özet güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi

advertisement
ÖZET
GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE
BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNİN
DOĞRU GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ
Ayfer SÖNMEZ
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sahne Sanatları Anabilim Dalı
Ağustos 2014
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Barış TOPTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKKAYA
Bu çalışma, toplumun en önemli kültür varlığı olan dili, doğru güzel ve etkili
biçimiyle kullanmaya yönelik, müzik eğitimi veren güzel sanatlar liseleri bireysel ses
eğitimi dersi ile kavratılma derecesini ve gerekliliğini incelemek, araştırmak için
yapılmıştır.
Bireysel Ses Eğitimi dersinde doğru etkili ve güzel konuşma becerisinin,
öğrenciye ne derecede ve hangi yöntemlerle kavratıldığı, karşılaşılan sorunları
araştırmak ve çözüm önerileri sunmak için durum tespiti yapılmış her bölgeden
seçilen güzel sanatlar liseleri bireysel ses eğitimi dersine giren öğretmenlere anket
uygulanmıştır.
Yapılan araştırmada; bireysel ses eğitimi dersi ile öğrenciye doğru güzel ve
etkili konuşma becerisinin kavratılabileceği, fakat ders saatinin yetersizliğinden
dolayı çalışmaların tam anlamı ile gerçekleşemediği, doğru güzel ve etkili beceriyi
kavratmada öğretmenin iyi rol-model olması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ses Eğitimi, Nefes, Fonetik, Doğru güzel ve etkili konuşma.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards