OLAYA MARUZ KALAN KİŞİ:

advertisement
RADYOLOJİ BÖLÜMÜ İLAÇLI TETKİKLER
HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ
Döküman No
HD.RB.53
HASTA ADI,SOYADI:
DOĞUM TARİHİ:
TANI:
Yayın Tarihi
01.08.2011
Revizyon No
01
Revizyon Tarihi
Kasım-2012
Sayfa No
1/1
CİNSİYET:
YATIŞ TARİHİ:
PROTOKOL NO:
X ışını 110 yıldır tanı amaçlı kullanılan elektromanyetik bir enerjidir ve radyasyon özelliği vardır.Tanısal amaçlı X
ışını radyasyon özelliğinin ,insan vücudu tarafından Kabul edilebilir sınırları vardır ve bu sınırlar uluslararası
kuruluşlarca yapılan araştırmalarda saptanmıştır.Bilgisayarlı tomografi/İVP tetkinizin istem ve planlanması, ilgili
klinisyen hekim ile tetkiki yapan ve değerlendiren radyoloji ekibi (radyoloji uzmanı,hemşire ve teknisyeni
)tarafından yapılacaktır.Bu süreçte, tetkik sonunda almış olacağınız radyasyon dozu ile hastalığınız hakkında
alınabilecek bilgiler tartışılmış ve uygulamanın yararınıza olacağı Kabul edilmiştir.Bilgisayarlı tomografi
/İVP’de, damar yoluyla ve/veya ağızdan ilaçlar (iyot içerikli ) kullanılabilir.Bu ilaçların başka her ilaçta olduğu
gibi tıbbi yararları ve yan etkileri vardır. Hafif Alerjik Reaksiyonlar; Mide bulantısı(çok nadir görülüyor), ağız
kuruması ve metalik tat.Herkeste görülmemekle birlikte bu etkiler doğaldır ve 1-2 dakika içerisinde tedavi
gerektirmeden kendiliğinden kaybolmaktadır.Orta Derecede Alerjik Reaksiyonlar; Nefes alma güçlüğü,
Tansiyon düşmesi.Ciddi Alerjik Reaksiyonlar; Ciddi düzeyde nefes alamama, sıkıntı hissi, Şok, koma, ritim
bozukluğu, şuur kaybı, böbrek yetmezliği, ölüm. Ciddi düzeydeki alerjik reaksiyonların görülme sıklığı %0,04 (
on binde dört )’tür.Yukarıdaki belirtilerle ilgili sormak istedikleriniz varsa lütfen çekinmeyin.
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAY Bilgisayarlı Tomografi/İVP tetkiki sırasında kullanılacak olan damar içi kontrast
maddenin muhtemel yan etkileri tarafıma detaylı anlatılmış olup gelişebilecek tüm yan etki ve komplikasyonlar
bilgim dahilindedir. Okuduğumu anladım ve kimsenin baskısı olmadan
tetkikin yapılmasını Kabul
ediyorum.Yukarıda belirtilen tetkikin, ilgili birimde çalışan teknisyen hemşire ve hekimlerce yapılmasını ve
değerlendirilmesini Kabul ediyorum..Olası ve istenmeyen yan etki halinde,doktorların gerekli göreceği girişim ve
diğer tedavilerin uygulanmasını kendi rızamla kabul ediyorum. Özel durumlar Yukarıda belirtilen tetkikin
yapıldığı anda hamile olmadığımı beyan ederim. Yukarıda belirtilen tetkik için kullanılan ilaçlara karşı alerjim
olmadığını beyan ediyorum. Yukarıda belirtilen tetkik ile ilgili olsun yada olmasın ,her türlü diğer alerjik
özelliklerim konusunda ,görevlilere ayrıntılı bilgi verdim (ilaç ve gıda alerjisi,böcek sokması vb.).
İşlemin Tahmini Süresi:……………………………….
Lütfen kendi el yazınızla “hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay
veriyorum” yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………
HASTANIN ADI-SOYADI:
TARİH/Saat:
İMZA:
ÇEVİRMENİN ADI-SOYADI:
TARİH/Saat:
İMZA:
VASİ/YAKINI ADI-SOYADI:
TARİH/Saat:
İMZA:
TANIK ADI-SOYADI:
TARİH/Saat:
İMZA:
Ben “Rıza Belgesi” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde
aktardım.
HEKİMİN ADI-SOYADI:
TARİH/Saat:
İMZA:
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
YÜRÜRLÜK ONAYI
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards