dış ticaret raporu ocak 2016 - Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

advertisement
OCAK
2016
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü
DIŞ TİCARET RAPORU
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine
göre;
2016 yılı Ocak ayında, 2015 yılının aynı ayına göre ihracat %22 azalarak 9 597 milyon dolar, İthalat ise
%19,7 azalarak 13 358 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde dış ticaret açığı % 13,4 azalarak 4 milyar 343 milyon dolardan 3 milyar762 milyon dolara
düştü.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Ocak ayında % 73,9 iken, 2016 yılı Ocak ayında % 71,8’e düştü.
İhracat(FOB)
İthalat(CIF)
Değişim
Değer
OCAKARALIK
2014
157 610
2015
143 935
2015
12 302
2016
9 597
(%)
Değişim
Değer
(%)
242 177
-8,7
Dış Ticaret Dengesi
207 199
Değişim
Değer
(%)
-84,567
-14,4
16 646
-63,317
İhracatın
İthalatı
Karşılama
Oranı
(%)
65,1
- 25,1
-4 343
69,4
73,9
OCAK
-22,0
13 358
1
-19,7
-3 762
-13,4
71,8
İHRACAT:
2014 YILI (OCAK-ARALIK) İHRACATI
: 157,610 milyon $
2015 YILI (OCAK-ARALIK) İHRACATI
: 143,935 milyon $
2015 YILI OCAK AYI İHRACATI
2016 YILI ARALIK AYI İHRACATI
: 12,302 milyon $
: 9,597 milyon $
(2016 yılı Ocak ayı ihracatı 2015 yılının aynı ayına göre % 22 oranında azaldı.)
İTHALAT:
2014 YILI (OCAK-ARALIK) İTHALATI
2015 YILI (OCAK-ARALIK)İTHALATI
: 242,177 milyon $
: 207,199 milyon$
2015 YILI OCAK AYI İTHALATI
2016 YILI OCAK AYI İTHALATI
: 16,646 milyon $
: 13,358 milyon $
(2016 yılı Ocak ayı ithalatı 2015 yılının aynı ayına göre % 19,7 oranında azaldı.)
AVRUPA BİRLİĞİNE İHRACAT % 9,7 AZALDI.
2015 yılı Ocak ayında %42,7 olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı, 2016 yılı Ocak ayında %49,5
oldu.
AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %9,7 azalarak 4 750 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
2016 OCAK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER:
Almanya
: 1,090 milyon $
İngiltere
: 650 milyon $
İtalya
: 570 milyon $
Irak
: 469 milyon$
2016 OCAK AYINDA EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKELER:
Çin
: 1,924 milyon $
Rusya Federasyonu
: 1,345 milyon $
Almanya
: 1,163 milyon $
İtalya
: 606 milyon $
2
2016 Ocak Ayında Fasıllar Düzeyinde İhracat:
 Motorlu Kara Taşıtları Aksam ve parçaları
 Makineler, mekanik cihazlar, kazanlar
Aksam ve parçaları
 Örme giyim eşyası ve aksesuarları
 Elektrikli Makine ve Cihazlar
 Örülmemiş Giyim Eşyası
 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli taşlar
 Demir ve Çelik
 Demir ve Çelikten Eşya
 Plastik ve mamulleri
 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
 Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar
 Mobilyalar, yatak takımları vbz.
: 1,237 milyon $
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
833 milyon $
678 milyon $
525 milyon $
496 milyon $
467 milyon $
419 milyon $
362 milyon $
350 milyon $
296 milyon $
242 milyon $
185 milyon $
2016 Ocak Ayında Fasıllar Düzeyinde İthalat:
 Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar
 Makineler, Mekanik Cihazlar,
Kazanlar, Aksam ve Parçaları
 Elektrikli Makine ve Cihazlar
 Plastik ve Mamülleri
 Demir ve Çelik
 Motorlu Kara Taşıtları Aksam ve parçaları
 Organik Kimyasal Ürünler
 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar,
tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam,
parça ve aksesuarı
 Eczacılık Ürünleri
 Demir ve Çelikten Eşya
 Alüminyum ve alüminyumdan eşya
3
: 2,251 milyon $
:
:
:
:
:
:
1,752 milyon $
1,431 milyon $
885 milyon $
874 milyon $
691 milyon $
325 milyon $
:
:
:
:
317 milyon $
315 milyon $
248 milyon $
217 milyon $
SEKTÖRLERE GÖRE DIŞ TİCARET:
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Sektörler
Ocak
January
2015
Değişim
2016
Değer
Değer
(%)
Value
Change
(%)
Value
(%)
İhracat
Genel toplam
Tarım ve ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve taş ocakçılığı
İmalat
Diğer
12 302 384
100,0
9 596 764
100,0
-22,0
574 605
4,7
407 534
4,2
-29,1
46 976
0,4
41 019
0,4
-12,7
199 745
1,6
171 046
1,8
-14,4
11 436 395
93,0
8 947 484
93,2
-21,8
29 681
0,3
-33,5
44 663
0,4
TÜİK, Dış Ticaret, Ocak 2016
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Ocak
Sektörler
January
2015
Değişim
2016
Değer
Değer
Value
(%)
Change
Value
(%)
(%)
İthalat
Genel toplam
Tarım ve ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve taşocakcılığı
İmalat
Diğer
16 645 661
100,0
13 358 332
100,0
-19,7
706 078
4,2
524 925
3,9
-25,7
6 471
0,0
4 051
0,0
-37,4
2 837 836
17,0
1 778 857
13,3
-37,3
12 500 251
75,1
10 740 571
80,4
-14,1
595 025
3,6
309 928
2,3
-47,9
TÜİK, Dış Ticaret, Ocak 2016
4
İthalatımızın Ekonomik Gruplara göre Sınıflandırılması
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Ocak
Sektörler
January
2015
Değişim
2016
Değer
Değişim
Değer
Value
(%)
Change
Value
(%)
(%)
İhracat
Genel toplam
12 302 384
100,0
9 596 764
100,0
-22,0
Sermaye (yatırım) malları
1 142 497
9,3
1 085 736
11,3
-5,0
Ara (ham madde) malları
6 195 265
50,4
4 423 312
46,1
-28,6
Tüketim malları
4 914 747
39,9
4 028 727
42,0
-18,0
49 875
0,4
58 989
0,6
18,3
Diğerleri
TÜİK, Dış Ticaret, Ocak 2016
Bin $ -Thousand $
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre dış ticaret, 2015 - 2016
Foreign trade by economic activities (ISIC, Rev.3), 2015 - 2016
Ocak
Sektörler
January
2015
Değişim
2016
Değer
Değişim
2015
Değer
Value
(%)
Value
(%)
İthalat
Genel toplam
16 645 661
100,0
13 358 332
100,0
-19,7
Sermaye (yatırım) malları
2 536 377
15,2
2 105 167
15,8
-17,0
Ara (ham madde) malları
12 269 666
73,7
9 633 083
72,1
-21,5
1 808 266
10,9
1 590 675
11,9
-12,0
31 352
0,2
29 407
0,2
-6,2
Tüketim malları
Diğerleri
TÜİK, Dış Ticaret, Ocak 2016
5
Ülke Gruplarına göre Dış Ticaretimiz
Bin $ -Thousand $
Ocak
January
Ülke Grupları
2015
Değer
Value
İhracat
Genel toplam
A-AVRUPA BİRLİĞİ (AB-28)
B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ
C-DİĞER ÜLKELER
2016
(%)
Değer
Value
Değişim
Change
(%)
(%)
12 302 384
100,0
9 596 764
100,0
-22,0
5 258 880
42,7
4 749 881
49,5
-9,7
150 579
1,2
126 967
1,3
-15,7
6 892 925
56,0
4 719 915
49,2
-31,5
2016 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre AB ülkelerine (AB-28) ihracat, %9,7’lik
düşüşle 4,7 milyar dolar, AB dışındaki diğer ülkelere ihracat ise %31,5’lik düşüşle 4,7 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
Bin $ -Thousand $
Ocak
Ülke Grupları
January
2015
Değer
Value
İthalat
Genel toplam
A-AVRUPA BİRLİĞİ (AB-28)
B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ
C-DİĞER ÜLKELER
2016
(%)
Değer
Value
Değişim
Change
(%)
(%)
16 645 661
100,0
13 358 332
100,0
-19,7
5 745 406
34,5
4 671 795
35,0
-18,7
95 641
0,6
124 965
0,9
30,7
10 804 614
64,9
8 561 573
64,1
-20,8
2016 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre (AB-28) ithalat, % 18,7’lik düşüşle 4,6 milyar
dolar, AB dışındaki diğer ülkelere ithalat ise % 20,8’lik düşüşle 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
6
Teknoloji Yoğunluğuna Göre Dış Ticaret
2016 Yılı Ocak ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payı %93,2 ‘dir.
Yüksek teknolojili ürünlerin 2016 Ocak ayında ihracattaki payı %3,2’dir.
Orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı ise % 32,7’dir.
2016 Yılı Ocak ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin ithalattaki payı %80,4’dür.
Yüksek teknolojili ürünlerin 2016 Ocak ayında ithalattaki payı %16,7’dir.
Orta yüksek teknolojili ürünlerin ithalattaki payı ise %43,4 dür.
7
En çok ihracat ve ithalat yapılan 20 ülke, 2015 - 2016
Foreign trade by top twenty countries, 2015 - 2016
En çok ihracat yapılan 20 ülke
Bin $ -Thousand $
Ocak
January
Ülkeler
2015
Değer
Value
(%)
2016
Değer
Value
(%)
Değişim
Change
(%)
İhracat
Toplam
12 302 384
100,0
9 596 764
100,0
1234-
Almanya
İngiltere
1 103 809
941 629
9,0
1 090 460
650 193
11,4
-1,2
6,8
-31,0
İtalya
Irak
587 016
834 204
4,8
570 355
468 821
5,9
-2,8
6,8
4,9
-43,8
567891011121314151617181920-
ABD
495 678
4,0
467 188
4,9
-5,7
Fransa
İspanya
BAE
474 490
387 490
455 894
3,9
3,1
417 448
379 542
287 505
4,3
4,0
-12,0
-2,1
3,0
-36,9
İran
Suudi Arabistan
Hollanda
411 510
203 105
258 095
3,3
1,7
263 719
263 710
251 135
2,7
2,7
-35,9
29,8
2,6
-2,7
212 251
1 044 440
183 580
1,7
8,5
244 892
189 562
188 864
2,6
2,0
15,4
-81,9
2,0
2,9
186 643
180 072
179 098
1,9
1,9
6,8
-12,1
1,9
-16,4
1,7
1,3
3,1
-3,2
1,2
5,5
30,4
-21,6
Mısır
İsviçre
Polonya
7,7
3,7
2,1
1,5
İsrail
Romanya
Belçika
174 812
204 748
214 223
1,4
1,7
Çin
Bulgaristan
Yunanistan
154 212
131 404
105 732
1,3
1,1
0,9
158 917
127 170
111 552
3 724 063
30,3
2 919 919
Diğerleri
1,7
TÜİK, Dış Ticaret, Ocak 2016
8
-22,0
En çok ithalat yapılan 20 ülke
Bin $ -Thousand $
Ocak
January
2015
Değer
Value
Ülkeler
(%)
2016
Değer
Value
(%)
Değişim
Change
(%)
İthalat
16 645 661
100,0
13 358 332
100,0
-19,7
Çin
Rusya Federasyonu
2 117 520
1 909 099
12,7
11,5
1 923 660
1 345 303
14,4
10,1
-29,5
Almanya
İtalya
ABD
Güney Kore
1 315 228
779 596
754 061
560 803
7,9
4,7
4,5
3,4
1 162 759
606 236
600 801
523 600
8,7
4,5
4,5
3,9
-11,6
-22,2
-20,3
Fransa
Hindistan
İran
487 387
515 510
716 373
2,9
3,1
4,3
429 702
409 488
361 998
3,2
3,1
2,7
İngiltere
İspanya
Polonya
Japonya
Belçika
Hollanda
Ukrayna
448 648
368 671
201 527
202 472
253 027
211 708
308 799
189 601
148 888
151 617
223 892
2,7
2,2
1,2
1,2
1,5
1,3
1,9
1,1
0,9
0,9
1,3
28,7
326 935
294 317
222 097
218 635
213 258
197 808
183 598
157 083
152 210
139 624
135 231
2,4
2,2
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,2
1,1
1,0
1,0
28,1
-11,8
-20,6
-49,5
-27,1
-20,2
10,2
8,0
-15,7
-6,6
-40,5
-17,2
2,2
-7,9
-39,6
Genel Toplam
1234567891011121314151617181920-
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Suudi Arabistan
Romanya
Diğerleri
4 781 235
TÜİK, Dış Ticaret, Ocak 2016
9
3 753 993
-9,2
-6,6
-21,5
En çok ihracat ve ithalat yapılan 20 fasıl, 2015 - 2016
Foreign trade by top twenty chapters, 2015 - 2016
En Çok İhracat Yapılan 20 Fasıl
Bin $ -Thousand $
Ocak
January
Sıra
Değişim
Fasıllar
Değer - Value
2015
2016
Change
(%)
İhracat
Genel toplam
12 302 384
9 596 764
-22,0
1 435 300
1 237 020
-13,8
932 745
832 591
-10,7
722 352
586 330
