Finlandiya Programı Web Raporu

advertisement
FİNLANDİYA
“ULUSLARARASI MACERA VE KEŞİF YOLCULUĞU 2013 - PLANLAMA TOPLANTISI”
“INTERNATIONAL ADVENTUROUS JOURNEY PROJECT 2012 – PLANNING MEETING”
Finlandiya Avartti Ödül Derneği organizasyonunda Avrupa Komisyonu Gençlik Eylem Programı
(Eylem 1.1 ya da 3.1)’ndan fona başvurmak için bir başvuru hazırlamak amacıyla Slovenya, Çek
Cumhuriyeti, Litvanya, Romanya, Türkiye, Hollanda ve Finlandiya ülkelerini temsil eden 10
katılımcı ile bir proje ekibi oluşturuldu. Proje ekibi 11-14 Ekim 2012 tarihleri arasında Helsinki,
Finlandiya’da “Uluslararası Macera ve Keşif Yolculuğu 2013 - Planlama Toplantısı” için bir araya
geldi. Türkiye’yi temsil etmek üzere Fırat Üniversitesi BGP XI. Grup öğrencisi Mehmet Emin
Kaçmaz katıldı.
Finlandiya Avartti Derneği proje ekibinin “Uluslararası Macera ve Keşif Yolculuğu 2013”
programı’nı planlamak, projenin Fon Başvurusu için Avrupa Komisyonu Gençlik Eylem Programı
ile tanıştırılmak ve proje için bir iletişim ağı oluşturmak amacıyla 11 – 14 Ekim 2012’de bir toplantı
düzenledi.
Proje Etkinlikleri:
•
12 Ekim 2012 tarihinde yapılan toplantı oturumunda:
Ø Projenin amacı,
Ø Projede kullanılacak kamp alanı,
Ø Katılımcıların sayısı ve hangi ülkeden kaç kişinin katılacağı,
Ø Projenin yönetilmesi,
Ø Proje öncelikleri
konuşuldu ve bunlarla ilgili kararlar alındı.
•
13 Ekim 2012 tarihinde yapılan toplantı oturumunda:
Ø Proje için bütçe miktarı ve toplantının ardından yapılacaklar konuşuldu.
Ø Uluslararasi macera ve keşif yolculuğu 2013’e kadar belli görevler oluşturulup
katılımcılara bu görevler verildi.
•
Kültürel Gezi
Proje kapsamında Helsinki’de bulunan kültürel ve turistik yerler gezildi.
Bu “Planlama Toplantısı” projelendirilip sunulacak ve takiben iki toplantı daha olacaktır.
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards