Nukleus

advertisement
Nukleus
Nukleus zarı
Çift katlı
Nuklear porlar
Nukleus trafiği
Nukleolus
RNA üretimi
Kromozomlar
Genetik materyal
Kromozomlar ve Hücre bölünmesi
Kromozomlar
Nedir?
Nasıl replike olurlar?
Hücre Bölünmesi
Neden 2 tip?
Farklılıkları nedir?
Mayozda nasıl yeni gen kombinasyonları oluşur?
Kromozom?
Nuklear proteinlerle sarılı linear DNA
DNA ve proteinler kromatin
Genlerin linear sıralanışı
Bir takımı bizim genomumuz
Kromozomlar farklı evrelerde
bulunabilirler;
Bölünme sırasında görülürler.
Diğer zamanlarda kromatin açık olduğundan izlenemezler.
Kromozom
Türe özgü (Sayı, çeşit ve büyüklük)
Çifler halinde
Homolog
Diploid
Haploid
Somatik hücreler;
Gametler;
diploid
haploid
İnsan somatik hücreleri 46 kromozom
taşır. Diploid sayı (2n) = 46
23 anneden - 23 babadan
22 çift otozom –homolog
1 çift gonozom
- seks veya eşem kromozomu
Dişi XX
Erkek XY
Hücre Bölünmesi
Mitoz bir hücreden eşdeğer iki hücre oluşumu
Gelişme
Yenilenme
Rejenerasyon
Hücre siklusu
• S fazı: DNA sentezi
• G fazı: büyüme aralığı
• M fazı: mitoz (nukleus
bölünmesi)
• Sitokinez G1’in evresi
Kromozom replikasyonu
• Kromozomun duplike
olması
• Bölünme öncesi
• Replike kopyalar kardeş kromatid
• Sentromerle tutunurlar
Mitoz
Amaç: Hücrenin ve DNA’nın kopyalarını yapmak
• Replike kromozomlar metafaz plağına gelir.
• Kardeş kromatidler iki kutba gider.
• Nukleus zarı oluşur.
• Sitokinez olur.
Profaz
• İlk evre
Metafaz
• Kromozomlar metafaz
plağında
Anafaz
• Kardeş kromatidler
ayrılır ve kutuplara
gider.
Telofaz
• Nukleus zarı oluşur iğ
iplikleri yok olur ve
sitokinez
Sitokinez
Sitoplazma bölünmesi ve
iki yavru hücre
Kontrol proteinler
Hücre siklusu
kontrolu
Hücre bölünmesi
Mitoz
Hücre ölümü
Apoptosis Programlı hücre ölümü
Gelişme
Anormalliğe yanıt
Apoptoz
Piliç
embiryo
Sinyal molekül ölüm reseptörüne bağlanır
Kaspaz enzimi proteinleri yıkar.
Hücre parçalanır
Fagositoz
Perdelerin yıkılımı
Download