HİZİBLER

advertisement
HİZİBLER
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz.’nin 25 Ekim 2012 Sohbeti,
Ümmet bölündüğü için artık onlara inayet yok. Ve her hizip/grup kendi sahip olduklarını beğeniyor. Bu
da Allah'ın yardımının, inayetinin artık onlara ulaşmamasının asıl sebebi. Ve şimdi bir sürü fırkalara
ayrıldılar ve her birinde az bir insan var. 2 milyar Müslüman olmalarına rağmen hiçbir heybetleri yok
sanki köle gibi hepsi çünkü İslam Şeriatı ile hiçbir bağlantısı olmayan adamlar tarafından idare ediliyorlar.
Ve hepsi de riyaset için savaşıyorlar. İslam alemi için değil ama ülkelerinin reisi olmak için. Onun için de
hiziplere bölündüler.
Hacılar "Ve Hezemel Ehzabe Vahdeh. La ilahe ill'Allah Vahdehu la Şerike leh. Lehul Mulk ve Lehul Hamd
Yuhyi ve Yumit ve Huve ala..." diyor. Allah Ekber! Hiziblere bölündüler. Hiçbir kuvvetleri yok, hiçbir
tuma'nîne/huzurları yok, hiçbir gayeleri, şerefleri, akılları yok. Dinleri imanları da yok. Budur, yoksa
İslam'ın heybeti bütün küfür alemini yıkmaya yeterdi.
Onlar (Müslümanlar) küfür aleminin menfaatleri için köle oldular. Müslüman alemi küfür aleminin işlerini
kendileri üzerinden tahakkuk ettirmek için onların köleleri oldular. Çünkü küfür alemi batıl dinlerini Hak
din İslam üzerine kurmak istiyorlar. Ve bu maksad için de bizim liderlerimizi kullandılar. Bizim
liderlerimizi kullandılar ve bizim liderlerimiz de onlara itaat etti. Ve İslam beldelerini işgal etti küfür
alemi, nerede İslam?
Allah emretti:"İnnemel mû’minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum" (49:10)
Kuran-ı Kerim Allah'ın sağlam ipidir, kim ona sımsıkı sarılırsa dünyada da ahirette de kurtulur, dünyada
da ahirette de muzaffer olur. İki şerefe de nail olur, dünyanın ve ahiretin şerefine. Ama yoldan çıktıkları
vakit herşey onların aksine gitti ve işleri alçaldı. Allah bize bir melik tayin etsin ve Allah yolunda
savaşalım. Bu Kuran-ı Kerim'dendir. İslam ehline zorluklara düştükleri vakit olanları öğretiyor. Onların
Nebileri dönmeleri lazım, veya Peygamberi (sav) temsil eden makama.
"Biz hükmedeceğiz" dediler. Asla da hükmedemediler. Hükümleri onların hevasına göre oldu ve o da
onların aleyhine oldu. Allah'ın Kitabına ve Efendimizin Sünnetine tutunun, dünyada ve ahirette muzaffer
olursunuz. Yoksa Allah sizi bu dünyada rezil eder ahirette de azab eder. Tövbe ya Rabbi. Fatiha.
Arapçam azdır ama anlamak isteyen anlar. Bayram geceniz mübarek olsun. İslam ehli milyonlara ulaştı
ama hiç kıymetleri yok, hiç kıymetleri yok. Haşa, mü'minin kıymeti yok demiyoruz lakin öyle bir noktaya
geldik ki birbirimizle savaşıyoruz. Ve onun için Mehdi (as)'ın zuhuratının alametlerinden birisi de Arap
kabilelerinin arasındaki gulguledir. Hadis Kitaplarını açıp baksınlar, bilhassa da Camius Sağir Hadis
www.saltanat.org
Page 1
Kitabını, açıp okusunlar. Kendileri ve ümmet için tedbirlerini alsınlar. Yoksa dünyada da ahirette de ağır
azap getirecek üzerlerine. Allah bizi muhafaza eylesin. Fatiha...
Hepsi.. hepsi nefsaniyetlerine tabi olmuşlar, nefisleriyle gururlanıyorlar. Kendileriyle gururlanır olmuşlar.
Bir numara olmak istiyorlar. İddia etmek istedikleri "İslam'ın lideri benim". Onların arasında ne fark var?
Eğer onlar bu makamda olsaydılar insanlar onlara ve hükümlerine karşı ayaklanmazdı. Libyalılar
ayaklanmazdı, veya Cezayirde, veya Tunusta, veya Mısır'da, veya Sudan'da, veya Yemen'de, veya
Suriye'de veya diğer İslam ülkelerinde ayaklanmazlardı. Allah bizi muhafaza etsin ve bize bir melik tayin
etsin ki Allah yolunda savaşalım. Bizim beklediğimiz İmam odur. Mutlak Risalet Sahibi Efendimiz Hz.
Muhammed'in (sav) bize müjdesini verdiği odur. "Meliklerden sonra cebabire gelecek. Cebabireden
sonra ise Ehli Beytimden bir kimse gelir de, zulüm ile dolan yeryüzünü adaletle doldurur" (Hadis)
Şimdi Ümmetin durumunu hiçbir şey düzeltemez, ta ki tek bir İmam'a biat etmedikçe. Hepsi ayağa kalkıp
"bu Müslümanların İmamıdır" diyinceye kadar. Bunu yapmazlarsa hiç birisi başarılı olamayacak. Ve
Allah'ın Gadabı üzerlerine inecek. Allah bizi muhafaza etsin.
Biz Acemiz, siz Arapsınız, sizi kendi halinize bırakıyoruz. Araplar Kuran-ı Kerim'i bilir, Hadis-i Şerif'leri
bilirler ve anlarlar. Bırakın anlasınlar ve bize de anlatsınlar. Bizim sayımız az ama Müslüman aleminin
çoğunluğu Arap devletlerinden, Kuran-ı Kerimi getirsinler. Kuran-ı Kerim ne diyor? Allah Celle ve Ala
buyuruyor,
"Yoldan çıktıkları zaman Sema'dan veya ayaklarınızın altından size ceza göndermeye veya kiminizin
şiddetini kiminize tattırmaya Kadir'dir" (6:65)
Tövbe ya Rabbi, Tövbe ettik ve Sana döndük ya Rabbi.
Söylesinler, önce Arap devletleri söylesin, tövbe ya Rabbi, Fatiha.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=5553&name=2012-10-25_ar_AlAhzab.mp4
www.saltanat.org
Page 2
Download