İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
I. ÖZEL DEDEKTİFLİK
Özel Dedektiflik Uzmanlık Alanları.................................................. 21
I. Suç Çeşitleri ve Takibi...................................................................... 21
II. Sabotaj ve Sabotajlara Karşı Koyma............................................. 21
III. Terörizm ve Anti-Terörizm.......................................................... 22
IV. Araştırma Teknikleri..................................................................... 22
V. Kriminal............................................................................................ 23
VI. Olay Yeri İnceleme.........................................................................23
ü. İSTİHBARAT ve İSTİHBARATA KARŞI KOYMA
İstihbaratın Tanımı ve Tarihi Gelişim................................................27
İstihbaratın Önemi................................................................................ 28
İstihbarat Teknikleri..............................................................................29
Takip........................................................................................................30
Sohbet Yöntemi İle Bilgi Alma............................................................ 30
Manipülasyon-Angaje.......................................................................... 31
Sorgulama...............................................................................................32
Ajitasyon ve Provokasyon................................................................... 32
İstihbarati Cazibe-Mata Hari (Şafağın Gözü)................................... 33
Dezenformasyon....................................................................................34
İstihbarata Karşı Koyma.......................................................................35
İstihbarat Çeşitleri................................................................................. 35
İstihbarati Yöntemlere Maruz Kalabilecek Bilgiler......................... 35
İstihbarata Karşı Alınması Gereken Tedbirler..................................36
m. SORGU ve MÜZAKERE TEKNİKLERİ
1. Doğrudan Sorgu................................................................................39
2. Duyumların Aktarılması................................................................. 40
Duyumların Aktarılmasının Özellikleri........................................... 41
Sorgu ve Müzakere Öncesinde ve Sırasında
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar................................................... 42
IV. KRİMİNOLOJİ
Suç Kavramı...........................................................................................47
Suç İşlemeye Meyilli Kişiler ve Kişilik Bozuklukları......................49
A Gurubu Kişilik Bozuklukları.......................................................... 49
1. Paranoid Kişilik Bozukluğu..................................................... .....49
2. Şizoid Kişilik Bozukluğu................................................................ 49
3. Şizotipal Kişilik Bozukluğu............................................................49
B Grubu Kişilik Bozuklukları............................................................. 50
1. Antisosyal Kişilik Bozukluğu.........................................................50
2. Borderline Kişilik Bozukluğu........................................................ 50
3. Histrinik Kişilik Bozukluğu........................................................... 51
4. Narsistik Kişilik Bozukluğu...........................................................51
C Grubu Kişilik Bozuklukları.............................................................51
1. Çekingen Kişililik Bozukluğu........................................................51
2. Bağımlı Kişilik Bozukluğu..............................................................51
3. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu.......................................... 52
4. Başka Türlü Adlandırılamayan Kişilik Bozuklukları................ 52
V. OLAY YERİ KORUMA
Temel Kavramlar.................................................................................. 55
1. Olay.................................................................................................... 55
2. Olay Yeri............................................................................................ 55
3. Olay Yeri İncelemesinin Amacı......................................................55
4. Bulgu.................................................................................................. 56
5. Delil.................................................................................................... 56
6. Maddi Delil....................................................................................... 56
7. Delillerin Faydaları..........................................................................56
8. Delil Çeşitleri.................................................................................... 57
9. İlk Ekip...............................................................................................57
10. Soruşturma Ekibi........................................................................... 58
11. Olay Yeri İnceleme Ekibi.............................................................. 58
12. Olay Yeri Güvenliği ......................................................................59
13. Olay Yeri ve Delillerin Güvenliğini
Etkileyen Faktörler.................................................................. .............60
14. Olay Yerinde Yapılması Gerekenler........................................... 62
15. Olay Yerinin Korunmasında Yapılan Hatalar.......................... 62
16. Olay Yerinin Sistemli Korunmasının Aşamaları...................... 63
17. Farklı Alanlarda Olay Yeri Koruması........................................ 63
18. Kapalı Alan Olay Yeri Koruması................................................ 64
19. Açık Alanda Olay Yeri Koruması............................................... 64
20. Islak ve Su Altındaki Alanlar.......................................................65
21. Olay Yeri Koruma Süresi.............................................................. 65
22. İlk Ekibin Bilmesi Gereken Konular........................................... 65
23. İlk Ekipte Bulunması Gereken Malzemeler...............................66
24. Özel Güvenlik Biriminin Genel Olarak
Yapması Gerekenler............................................................................. 67
VI. 11 EYLÜL SONRASI TERÖRİZM ve TÜRKİYENİN
TERÖRİZME YAKLAŞIMI
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinde 11 Eylül Sonrası
Terörizm..................................................................................................71
A. Birleşmiş Milletler................................ .......................................... 75
B. Uluslararası Terör Konusunda Hukuki Uygulamalar...76
VII. SİBER TERÖRİZM (Bilgisayar ve İnternette Güvenlik)
Bilgisayar Teknolojisi........................................................................... 87
Bilgisayarın Dünü Bugünü Yarını..................................................... 87
Bilgisayarın Performansını Artırma.................................................. 87
İnternet................................................................................................... 89
İnternet Arama Motorları....................................................................89
Ağ Sisteminde Yeni Bir Ticaret (e-Ticaret)....................................... 90
İnternet Bankacılığı.............................................................................. 91
Phıshmg (Olta) Saldırıları Keylogger................................................ 93
Siber Terörizim......................................................................................96
vm. CEZA HUKUKU
Ceza Hukuku İle İlgili Anayasa Hükümleri.................................. 101
Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması.............................................. 103
İspat Hakkı...........................................................................................106
Genel Hükümler................................................................................. 107
Terk....................................................................................................... 110
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar.............................................. 111
Hürriyete Karşı Suçlar....................................................................... 114
İsnadın ispatı....................................................................................... 130
Yeni Ceza Kanunu İle Getirilen Yenilikler..................................... 136
Ayrımcılık............................................................................................ 137
IX. İLGİLİ EKLER
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmenliği.......................................141
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı................................. 159
Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Dedektiflik Kanunu .169
X. KAYNAK ÇA........................................................ .............................. 195
Download