Parrucchieri Italia - Scheda parrucchiere

advertisement
Tedaviler - saç bak?m? - EMSIBETH
TERMAL DESTRESSING HATTI
kapl?ca tedavisi
[email protected]
+39 0331 1706328
www.globelife.com/emsibeth
TERMAL DESTRESSING HATTI
kapl?ca tedavisi
PH denge pH dengeleyici
Kapl?ca tedavisi cildin pH ve yeniden etkinle?tirme fizyolojik savunma mekanizmalar?
dengelemek için. Ka??nt? ve iltihap ve k?zar?kl?k dindirmek için idealdir. Kepek'?n sebum
ve hiperhidroz gibi anomaliler etkisiz hale getirir. Hiçbir yükü ve tüm cilt tipleri için
uygundur. Mikro-organizmalar?n büyümesini azalt?r ve zay?flamas? ve saç kayb?n? önler.
Ambalaj: 200 ml ?i?e.
1 DESTRESSING ?ampuan ve saç derisi
Termal su 'hafif' ye?il çay özü ve bir sinerji vitamin dayal? (EF-s-B5) dola??m ve kafa derisi
oxygenation te?vik etmektedir. Saç yumu?ak ve serbest radikaller taraf?ndan korunan
b?rak?r.
Ambalaj: 250 ve 1000 ml ?i?e.
TERMAL
Terme di Giunone (Caldiero-Verona) kayna?? termal su ak?mlar? termal tedaviler
hareketlendirir cilt bozukluklar? tedavisi için Sa?l?k Bakanl??? sertifikal?. Saç güzelli?ini
art?r?r ve sa?l?k ve canl?l?k verir yeni bir denge bir biyoaktif sudur. Juno'nun su mineraller
ve iz elementler mevcut sulu iyon'?n sayesinde ' remineralizes ve saç yeniden
yap?land?r?r ayn? zamanda rahatlat?c? bir yumu?at?c? ve Cilt nemlendirici inflamatuar '.
Juno'nun sulu boya ile çamur toksinler kald?r?lmas? lehine mikro uyar?r.
pagina 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download