677 889
524 645
-6,2
-10,5
491 798
1 706 566
495 753
467 114
0,8
-72,6
589 897
447 936
416 069
387 916
362 698
419 458
362 217
349 906
296 061
241 672
-28,9
-19,1
-15,9
-23,7
-33,4
214 830
184 964
-13,9
-12,7
1
87
2
84
3
4
61
85
5
6
62
71
7
8
9
10
11
72
73
39
8
27
12
94
13
76
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
bunların aksam ve parçaları
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit
mücevherci eşyası, metal paralar
Demir ve çelik
Demir veya çelikten eşya
Plastikler ve mamulleri
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı
tabelalar vb, prefabrik yapılar
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
189 080
165 155
14
25
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
149 730
160 170
7,0
15
40
Kauçuk ve kauçuktan eşya
175 991
157 317
-10,6
16
63
155 522
150 719
-3,1
17
20
176 157
140 486
-20,2
18
57
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve
dokunmuş diğer eşya, paçavralar
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından
elde edilen müstahzarlar
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
143 692
129 969
-9,6
19
52
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
137 528
128 041
-6,9
20
54
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya
elverişli maddeler
Diğer fasıllar
134 555
125 324
-6,9
2 745 692
2 350 291
-14,4
TÜİK, Dış Ticaret, Ocak 2016
10
En Çok İthalat Yapılan 20 Fasıl
Bin $ -Thousand $
Ocak
January
Sıra
Değişim
Fasıllar
Değer - Value
2015
2016
Change
(%)
İthalat
Genel toplam
16 645 661
13 358 332
-19,7
3 699 943
2 250 794
-39,2
1 909 471
1 751 990
-8,2
1 500 937
1 430 527
-4,7
965 953
1 232 677
812 683
884 932
874 012
690 529
-8,4
-29,1
-15,0
392 646
364 292
324 760
316 999
-17,3
-13,0
329 271
189 219
284 500
314 910
247 971
217 040
-4,4
31,0
-23,7
1
27
2
84
3
85
4
5
6
39
72
87
7
8
29
90
9
10
11
30
73
76
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
bunların aksam ve parçaları
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Plastikler ve mamulleri
Demir ve çelik
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Organik kimyasal ürünler
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar,
bunların aksam, parça ve aksesuarı
Eczacılık ürünleri
Demir veya çelikten eşya
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
12
48
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
225 883
211 664
-6,3
13
71
287 938
211 210
-26,6
14
52
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit
mücevherci eşyası, metal paralar
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
187 958
189 527
0,8
15
40
Kauçuk ve kauçuktan eşya
202 718
184 276
-9,1
16
74
Bakır ve bakırdan eşya
261 372
180 246
-31,0
17
54
190 654
175 553
-7,9
18
38
161 517
160 603
-0,6
19
55
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya
elverişli maddeler
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri,
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)
Sentetik ve suni devamsız lifler
156 342
144 398
-7,6
20
15
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve
bitkisel mumlar
Diğer fasıllar
195 499
136 296
-30,3
3 094 187
2 460 096
-20,5
TÜİK, Dış Ticaret, Ocak 2016
11
Download