KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İlişkili Taraf İşlemleri

advertisement
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
İlişkili Taraf İşlemleri
Özet Bilgi
2016 Yılı Öngörülen İlişkili Taraf İşlemleri hakkında
İlişkili Taraf İşlemleri
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde; 2016 yılında Karsan Otomotiv
Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. ile yapılması planlanan satış işlemlerinin 2015 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana
ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle ilişkili taraf işlemleri raporu hazırlanmasına ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına karar verilmiştir.
2016 Yılında Yapılması Öngörülen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde, Şirketimizin Karsan
Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin 2015 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2015 yılı yıllık finansal
tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2016 yılında da bu limitin üzerinde işlem gerçekleştirileceğinin öngörülmesi nedeniyle, bu
raporda; Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğuna ilişkin bilgi
sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam
olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download