PLUTARK

advertisement
PLUTARK YAŞAMLAR THESEUS • ROMULUS
idea
Plutark İS birinci yüzyılın ortalarında, imparator Cladius’un egemenliği sırasında, Orta
Yunanistan’da Boeoteia’nın Kuzey bölgesinde küçük bir kent olan Khaeronea’da
doğdu (yklş. İS 46) ve İS 120’de Delfi’de
öldü. O günlerde hem Yunanlılar hem de
Romalılar için en çekici üniversite kenti olan
Atina’da felsefe eğitimi gördü. Roma’da
uzun süre kalmadığı ve oraya ancak kısa süren bir iki yolculuk
yaptığı kabul edilir. Sırasıyla İmparatorlar Trajan ve Hadrian tarafından konsüllük ve proküratörlük görevlerine atandı. Yazılarından anlaşıldığı gibi, Yunanistan’da birçok yeri gezdi, Anadolu,
Mısır ve İtalya’ya yolculuklar yaptı. Kendi yaşamı ile ilgili bilgilerin
çoğu için kaynak yine kendi yazılarıdır. Roma’da belli kamu işleri
ile görevlendirildi ve bu nedenle Demosthenes’ e sunuş yazısında
belirttiği gibi Latin dilini öğrenecek zaman bulamadı. Bir Platonist
olan Plutark’ın Yaşamlar ve Moralia ile Batı kültürü üzerindeki
etik ve estetik etkisi olağanüstü oldu. En iyi okuyucuları arasında
Beethoven, Rousseau ve Shakespeare de bulunurken, Amerika
Birleşik Devletleri’nin önde gelen kurucu babalarının tümü de
Plutark’ın Yaşamlar’ ında büyük esin kaynağı buldular.
İDEA B1 2011/02
ISSN 2146-1252
İDEA
İDEA CEP KİTAPLARI — 002
TARİH 1
ISSN 2146-1252
2 TL
PLUTARK
ÜNLÜ YUNANLI VE ROMALILARIN YAŞAMLARI
THESEUS • ROMULUS
İDEA B1 2011/02
İlk kez İtalyanca’ya çevrilen Yaşamlar’ ı Batı Avrupa ­Jacques
Amyot’nun Fransızca çevirisi (1559) ile tanıdı. Thomas
North’­­un İngilizce çevirisi (1579) Amyot’nun çevirisi üzerine
dayanır. 1683’te John Dryden Yaşamlar’ ın Yunanca asıllarından yapılmasını sağladı. Almanca çeviri 1799-1806 yıllarında
yayımlandı.
idea
İDEA B1 2011/02
Download