TEB`in 2010 yılında net konsolide karı 273 milyon TL oldu.

advertisement
Türk Ekonomi Bankası
31 Aralık 2010 tarihli
Konsolide Mali Tablolarına ilişkin
Basın Açıklaması
İstanbul 10 Şubat 2011
TEB’in 2010 yılında net konsolide karı 273 milyon TL oldu.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2010 tarihli Konsolide Mali Tabloları 10 Şubat
2011 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda yayınlandı.
2010 yılı sonunda toplam konsolide aktifleri 21 milyar TL olan TEB’in toplam özkaynakları
1.9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Toplam aktifler içinde %64’lük paya sahip krediler, geçen yıl
aynı döneme kıyasla %27 artarak 13.5 milyar TL’ye, mevduat ise %27 artarak 13.2 milyar
TL’ye ulaşmıştır.
2010 yılı sonu itibari ile TEB’in konsolide karı 273 milyon TL’ye ulaşmıştır.
TEB özellikle 2010 yılının son çeyreğinde bireysel bankacılıktaki genişlemesine hız vermiştir.
2009 yılı sonu itibari ile 2.2 milyar TL ve toplam kredi portföyünün % 25’ini oluşturan
bireysel krediler 2010 yılı sonunda %39 oranında artarak 3 milyar TL’ye ulaşmış ve bankanın
kredi portföyünün içerisindeki payı %26 olmuştur. TEB’in aktif kalitesini de gözettiği
ihtiyatlı büyüme yaklaşımı ile takipteki kredi oranı %3.00 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamız KOBİ’lere hizmet kalitesini ve ürün çeşitlerini artırarak sürdürmüş, Ekim ayında
TEB, Financial World Innovation Ödülleri kapsamında KOBİ Akademi ile KOBİ Müşteri
Hizmetleri kategorisinde mükemmellik ödülüne layık görülmüştür. Bunun yanısıra,
TEB KOBİ Danışmanları’nın projesi finans ve bankacılık sektörünün yakından takip ettiği
Active Academy 8. Uluslararası Finans Zirvesi’nde sosyal sorumluluk kategorisinde ödüle
layık görülmüştür.
Yaratıcı düşüncelere, yeni ürünlere açık olmayı kurum kültürü olarak benimseyen ve bu
konuda çalışanlarını sürekli destekleyen TEB, dünyada bir ilke imza atarak çıkardığı “Ekranlı
Banka Kartı” ile 2010 Publi-News Innovative Cards Ödülleri’nde “İnovatif Kart” ödülünü
kazanmıştır.
31 Aralık 2010 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler:
Net konsolide kar: 273 milyon TL
Toplam mevduat: 13 milyar 164 milyon TL
Toplam aktifler: 21 milyar 173 milyon TL
Toplam krediler: 13 milyar 482 milyon TL
Takipteki kredi oranı: % 3.00
Download