İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA

advertisement
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı
Adresi
Telefon ve Faks No
: KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
: Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer BURSA
: Tel: ( 0 224 ) 4842170 ( 25 Hat ) Faks : ( 0 224 ) 4842169
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri
İle ilişkiler biriminin
telefon ve faks no su
: Tel: (0 224 ) 280 31 15
Faks: (0 224) 484 21 69
Tarih
: 06.10.2009
Konu
: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum :
Şirketimiz’in 06.10.2009 tarih ve 2009 / 25 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz’in
sermaye yapısının güçlendirilmesi ve iş alanları örtüşen iki grup şirketi fiilen birleştirilerek sinerji
sağlanmasını teminen; Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin (Karsan) ana ortağımız Kıraça
Holding A.Ş.’nin %99,99’una sahip olduğu Kare Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Türk Ticaret
Kanunu’nun 146-151 ve 451. Maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-20 maddeleri ve
Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak 30.09.2009 tarihli mali tabloları esas
alınarak birleştirilmesine; Bu çerçevede, birleşmenin Kare Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin bütün
aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Karsan tarafından devralınması suretiyle Karsan
bünyesinde gerçekleştirilmesi ve söz konusu birleşme için gerekli yasal işlemlere başlanılmasına
karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli
tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Mustafa ŞENONGAN
Suphi Burak KURTARAN
Genel Muhasebe Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı- Mali
Saat: 17:30
Saat: 17:30
Download