IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize

advertisement
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 25.
ve 23. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre
asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.
A- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
*Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim
dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, Nüfus
Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet
belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını
kapsayan 4(Dört) takım dosya ve 4 CD ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları
gerekmektedir.
B-YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:
*Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim
dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet
fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört)
takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,
*Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri,
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge
eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten
ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
*Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde
yapılacaktır.
* Adayların yabancı dil sınavları 12.11.2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacaktır.
Unvanı
Der.
Bölümü
Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi
Anabilim Dalı
Yrd.Doç
1
1
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri Bölümü
Hadis Anabilim Dalı
Yrd. Doç
1
1
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve
Belegatı Anabilim
Dalı
Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Adet Birimi
Türk Dili ve
Edebiyatı Anabilim
Dalı
Yrd. Doç
2
1
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Yrd. Doç
3
1
Mühendislik
Fakültesi
Çevre
Mühendisliği
Bölümü
Yrd. Doç.
3
1
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Bölümü
Yapı Anabilim Dalı
Yrd. Doç.
3
1
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Bölümü
Hidrolik Anabilim
Dalı
Yrd. Doç.
4
1
Mühendislik
Fakültesi
Elektrik-Elektronik Telekominikasyon
Mühendisliği
Anabilim Dalı
Yrd. Doç.
4
1
Mühendislik
Fakültesi
Elektrik-Elektronik Elektronik Anabilim
Mühendisliği
Dalı
AÇIKLAMALAR
Türk Dili Alanında Doktora Yapmış
olmak.
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında
doktora yapmış olmak.
Download