adnan menderes üniversitesi karacasu memnune inci meslek

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Türkiye Turizm Coğrafyası
Ders Kodu
KTO124
AKTS Kredi
2
Ders Düzeyi
İş Yükü
50 (Saat)
19.10.2017
Önlisans
Teori
2
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Türkiye'de turizmin gelişimi, turizme sunulan doğal turistik kaynaklar, beşeri turistik kaynaklar, turistik
konaklama ve ulaşım imkanları, turizm potansiyeli, sorunlar ve çözüm önerilerini tartışmak ve öğretmek
Özet İçeriği
Türkiye'de turizmin gelişimi, turizme sunulan doğal turistik kaynaklar, beşeri turistik kaynaklar, turistik
konaklama ve ulaşım imkanları, turizm potansiyeli
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Gösterip Yaptırma, Örnek Olay
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Öğr. Gör. Zekeriya MATÇİÇEK
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
ders notları
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Türkiye turizmine genel bakış
2
Teorik
Türkiye'de turistik bölgelerin coğrafi dağılışı
3
Teorik
Türkiye turizmindeki gelişmeler
4
Teorik
akdeniz bölgesi turizm kaynakları
5
Teorik
Ege bölgesi turizm kaynakları
6
Teorik
Marmara bölgesi turizm kaynakları
7
Teorik
Karadeniz bölgesi turizm kaynakları
8
Teorik
ara sınav
9
Teorik
iç anadolu bölgesi
10
Teorik
Doğu Anadolu turizm kaynakları
11
Teorik
Güneydoğu anadolu bölgesi turizm kaynakları
12
Teorik
Sunum
13
Teorik
Sunum
14
Teorik
Sunum
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
1
24
0
24
Ödev
2
6
0
12
Ara Sınav
1
6
0
6
Dönem Sonu Sınavı
1
8
0
8
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
50
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Türkiye turizminin sorunlarına bazı çözüm önerileri yapabileceklerdir
2
Türkiye'de turistik bölgelerin coğrafi dağılışını bileceklerdir.
3
Türkiye’de turistik kolaylıkların gelişimini öğreneceklerdir.
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 19.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
4
Türkiye turizminde beşeri kaynakların önemini kavrayacaklardır.
Program Çıktıları (Dış Ticaret)
1
Dış Ticaret alanında temel bilgilere sahip olmak ve kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilmek
2
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
3
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
4
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların
gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek
5
Uluslararası ticaret oluşumları ve uluslararası ticaret politikaları bilgisine sahip olmak
6
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olmak
7
Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak
8
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olmak
9
Uluslararası ticaret ve AB hukuku bilgisine sahip olmak
10
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olmak
11
Bitirme projesiyle bilginin araştırılması ve raporlanması pratiğine sahip olmak
12
Mesleği ile ilgili mevzuatı takip ederek temel hukuk bilgilerine sahip olmak
13
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak
14
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
15
Dış ticaret konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olmak.
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 19.10.2017
2/2
Download