dış ticaret raporu nisan 2016 - Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

advertisement
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü
NİSAN
2016
DIŞ TİCARET RAPORU
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;
ihracat 2016 yılı Nisan ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %10,2 azalarak 11 milyar 983 milyon dolar, ithalat %11,9
azalarak 16 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Nisan ayında dış ticaret açığı %16,3 azalarak 5 milyar 24 milyon dolardan 4 milyar 207 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Nisan ayında %72,7 iken, 2016 Nisan ayında %74’e yükseldi.
İhracat(FOB)
İthalat(CIF)
Değişim
Değer
OCAKNİSAN
2015
50 404
2016
46 681
2015
13 349
2016
11 983
(%)
Değişim
Değer
(%)
70 686
-7,4
62 975
Milyon ABD Doları
Dış Ticaret Dengesi
İhracatın
İthalatı
Değişi
Karşılama
m
Oranı
Değer
(%)
-20 283
-10,9
18 373
-16 294
(%)
71,3
-19,7
-5 024
74,1
72,7
NİSAN
-10,2
16 190
1
-11,9
-4 207
-16,3
74,0
AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT %7,5 ARTTI
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Nisan ayında %39,5 iken, 2016 Nisan ayında %47,3 oldu.
AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre %7,5 artarak 5 milyar 665 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2016 NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER:
Almanya
İngiltere
İtalya
ABD
:
:
:
:
1 195 milyon $
838 milyon $
630 milyon $
583 milyon $
2016 NİSAN AYINDA EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKELER:
Çin
Almanya
Rusya Federasyonu
ABD
:
:
:
:
1 831 milyon $
1 814 milyon $
1 150 milyon $
936 milyon $
2
2016 Nisan Ayında Fasıllar Düzeyinde İhracat:
Motorlu kara taşıtları, aksam ve parçaları
1 639 milyon $
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve
parçaları
1 173 milyon $
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
788 milyon $
Elektrikli makina ve cihazlar
693 milyon $
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar
680 milyon $
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
560 milyon $
Plastikler ve mamulleri
447 milyon $
Demir veya çelikten eşya
433 milyon $
Demir ve çelik
421 milyon $
Mineral yakıtlar, yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler
270 milyon $
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
243 milyon $
Mobilyalar, yatak takımları
237 milyon $
2016 Nisan Ayında Fasıllar Düzeyinde İthalat:
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler
2 312 milyon $
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler
2 016 milyon $
Motorlu kara taşıtları aksam, parça, aksesuarı
1 553 milyon $
Elektrikli makina ve cihazlar,
1 479 milyon $
Plastikler ve mamulleri
1 035 milyon $
Demir ve çelik
943 milyon $
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar
429 milyon $
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
418 milyon $
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol
388 milyon $
Organik kimyasal ürünler
381 milyon $
Eczacılık ürünleri
344 milyon $
Demir veya çelikten eşya
257 milyon $
3
SEKTÖRLERE GÖRE DIŞ TİCARET:
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Sektörler
Nisan
April
2015
2016
Değer
Değişim
Değer
Value
(%)
Change
Value
(%)
(%)
İhracat
Genel toplam
Tarım ve ormancılık
13 349 560
100,0
11 983 384
100,0
-10,2
425 720
3,2
441 347
3,7
3,7
Balıkçılık
Madencilik ve taş ocakçılığı
İmalat
27 786
0,2
31 459
0,3
13,2
247 948
1,9
246 049
2,1
-0,8
12 590 582
94,3
11 231 238
93,7
-10,8
57 525
0,4
33 290
0,3
-42,1
Diğer
TÜİK, Dış Ticaret, Nisan 2016
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Nisan
Sektörler
April
2015
2016
Değer
Değişim
Değer
Value
(%)
Change
Value
(%)
(%)
İthalat
Genel toplam
Tarım ve ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve taşocakcılığı
İmalat
Diğer
18 373 483
100,0
16 190 406
100,0
-11,9
671 198
3,7
732 346
4,5
9,1
8 719
0,0
4 629
0,0
-46,9
2 178 780
11,9
1 387 397
8,6
-36,3
15 119 017
82,3
13 697 887
84,6
-9,4
395 769
2,2
368 147
2,3
-7,0
TÜİK, Dış Ticaret, Nisan 2016
