Hücre Organelleri, Yapıları ve Görevleri

advertisement
Hücre Organelleri, Yapıları ve Görevleri
Hücresel organeller, hücresel yapılar ve bu organel ve yapıların görevleri..
Hücreler yapılarına göre temelde ikiye ayrılırlar.
a. Prokaryotlar
b. Ökaryotlar
Prokaryot tipte hücreler:
Belirli çekirdek olarak gözlenebilen yapıları olmayan, sitoplazmaya dağılmış haldekalıtım materyali taşıyan
ve zarla çevrili organelleri taşımayan az gelişmiş olarak kabul olunan hücre tipidir. Genellikle yapı
olarak;
a.
Hücre zarı
b.
Sitoplazma
c.
Ribozom
dışında bir yapı tşımazlar.
Ökaryot tipte hücreler:
Gelişmiş zarla çevrili organeller barındıran, kalıtım materyali çekirdek içine konumlanmış bulunan
hücrelerdir. Genel olarak taşıdıkları organel ve yapılar;
a.
Peroksizom
b.
Mikrofilament
c.
Mikrotübüller
d.
Sentrozom
e.
Mitokondri
f.
Kamçı
g.
Çekirdek Zarı
h.
Kromatin
i.
Çekirdek
j.
Çekirdekçik
k.
Ribozom
l.
Granüllü Endoplazmik Retikulum
m. Granülsüz Endoplazmik Retikulum
n.
Hücre Zarı
o.
Golgi
p.
Lizozom
Bu yapılar kendi aralarında ikiye ayrılırlar:
A. Hücre İskeletini Oluşturan Yapılar
1.
Mikrotübül: Hücreye şekil verir. sil, kamçı, sentriol oluşumu
2.
Mikrofilament: Yalancı ayakların hareketi, sitoplazma akışı.
3.
Ara Filamentler: Hücreye şekil verir.
B. Hücre Organel ve Yapıları
1.
Peroksizom: Yağların hidrolizi ve hidrojen peroksitin parçalanması.
2.
Sentrozom: Hücre bölünmesi sırasında sentriollerin oluşumu
3.
Mitokondri: Hücresel solunum, ATP sentezi.
4.
Kamçı: Hareket
5.
Çekirdek: Genetik materyali barındıran bölgedir.
6.
Çekirdekçik: RNA sentezi ve ribozom alt birimlerinin sentezi.
7.
Ribozom: Protein sentezi
8.
Granüllü Endoplazmik Retikulum: Protein sentezi ve protein salgıları
9.
Granülsüz Endoplazmik Retikulum: Yağ, karbonhidrat sentezi ve salgılanması.
10. Hücre Zarı: Ulaştırma, taşıma , haberleşme.
11. Golgi: ER’den gelen maddelerin depolanması ve salgılanması.
12. Lizozom: Hücre içi sindirim, fagositoz ve hemolizi (lizozomun parçalanarak sindirim enzimlerinin hücreyi
parçalaması) gerçekleştirir.
Http://www.biyolojidersnotlari.com
Download