12-18 Kasım 2012 Sayı: 160 AB`DEN OTOMOTİV SEKTÖRÜNE

advertisement
12-18 Kasım 2012 Sayı: 160
karşın, görüşmenin ''sıcak ve dostane'' geçtiğini
AB'DEN OTOMOTİV SEKTÖRÜNE
bildirdi. Başbakanlık görüşmede Avrupa Birliği
MİLYARLARCA EURO'LUK DESTEK PLANI
Konseyi'nde bu ay içinde yapılacak AB bütçesi
Avrupa Birliği, 2020 yılına kadar otomotiv sektörüne
müzakerelerine odaklanıldığını kaydetti. Cameron,
milyarlarca Euro'luk destek içeren stratejisini
Merkel ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, ''Zor
açıklıyor. Fabrika kapanmaları ve işten çıkarmalar
ekonomik koşullardan geçtiğimiz günümüzde,
sırasında hazırlanan strateji, çevreci kesimlerden
Avrupa bütçesinde artışa gidilmesinin yanlış
emisyon kesintileri açısından yeterince iddialı
olacağına inanıyorum. Bu nedenle bütçede kesinti
olmadığı gerekçesiyle eleştiri alıyor. Avrupa
yapılması ya da en kötü ihtimalle bütçenin
Komisyonu'nun sanayi ve girişimcilikten sorumlu
dondurulması gerektiğini söyledim'' dedi. Merkel ise
üyesi Antonio Tajani, 'Araçlar 2020' stratejisini
''İngiltere'nin bu ay görüşülecek AB bütçesini veto
kamuoyuyla paylaşıyor. EurActiv'in ulaştığı taslak
etme tehdidine'' ilişkin, şunları kaydetti: ''Uzlaşma
metne göre AB, otomotiv sektörünü 2020 yılında
sağlamak istenilen 27 AB üyesi ülke varsa, buna
Avrupa GSYİH'sındaki payını şu andaki yüzde 16
ültimatom ile başlanılması iyi bir fikir değil.
seviyesinden yüzde 20'ye yükseltecek şekilde
Öncelikle ortak bir zemin bulmanız gerekir. Ne kadar
desteklemeyi hedefliyor ve sektör için bazı finansman
fazla ültimatom alırsak, anlaşmaya varma ihtimalimiz
mekanizmaları ortaya koyuyor. 80 milyar Euro'luk
o kadar düşük olur, bunu görüşmede dile
'Ufuk 2020' araştırma ve inovasyon fonundan ve 2.5
getireceğim.'' 2014-2020 yıllarını kapsayacak AB
milyar Euro'luk İşletmeler ve KOBİ'lerin Rekabet
bütçesi, yüzde 5'lik bir artış öngörüyor. David
Gücü programından pay ayıran strateji; aynı zamanda
Cameron daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin
da Avrupa Globalizme Uyum Fonu'ndan, 'sanayideki
çıkarlarına uygun olmayan bir bütçeye onay
değişiklikler' sebebiyle işten çıkarılanlara destek
vermeyeceğini açıklamıştı. İngiltere geçen yıl Aralık
olmak için pay ayırıyor. Strateji, Avrupa Yatırım
ayındaki AB mali paketini de veto etmişti.
Bankası'nı (EIB) da desteğe davet ediyor. Belgede,
'Komisyon, otomotivde araştırma ve inovasyon
Kaynak: Zaman Gazetesi
projelerine finansmanın sağlanabilmesi için EIB ile
birlikte çalışmaya devam edecektir' deniliyor. Çevreci
örgütler ise, ticari araçlarda emisyon azaltımı ve
AVRUPA MERKEZ BANKASI YILSONUNA
tüketici
farkındalığı
konusuna
eğilmediği
KADAR EKONOMİDE İYİLEŞME
gerekçesiyle taslağı eleştirdi.
BEKLEMİYOR
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario
Kaynak: Euractive
Draghi, Euro Bölgesi'nde ekonomik görünümün zayıf
kalmaya devam etmesini beklediklerini söyledi.
Draghi, 'Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin zayıf
İNGİLTERE İLE ALMANYA, AB BÜTÇESİ
kalmasını
bekliyoruz' dedi.
ECB Başkanı,
ÜZERİNDE ORTAK ZEMİNDE BULUŞAMADI
araştırmaların yıl sonuna kadar herhangi bir iyileşme
İngiltere Başbakanı David Cameron ile Almanya
beklentisi sunmadığını aktardı. ECB faiz oranlarını da
Başbakanı Angela Merkel, iki hafta sonra Brüksel'de
yüzde 0.75 seviyesinde tuttu. Almanya'da iş dünyası
ele alınacak AB bütçesi konusunu görüştü. İngiltere
güven endeksi, Şubat 2010'dan bu yana en düşük
Başbakanlığında yapılan görüşmelerden bir anlaşma
seviyeye geriledi ve Euro Bölgesi'nde imalat, on
çıkmadığı basına yansıdı. Cameron, ülkesinin vergi
beşinci ay üst üste düştü. Öte yandan Draghi, Ekim
mükelleflerini doğrudan etkileyecek AB bütçesinde
ayında beklentinin yüzde 2.5 seviyesine düşürülen
artışı desteklemiyor ve bütçede kesintiye gidilmesini
enflasyonun, önümüzdeki yıl yüzde 2'nin altına
istiyor. İngiltere Başbakanlığı görüşme sonucunda
inmesini beklediklerini açıkladı.
Avro Bölgesi'ndeki ekonomik krize son vermeyi
amaçlayan bütçeye ilişkin anlaşmaya varılmamasına
Kaynak: Euractiv
Download