dış ticaret raporu mayıs 2016 - Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

advertisement
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü
MAYIS
2016
DIŞ TİCARET RAPORU
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;
İhracat 2016 yılı Mayıs ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %9,6 artarak 12 milyar 140 milyon dolar, ithalat %3,8
azalarak 17 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde dış ticaret açığı %25,5 azalarak 6 milyar 788 milyon dolardan 5 milyar 54 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Mayıs ayında %62 iken, 2016 Mayıs ayında %70,6’ya yükseldi.
İhracat(FOB)
İthalat(CIF)
Değişim
Değer
OCAKMAYIS
2015
61 484
2016
58 789
2015
11 080
2016
12 140
(%)
Değişim
Değer
(%)
Değer
88 554
-4,4
80 174
Milyon ABD Doları
Dış Ticaret Dengesi
İhracatın
İthalatı
Karşılama
Değişim
Oranı
(%)
-27 070
-9,5
17 868
-21 385
(%)
69,4
-21,0
-6 788
73,3
62,0
MAYIS
9,6
17 194
1
-3,8
-5 054
-25,5
70,6
AVRUPA BİRLİĞİNE İHRACAT % 0,4 arttı.
2015 yılı Mayıs ayında %42,5 olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı, 2016 yılı Mayıs ayında %48,5 oldu.
AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre %25,1 artarak 5 milyar 887 milyon Dolar olarak
gerçekleşti.
2016 MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER:
İngiltere
Almanya
İran
İtalya
:
:
:
:
1 283 milyon $
1 112 milyon $
673 milyon $
603 milyon $
2016 MAYIS AYINDA EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKELER:
Çin
: 2 039 milyon $
Almanya
: 1 856 milyon $
ABD
: 1 210 milyon $
Rusya
: 1 206 milyon $
2
2016 Mayıs Ayında Fasıllar Düzeyinde İhracat:












Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam,
parça, aksesuarı
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,
aksam-parça-aksesuarı
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Demir ve çelik
Plastikler ve mamulleri
Demir veya çelikten eşya
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler,
mineral mumlar
1 652 milyon $
1 410 milyon $
1 040 milyon $
726 milyon $
618 milyon $
507 milyon $
489 milyon $
430 milyon $
426 milyon $
256 milyon $
231 milyon $
220 milyon $
2016 Mayıs Ayında Fasıllar Düzeyinde İthalat:












Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme
cihazları, aksam-parça-aksesuarı
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam,
parça, aksesuarı
Demir ve çelik
Plastikler ve mamulleri
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
Organik kimyasal ürünler
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça
ve aksesuarı
Eczacılık ürünleri
Bakır ve bakırdan eşya
3
2 398 milyon $
2 114 milyon $
1 693 milyon $
1 662 milyon $
1 130 milyon $
1 017 milyon $
660 milyon $
485 milyon $
402 milyon $
377 milyon $
345 milyon $
244 milyon $
SEKTÖRLERE GÖRE DIŞ TİCARET:
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Sektörler
Mayıs
May
2015
2016
Değer
Değişim
Değer
Value
(%)
Change
Value
(%)
(%)
İhracat
Genel toplam
Tarım ve ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve taş ocakçılığı
İmalat
Diğer
11 080 579
100,0
12 140 007
100,0
9,6
411 527
3,7
376 509
3,1
-8,5
29 157
0,3
32 923
0,3
12,9
305 210
2,8
225 976
1,9
-26,0
10 283 695
92,8
11 473 350
94,5
11,6
50 990
0,5
31 248
0,3
-38,7
TÜİK, Dış Ticaret, Mayıs 2016
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Sektörler
Mayıs
May
2015
2016
Değer
Değişim
Değer
Value
(%)
Change
Value
(%)
(%)
İthalat
Genel toplam
Tarım ve ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve taş ocakçılığı
İmalat
Diğer
17 868 779
100,0
17 194 330
100,0
-3,8
568 359
3,2
636 686
3,7
12,0
6 861
0,0
4 427
0,0
-35,5
2 344 224
13,1
1 420 434
8,3
-39,4
14 369 570
80,4
14 627 153
85,1
1,8
579 765
3,2
505 630
2,9
-12,8
TÜİK, Dış Ticaret, Mayıs 2016
4
Dış Ticaretimizin Ekonomik Gruplara göre Sınıflandırılması
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Sektörler
Mayıs
May
2015
2016
Değer
Değişim
Change
Değer
Value
(%)
Value
(%)
(%)
İhracat