4
İhracatımızın Ekonomik Gruplara göre Sınıflandırılması
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Nisan
Sektörler
April
2015
2016
Değer
Değişim
Change
Değer
Value
(%)
Value
(%)
(%)
İhracat
Genel toplam
13 349 560
100,0
11 983 384
Sermaye (yatırım) malları
1 327 830
9,9
1 482 513
12,4
11,6
Ara (ham madde) malları
6 944 357
52,0
5 449 426
45,5
-21,5
Tüketim malları
5 011 050
37,5
4 975 418
41,5
-0,7
66 324
0,5
76 026
0,6
14,6
Diğerleri
-10,2
TÜİK, Dış Ticaret, Nisan 2016
İthalatımızın Ekonomik Gruplara göre Sınıflandırılması
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Nisan
Sektörler
April
2015
2016
Değer
Değişim
Değer
Change
Value
(%)
Value
(%)
(%)
Genel Toplam
18 373 483
100,0
16 190 406
100,0
-11,9
Sermaye (yatırım) malları
3 620 930
19,7
3 031 709
18,7
-16,3
Ara (ham madde) malları
12 167 830
66,2
10 787 382
66,6
-11,3
Tüketim malları
2 527 948
13,8
2 340 594
14,5
-7,4
56 775
0,3
30 720
0,2
-45,9
İthalat
Diğerleri
TÜİK, Dış Ticaret, Nisan 2016
5
Ülke Gruplarına göre Dış Ticaretimiz
Bin $ -Thousand $
Nisan
April
2015
Ülke Grupları
Değer
Value
İhracat
Genel toplam
A-AVRUPA BİRLİĞİ (AB-28)
B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ
C-DİĞER ÜLKELER
2016
(%)
Değer
Value
Değişim
Change
(%)
(%)
13 349 560
100,0
11 983 384
100,0
-10,2
5 268 379
39,5
5 664 587
47,3
7,5
180 538
1,4
156 484
1,3
-13,3
7 900 644
59,2
6 162 313
51,4
-22,0
2016 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre AB ülkelerine (AB-28) ihracat, %7,5 ’lik
artışla 5,7 milyar dolar, AB dışındaki diğer ülkelere ihracat ise %22’lik düşüşle 6,2 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
Bin $ -Thousand $
Nisan
Ülke Grupları
April
2015
Değer
Value
İthalat
Genel toplam
A-AVRUPA BİRLİĞİ (AB-28)
B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ
C-DİĞER ÜLKELER
2016
(%)
Değer
Value
Değişim
Change
(%)
(%)
18 373 483
100,0
16 190 406
100,0
-11,9
7 145 373
38,9
6 696 662
41,4
-6,3
114 225
0,6
139 580
0,9
22,2
11 113 884
60,5
9 354 164
57,8
-15,8
2016 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre AB ülkelerinden (AB-28) ithalat, % 6,3 ’lük düşüşle 6,7 milyar
dolar, AB dışındaki diğer ülkelerden ithalat ise % 15,8 ’lik düşüşle 9,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
6
Teknoloji Yoğunluğuna Göre Dış Ticaret
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini
kapsamaktadır. 2016 Nisan ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7’dir. Yüksek
teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise
%34,6’dır.
2016 Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Nisan
ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %46,8’dir.
7
En çok ihracat ve ithalat yapılan 20 ülke, 2015 - 2016
En çok ihracat yapılan 20 ülke
Bin $ -Thousand $
Nisan
April
Ülkeler
2015
Değer
Value
(%)
2016
Değer
Value
(%)
Değişim
Change
(%)
İhracat
Toplam
13 349 560
100,0
11 983 384
100,0
-10,2
1234-
Almanya
İngiltere
İtalya
ABD
1 136 058
798 120
559 863
514 038
8,5
6,0
4,2
3,9
1 194 736
837 709
629 992
582 922
10,0
7,0
5,3
4,9
5,2
5,0
12,5
13,4
567891011121314151617181920-
Irak
İran
Fransa
İspanya
Hollanda
BAE
Suudi Arabistan
İsrail
Polonya
Romanya
Belçika
Mısır
Cezayir
Çin
Bulgaristan
Türkmenistan
Diğerleri
785 122
274 877
472 654
390 077
257 868
586 003
378 237
267 570
213 303
215 680
208 875
327 575
169 215
208 251
140 624
176 779
5 268 771
5,9
2,1
3,5
2,9
1,9
4,4
2,8
2,0
1,6
1,6
1,6
2,5
1,3
1,6
1,1
1,3
39,5
569 545
560 699
485 894
426 932
329 553
302 614
289 218
279 245
257 173
240 201
209 844
209 021
185 443
183 028
180 952
139 950
3 888 712
4,8
4,7
4,1
3,6
2,8
2,5
2,4
2,3
2,1
2,0
1,8
1,7
1,5
1,5
1,5
1,2
32,5
-27,5
104,0
2,8
9,4
27,8
-48,4
-23,5
4,4
20,6
11,4
0,5
-36,2
9,6
-12,1
28,7
-20,8
-26,2
TÜİK, Dış Ticaret, Nisan 2016
8
En çok ithalat yapılan 20 ülke
Bin $ -Thousand $
Nisan
April
Ülkeler
İthalat
Toplam
1234567891011121314151617181920-
Çin
Almanya
Rusya Federasyonu
ABD
İtalya
Fransa
Güney Kore
Hindistan
İspanya
İngiltere
İran
Japonya
Belçika
Polonya
BAE
