nobel ekonomi ödülleri - CU Department of Economics

advertisement
NOBEL EKONOMİ ÖDÜLLERİ
İktisat bilimi alanında dünyanın en prestijli ödülü kabul edilen Nobel İktisat ödülü,
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından, 1987 yılında Robert M. SOLOW’a
(Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge-ABD) verilmiştir.
Solaw, bu ödüle “Ekonomik büyüme konusundaki çalışmalarından” dolayı layık görülmüştür.
ROBERT M. SOLOW - 1987 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ
Yaşam Öyküsü: 23 Ağustos 1924’te Brooklyn, New York’ta doğmuştur. Ailesi göçmen olup, hayatlarını kazanmak için
eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmışlardır. İki kız kardeşi, kuzenleri ve kendisi ise üniversite eğitimi alan şanslı
kuşak olmuşlar, ilköğrenimini evlerinin yakınındaki bir devlet okulunda başarılı bir şekilde geçirmiştir. Solow önce Kuzey
Afrika ve Sicilya’da, daha sonra İtalya’da askeri hizmetini yapmış, 1945 Ağustos’ta terhis olmuştur. Askerlik yaptığı bu
üç yılın karakterini şekillendirmedeki rolünden ve bu müthiş tecrübenin hayatında önemli bir yere sahip olduğundan
bahsetmiştir. 1945’te iktisatçı Barbara Lewis ile evlenen Solow’un iki oğlu ve bir kızı vardır.
Eğitim-Kariyer: 1940’ta Harvard Koleji bursunu kazanmıştır. Burada sosyal konulara merakı nedeniyle sosyoloji ve
antropoloji derleri almış, bu derslerdeki ilk çalışmaları ise iktisada girişle ilgili olmuştur. 1947’de yüksek lisansını
tamamlayarak Leontieff’in asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. Leontieff’in girdi-çıktı (input-output) modeli için
sermaye katsayılarını hazırlarken ilgisi istatistik alanına kaymış; 1949-1950 döneminde Columbia Üniversitesi’nden burs
kazanarak istatistik çalışmaya başlamıştır. Burada “İstihdam, İşsizlik ve Ücret Oranlarının Belirlenmesinde Markoff
Süreçleri Etkileşimi Yoluyla Ücret Gelirleri Dağılımının Hacmindeki Değişmelere Yönelik Bir Model Girişimi” başlıklı
doktora tezini tamamlamıştır. Bu tez ile Harvard’da David A. Wells ödülünü kazanmıştır. 1949 sonunda M.I.T.’den
asistan profesörlük teklifi almış, burada istatistik ve ekonometri dersleri vermiştir. 1953’ten itibaren ise ilgisi iktisadi
büyümeye doğru kaymıştır. Bu alana kaymasında etkisi olan Samuelson ile birçok ortak çalışma yapmıştır. 1961’de kırk
yaşın altındaki en iyi ekonomistlere verilen J. B. Clark Ödülü’ne layık görülmüştür. 1973’te M.I.T.’de enstitü
profesörüyken başarılı ve üstün çalışmaları nedeniyle J. R. Killian Fakülte Başarı ödülünü kazanmıştır. Araştırma ve
eğitim faaliyetlerinin dışında, J. F. Kennedy ve L. Johnson’ın demokrat parti yönetimlerine danışman olarak katılmıştır.
Ekonomi bölümünden iyi bir öğretici olarak genç akademisyenlere yer açmak düşüncesiyle emeklilik yaşından önce
1995’te emekli olmuştur.
Hobileri: Solow, beyzbol ve yelkencilik tutkusuyla tanınmıştır. 24 ayak uzunluğunda bir yelkenlisi de vardır. Ayrıca çok
sağlam bir mizah duygusuna sahip olmakla da ünlüdür. Bu mizah duygusunun dışavurumlarından biri olan son yayınladığı
denemelerden, “İktisadi fikirler nasıl çorba haline gelirler” de ortaya çıkmaktadır.
İktisat Bilimine Katkılar: Solow özellikle ekonomik büyüme konusundaki çalışmalarıyla bilinmektedir. Büyüme teorisine
ilk katkısı 1956 tarihli bir makalede ortaya konan “Neoklasik Büyüme Modeli” olmuştur. Solow’un yönteminin özgünlüğü,
ilk büyüme modellerindeki (Harrod-Domar) üretim fonksiyonuna belli bir esneklik getirmiş olmasıdır. Bu esnekliğin bir
sonucu, emek birimi başına üretimin uzun dönem büyüme haddinin ancak geniş anlamda teknik gelişmeye bağlı olmasıdır.
Solow ayrıca birikimli üretim fonksiyonları incelemesinde ünlü Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun genelleşmesine
katkıda bulunmuştur. Bu konudaki en büyük katkılarından biri CES (Sabit ikame esnekliği)’e ilişkindir. Bunun yanında,
Phillips eğrisinin yeni bir yorumunu Samuelson’la yaptığı bir çalışmada önermiştir. Bu yorum, işsizlik oranı ile ücretlerin
artış oranı (enflasyonun artış oranı) arasında bir orantı kurmaktadır. Diğer Nobel sahiplerinin tersine zamanının büyük
bir bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamayı hep kabul etmiş, “Eğer öğrencilerimi ihmal etseydim %25 daha fazla
bilimsel makale yazabilirdim. Tercih kolaydı ve ben bundan pişman değilim.” diyerek bu durumu ifade etmiştir.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF, İKTİSAT BÖLÜMÜ ; CUKUROVA UNIVERSITY FEAS, DEPARTMENT OF ECONOMICS
Download