Normal atmosferli depolar olarak bilinen klasik soğuk hava depoları

advertisement
Normal atmosferli depolar olarak bilinen klasik soğuk hava depoları; hava bileşimine müdahale
edilmeden ortamın sadece sıcaklık ve oransal neminin kontrol edilebildiği depolardır. Modern
depolar olarak adlandırılan kontrollü atmosferli soğuk hava depolarda adından da anlaşıldığı
gibi sıcaklık ve nispi nem yanında ortamdaki gazların oranı da kontrol edilir. Bu çalışmanın
amacı Isparta ilindeki klasik ve modern elma depolarındaki kaynak kullanımındaki başarılarını
ortaya koymaktır. Veri Zarflama Yöntemi kullanılmıştır. Veri Zarflama Yöntemi ise belirli
sayıda üretim biriminin etkinliğini değerlendirme için kullanılmaktadır. Araştırmanın ana
materyalini Isparta ilinde soğuk hava depo işletmelerinin yoğun olduğu Eğirdir, Gelendost,
Senirkent, Uluborlu ve Merkez ilçelerinde bulunan toplam 59 işletmeden anket yöntemi ile
toplanmış birincil veriler oluşturmuştur. Kullanılan veriler 2010–2011 depolama dönemini
kapsamaktadır. Elma soğuk hava depolarında girdiye yönelik hesaplanan teknik etkinlik, ölçek
etkinliği ve saf teknik etkinlik sonuçları klasik ve modern soğuk hava depoları için ayrı
hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Çalışmada depolama miktarında değişiklik olmaksızın, söz
konusu geliri elde etmek amacıyla kullanılan elektrik, işgücü, amortismanlar, genel giderler ve
diğer girdilerden etkinlik sınırı üzerinde üretim yapan işletmelere göre oransal olarak ne kadar
azaltılabilir sorusu cevaplanmıştır.
Download