Genel toplam
11 080 579
100,0
12 140 007
100,0
9,6
Sermaye (yatırım) malları
1 156 159
10,4
1 314 516
10,8
13,7
Ara (ham madde) malları
5 237 485
47,3
6 046 761
49,8
15,5
Tüketim malları
4 629 478
41,8
4 735 703
39,0
2,3
57 457
0,5
43 026
0,4
-25,1
Diğerleri
TÜİK, Dış Ticaret, Mayıs 2016
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Sektörler
Mayıs
May
2015
2016
Değer
Değişim
Change
Değer
Value
(%)
Value
(%)
(%)
İthalat
Genel toplam
17 868 779
100,0
Sermaye (yatırım) malları
3 181 019
Ara (ham madde) malları
12 298 741
Tüketim malları
Diğerleri
17 194 330
100,0
-3,8
17,8
3 148 436
18,3
-1,0
68,8
11 540 646
67,1
-6,2
2 359 836
13,2
2 458 700
14,3
4,2
29 183
0,2
46 548
0,3
59,5
TÜİK, Dış Ticaret, Mayıs 2016
5
Ülke Gruplarına göre Dış Ticaretimiz
Bin $ -Thousand $
Mayıs
May
2015
Ülke Grupları
Değer
Value
İhracat
Genel toplam
A-AVRUPA BİRLİĞİ (AB-28)
B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ
C-DİĞER ÜLKELER
2016
(%)
Değer
Value
Değişim
Change
(%)
(%)
11 080 579
100,0
12 140 007
100,0
9,6
4 707 221
42,5
5 887 344
48,5
25,1
162 380
1,5
166 097
1,4
2,3
6 210 977
56,1
6 086 566
50,1
-2,0
2016 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre AB ülkelerine (AB-28) ihracat, %25,1 ’lik
artışla 5,9 milyar dolar, AB dışındaki diğer ülkelere ihracat ise %2’lik düşüşle 6,1 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
Bin $ -Thousand $
Mayıs
May
Ülke Grupları
2015
Değer
Value
İthalat
Genel toplam
A-AVRUPA BİRLİĞİ (AB-28)
B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ
C-DİĞER ÜLKELER
2016
(%)
Değer
Value
Değişim
Change
(%)
(%)
17 868 779
100,0
17 194 330
100,0
-3,8
6 932 430
38,8
6 603 225
38,4
-4,7
101 450
0,6
147 724
0,9
45,6
10 834 899
60,6
10 443 381
60,7
-3,6
2016 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre AB ülkelerinden (AB-28) ithalat, % 4,7’’lik düşüşle 6,6 milyar
dolar, AB dışındaki diğer ülkelerden ithalat ise % 3,6 ’lük düşüşle 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
6
Teknoloji Yoğunluğuna Göre Dış Ticaret
2016 Yılı Mayıs ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payı %94,5 ‘tir.
Yüksek teknolojili ürünlerin 2016 Mayıs ayında ihracattaki payı %3,3’tür.
Orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı ise % 32’dir.
2016 Yılı Mayıs ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin ithalattaki payı %85,1’dir.
Yüksek teknolojili ürünlerin 2016 Mayıs ayında ithalattaki payı %16,9 ‘dur.
Orta yüksek teknolojili ürünlerin ithalattaki payı ise %45 ‘tir.
7
En çok ihracat ve ithalat yapılan 20 ülke, 2015 - 2016
En çok ihracat yapılan 20 ülke
Bin $ -Thousand $
Mayıs
May
Ülkeler
2015
Değer
Value
(%)
2016
Değer
Value
(%)
Değişim
Change
(%)
İhracat
Toplam
11 080 579
100,0
12 140 007
100,0
9,6
1234-
İngiltere
Almanya
İran
İtalya
685 786
1 013 517
409 826
506 421
6,2
9,1
3,7
4,6
1 283 380
1 111 577
672 890
602 967
10,6
9,2
5,5
5,0
87,1
9,7
64,2
19,1
567891011121314151617181920-
ABD
Irak
Fransa
İspanya
BAE
Suudi Arabistan
İsrail
Hollanda
Romanya
Polonya
Mısır
Belçika
Çin
Bulgaristan
Cezayir
Fas
Diğerleri
471 525
655 409
413 031
334 555
317 178
343 796
218 554
229 797
229 791
169 852
280 724
200 820
245 368
142 369
148 401
127 737
3 936 121
4,3
5,9
3,7
3,0
2,9
3,1
2,0
2,1
2,1
1,5
2,5
1,8
2,2
1,3
1,3
1,2
35,5
582 227
555 458
531 091
403 278
365 358
297 927
294 696
278 751
228 837
226 883
211 616
211 520
193 632
190 091
160 650
148 093
3 589 085
4,8
4,6
4,4
3,3
3,0
2,5
2,4
2,3
1,9
1,9
1,7
1,7
1,6
1,6
1,3
1,2
29,6
23,5
-15,3
28,6
20,5
15,2
-13,3
34,8
21,3
-0,4
33,6
-24,6
5,3
-21,1
33,5
8,3
15,9
-8,8
TÜİK, Dış Ticaret, Mayıs 2016
8
En çok ithalat yapılan 20 ülke
Bin $ -Thousand $
Mayıs
May
Ülkeler
İthalat
Toplam
1234567891011121314151617181920-
İngiltere
Almanya
İran
İtalya
ABD
Irak
Fransa
İspanya
BAE
Suudi Arabistan
İsrail
Hollanda
Romanya
Polonya
Mısır
Belçika
Çin
Bulgaristan
Cezayir
Fas
Diğerleri
2015
Değer
Value
(%)
2016
Değer
Value
(%)
Değişim
Change
(%)
11 080 579
100,0
12 140 007
100,0
9,6
685 786
1 013 517
409 826
506 421
471 525
655 409
413 031
334 555
317 178
343 796
218 554
229 797
229 791
169 852
280 724
200 820
245 368
142 369
148 401
127 737
3 936 121
6,2
9,1
3,7
4,6
4,3
5,9
3,7
3,0
2,9
3,1
2,0
2,1
2,1
1,5
2,5
1,8
2,2
1,3
1,3
1,2
35,5
1 283 380
1 111 577
672 890
602 967
582 227
555 458
531 091
403 278
365 358
297 927
294 696
278 751
228 837
226 883
211 616
211 520
193 632
190 091
160 650
148 093
3 589 085
10,6
9,2
5,5
5,0
4,8
4,6
4,4
3,3
3,0
2,5
2,4
2,3
1,9
1,9
1,7
1,7
1,6
1,6
1,3
1,2
29,6
87,1
9,7
64,2
19,1
23,5
-15,3
28,6
20,5
15,2
-13,3
34,8
21,3
-0,4
33,6
-24,6
5,3
-21,1
33,5
8,3
15,9
-8,8
TÜİK, Dış Ticaret, Mayıs 2016
9
En çok ihracat ve ithalat yapılan 20 fasıl, 2015 - 2016
En Çok İhracat Yapılan 20 Fasıl
Bin $ -Thousand $
Mayıs
May
Değişim
Sıra Fasıllar
Değer - Value
2015
2016
Change
(%)
İhracat
Toplam
1
87
2
71
3
84
4
61
5
85
6
7
8
9
10
62
72
39
73
8
11
94
12
27
13
14
15
25
76
40
16
63
17
18
19
57
52
60
20
20
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit
mücevherci eşyası, metal paralar
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
bunların aksam ve parçaları
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntüses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Demir ve çelik
Plastikler ve mamulleri
Demir veya çelikten eşya
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı
tabelalar vb, prefabrik yapılar
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve
dokunmuş diğer eşya, paçavralar
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
Örme eşya
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer
kısımlarından elde edilen müstahzarlar
Diğer fasıllar
TÜİK, Dış Ticaret, Mayıs 2016
10
11 080 579
12 140 007
9,6
1 170 407
1 652 820
41,2
509 301
1 410 148
176,9
968 175
1 040 770
7,5
696 729
726 032
4,2
668 737
618 983
-7,4
481 315
514 662
453 168
461 235
279 452
507 111
489 891
430 019
426 744
256 784
5,4
-4,8
-5,1
-7,5
-8,1
229 757
231 282
0,7
388 664
220 363
-43,3
216 661
201 898
171 333
203 903
189 300
182 594
-5,9
-6,2
6,6
153 268
165 196
7,8
169 482
144 321
125 767
161 755
139 717
133 286
-4,6
-3,2
6,0
144 861
132 932
-8,2
2 931 386
2 820 377
-3,8
En Çok İthalat Yapılan 20 Fasıl
Bin $ -Thousand $
Mayıs
May
Değişim
Sıra Fasıllar
Değer - Value
2015
2016
Change
(%)
İthalat
Toplam -Total
1
17 868 779
17 194 330
-3,8
2 247 544
2 398 189
6,7
3 359 844
2 114 562
-37,1
1 337 991
1 693 250
26,6
1 580 619
1 662 529
5,2
1 401 841
1 076 959
1 130 786
1 017 144
-19,3
-5,6
255 866
660 734
158,2
549 285
420 638
485 126
402 949
-11,7
-4,2
388 646
377 512
-2,9
5
6
7
72
39
8
9
10
88
29
11
30
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
bunların aksam ve parçaları
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntüses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Demir ve çelik
Plastikler ve mamulleri
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit
mücevherci eşyası, metal paralar
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
Organik kimyasal ürünler
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar,
bunların aksam, parça ve aksesuarı
Eczacılık ürünleri
321 803
345 075
7,2
12
74
Bakır ve bakırdan eşya
308 881
244 799
-20,7
13
5,2
2
3
4
84
27
85
87
71
90
48
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
231 439
243 362
14
73
Demir veya çelikten eşya
202 366
233 628
15,4
15
76
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
303 418
229 993
-24,2
16
52
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
196 433
220 224
12,1
40
Kauçuk ve kauçuktan eşya
216 394
219 300
1,3
147 604
200 498
35,8
168 080
179 814
7,0
167 044
177 863
6,5
2 986 083
2 956 992
-1,0
17
18
19
20
12
38
54
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide
ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri,
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni
dokumaya elverişli maddeler
Diğer fasıllar
TÜİK, Dış Ticaret, Mayıs 2016
11
Download