roket/füze teknolojilerinde lider ekibimize katılacak takım arkadaşları

advertisement
ROKET/FÜZE TEKNOLOJİLERİNDE LİDER EKİBİMİZE KATILACAK TAKIM
ARKADAŞLARI ARIYORUZ.
İTKİ SİSTEMLERİ TASARIM MÜHENDİSLERİ
Tüm Adayların;
 TC Vatandaşı olması,
 Ankara’da ikamet etmesi veya edebilecek olması,
 Erkek adayların askerliğini tamamlamış olması veya en az 2 yıl askerlikle
ilişkilerinin bulunmaması,
 İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması ve bu bilgiyi TOEFL, KPDS, vb.
sınavlarla belgelendirebilmesi,
 Üniversitelerin; makina, uçak, havacılık veya uzay mühendisliği bölümlerinden
mezun olması,
 Ekip çalışmasına yatkın olması
ön koşuldur.
İtki Sistemleri Tasarım Mühendisi görev tanımı kapsamında:
 İtki, yanma, gaz dinamiği, ısı transferi, termodinamik, akışkanlar mekaniği
disiplinlerine ilgi duymak, tercihen bu konularda yüksek lisans veya doktora
çalışmalarını tamamlamış veya halen yapıyor olmak,
 En az bir adet programlama dilini ya da MATLAB yazılımını bir problemin
çözümünde kullanabiliyor olmak,
 Tercihen en az bir adet üç boyutlu mekanik tasarım ve modelleme yazılımını
kullanabiliyor olmak,
 İtki sistemlerinin tasarım ve geliştirme çalışmalarında görev almaya istekli
olmak. Tasarımı yapılan ürünlerin prototip montaj talimatlarını oluşturabilecek,
tedarik, üretim, montaj ve kalite kontrol safhalarında ilgili birimlere gerekli
desteği sağlayabilecek olmak.
Adayların başvurularını ik.roketsan.com.tr adresine ilgili pozisyonun referans
numarası ile yapması gerekmektedir.
Download