TOPLUM ve HEKiM. Mayıs - Haziran 1999. Cilt 14. Sayı 3 161

advertisement
TOPLUM ve HEKiM. Mayıs - Haziran 1999. Cilt 14. Sayı 3
Toplum ve Hekim
Yayın
161
Kurulu'ndan
Seçim çalışmaları, seçimler, sonuçlar, hükümet, bakanlar vb. derken, Hükümet kuruldu
ve programını da açıklayarak, güvenoyu aldı. Güvenoyu alan programa bakıldığında,
sağlıkla ilgili olarak bulunabilen bölümler şunlardır: "Doğu ve Güneydoğu bölgeleri'nde
nitelikli kamu hizmetlilerinin görevalmalarını sağlayıcı ve öğretmen ve sağlık personeli
açığını kapatıcı önlemler alınacaktır." "Sağlık hizmetlerinden yurttaşlarımızın yeterli
düzeyde yararlanabilmeleri sağlanacak, aile hekimliği sistemi özendirilecektir. Genel
ve kişisel sağlık sigortası gerçekleştirilecektir. Sağlık kurumlarının hizmet standartları
yeniden belirlenecek, kamunun özel sağlık kurumlarından hizmet alımları ve denetimleri
yeni kurallara bağlanacaktır." "Çalışan çocukların sağlıklarının ve haklarının korunmasına
ve eğitimlerinin sürdürülmesine özen gösterilecektir." işte, 40 sayfalık hükümet programında sağlık ile ilgili bölümler bu kadar. ..
Sağlık dışında ne var? "Devlet yönetiminin yeniden düzenlenmesi", "Siyasi Ahlak
Yasası çıkarılması", "Özel sektör yatırımlarının teşviki konusunda her türlü önlem alınması",
Yasası çıkarılması", "Sosyal Güvenlik Reformu ile sosyal güvenlik sisteminin
ekonomiye yük olmaktan çıkarılması, ... emekli yaşı ve en az çalışma sürelerinin ...
gerçekçi düzeye yükseltilmesi", "Özelleştirmenin sağlıklı kurallara bağlanarak hızlandırıl­
ması; özelleştirmenin önündeki önemli engellerden biri olan uluslararası tahkim konusuna ...
bir çözüm getirilmesi", "hidroelektrik potansiyelinin değerlendirilmesi yanında nükleer
ve yenilenebilir enerjiye önem verilmesi", ...
"Bankalar
açıklarının
Yani, değişen bir şey yok. 1980 sonrası uygulanan politikalara devam. Sağlıkta ise;
kamu sağlık hizmetlerinin çökertilmesine devam, yeni sağlık yatırımı ve istihdam olanağı
yok. Yani işsizlik. Sağlıkçılara, ikinci iş olmadan geçinememe. Özellerin sıkı rekabeti;
kamudan hizmet almak ve ihale almak için ... Özelde de çalışma olanakları azalacak. SSK'da
"kıyamet kopacak". Emekli yaşı tartışmaları arkasında, sağlık hizmetlerinin elden
çıkarılması. ..
Kabaca, önümüzdeki yılların, eskilerinden daha iyi olacağına ilişkin, ne hükümet ne
de meclis umut veriyor. Öyleyse, kendi umudumuzu kendimizin yaratması dışında
seçeneğimiz yok gibi. Bu durumda, TTB'de de değişen birşey yok!
Bu sayımızın dosya konusu; Kent-Kentleşme. ODTÜ'den sevgili arkadaşımızın
bu dosyaya, O.lşık dışında, S.Osmay, M.Pınarcıoğlu, S.GÖksu ve
B.A.GÜler katkı verdi. Onların dışında, kentin sağlıkla ilişkisi noktasında, B.Ulusel ve S.Koç,
A.Soyer, N.Dedeoğlu'nun ve bundan 9 yıl önce TTB'nin yaptığı bir atelye çalışmasının
özet metni yer alıyor. Umarız, kent dosyamız, sağlıkla ilgili tartışmalarımıza katkıda bulunur.
editörlüğünü yaptığı
Dosyamızın dışında
değerlendirmesi,
da yazılarımız var; sağlık personelinin özlük hakları, aşı
göç ve bulaşıcı hastalıklar.
kampanyası
Sayının elinize geçme tarihi, Haziran olacak. Bunun anlamı, bizim derginin gecikmesi
ile ilgili sorunu çözmemiz demektir. Umarız, bundan böyle de dergimizi zamanında elinize
ulaştırırız.
Bir düzeltme; geçen sayımızda, "Stres ve iş" başlıklı yazımız, yanhşlıkla Ata Soyer
ile çıkmıştır. Doğrusu, "Meral Türk" olacaktır. Sizlerden ve yazarlarımızdan özür
dileriz.
imzası
iki de, duyuru; önümüzdeki iki sayıyı, Üniversiteler ve Olağandışı Koşullarda Sağlık
Hizmetleri olarak planlıyoruz. ikinci olarak da elektronik posta adresimizi yeniledik
([email protected]). Katkılarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın ...
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards