
Buna göre a-b kaçtır ?
27
A) 1
B)
1
2
C)
1
3
D)
1
4
102)
A)12
B)13
C)14
D)15
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

ssss sssssssssssssss

2 Cards oauth2_google_dcb459a4-1469-4d06-b5f9-5130af344e6b

Create flashcards