Hollanda
Ukrayna
Çek Cumhuriyeti
Romanya
Bulgaristan
Diğerleri
2015
Değer
Value
(%)
2016
Değer
Value
(%)
Değişim
Change
(%)
18 373 483
100,0
16 190 406
100,0
-11,9
1 911 622
1 899 827
1 644 024
1 333 606
859 978
1 014 881
583 583
529 128
486 712
474 220
459 636
267 732
284 379
254 103
205 771
281 488
279 961
190 277
215 425
214 718
4 982 410
10,4
10,3
8,9
7,3
4,7
5,5
3,2
2,9
2,6
2,6
2,5
1,5
1,5
1,4
1,1
1,5
1,5
1,0
1,2
1,2
27,1
1 830 949
1 813 615
1 149 933
936 397
926 990
695 441
562 865
514 607
466 668
446 160
361 353
326 033
297 061
289 801
281 023
255 093
227 188
203 856
188 468
163 281
4 253 624
11,3
11,2
7,1
5,8
5,7
4,3
3,5
3,2
2,9
2,8
2,2
2,0
1,8
1,8
1,7
1,6
1,4
1,3
1,2
1,0
26,3
-4,2
-4,5
-30,1
-29,8
7,8
-31,5
-3,6
-2,7
-4,1
-5,9
-21,4
21,8
4,5
14,0
36,6
-9,4
-18,8
7,1
-12,5
-24,0
-14,6
TÜİK, Dış Ticaret, Nisan 2016
9
En çok ihracat ve ithalat yapılan 20 fasıl, 2015 - 2016
En Çok İhracat Yapılan 20 Fasıl
Bin $ -Thousand $
Nisan
April
Değişim
Sıra Fasıllar
Değer - Value
2015
2016
Change
(%)
İhracat
Genel toplam
1
87
2
84
3
61
4
85
5
71
6
7
8
9
62
39
73
72
10
27
11
8
12
94
13
14
15
16
25
40
76
57
17
63
18
19
52
60
20
20
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
bunların aksam ve parçaları
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntüses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit
mücevherci eşyası, metal paralar
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Plastikler ve mamulleri
Demir veya çelikten eşya
Demir ve çelik
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı
tabelalar vb, prefabrik yapılar
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve
dokunmuş diğer eşya, paçavralar
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
Örme eşya
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer
kısımlarından elde edilen müstahzarlar
Diğer fasıllar
TÜİK, Dış Ticaret, Nisan 2016
10
13 349 560
11 983 384
-10,2
1 514 265
1 639 215
8,3
1 083 891
1 173 183
8,2
712 045
788 717
10,8
675 446
693 384
2,7
1 772 248
680 919
-61,6
493 237
461 487
495 381
632 724
560 864
447 614
433 907
421 584
13,7
-3,0
-12,4
-33,4
437 279
270 652
-38,1
282 113
243 850
-13,6
251 197
237 479
-5,5
214 405
185 940
212 911
178 608
196 577
190 849
189 417
170 710
-8,3
2,6
-11,0
-4,4
154 890
166 541
7,5
161 220
129 732
156 281
143 319
-3,1
10,5
175 013
136 451
-22,0
3 125 529
3 041 870
-2,7
En Çok İthalat Yapılan 20 Fasıl
Bin $ -Thousand $
Nisan
April
Değişim
Sıra Fasıllar
Değer - Value
2015
2016
Change
(%)
İthalat
Genel toplam
1
84
2
27
3
87
4
85
5
6
7
39
72
71
8
9
88
90
10
11
12
13
14
15
16
17
18
29
30
73
76
74
52
48
40
38
19
54
20
12
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
bunların aksam ve parçaları
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntüses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Plastikler ve mamulleri
Demir ve çelik
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit
mücevherci eşyası, metal paralar
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar,
bunların aksam, parça ve aksesuarı
Organik kimyasal ürünler
Eczacılık ürünleri
Demir veya çelikten eşya
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Bakır ve bakırdan eşya
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri,
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni
dokumaya elverişli maddeler
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide
ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem
Diğer fasıllar
TÜİK, Dış Ticaret, Nisan 2016
11
18 373 483
16 190 406
-11,9
2 187 868
2 312 706
5,7
3 044 272
2 016 640
-33,8
1 547 665
1 553 494
0,4
1 468 845
1 479 933
0,8
1 145 387
1 164 432
1 035 202
943 263
-9,6
-19,0
309 524
429 090
38,6
964 233
418 151
-56,6
431 101
388 731
-9,8
418 210
369 845
215 339
273 951
266 207
216 519
239 863
223 773
381 133
344 058
257 858
251 561
246 109
242 698
229 646
207 781
-8,9
-7,0
19,7
-8,2
-7,5
12,1
-4,3
-7,1
188 240
182 579
-3,0
191 623
181 565
-5,2
163 364
172 949
5,9
3 343 223
2 915 260
-12,8
Download