a yatırım - Alan Yatırım

advertisement
www.alandaforex.com
Japonya İçin Yeni Bir Risk: ABD-Çin Ticaret Savaşı…
Forex Notu
11 Ocak 2017
22 Ey016
Japonya Ekonomisi Durgunluk ile Baş Başa…
Doğan Güneşin Ülkesi denilen Japonya; günümüzde 126 milyon nüfusu ile
dünyanın en kalabalık ülkeler listesinde 10. sırada yer alıyor. Söz konusu
yoğun nüfusuna rağmen işsizlik oranı %3,03 gibi oldukça düşük bir seviyede.
İş disiplinleri ve çalışma hayatları göz önünde bulundurulduğunda; literatüre
ölümüne çalışmak manasına gelen Karoshi kelimesini kazandırmış bir
milletin işsizlik oranının 2010 yılından bu yana düşme eğiliminde olması da
sürpriz değil.
Ancak Japonya da son dönemde tüm gelişmiş ülke ekonomilerinin yaşadığı
sarmalın içinde olup, büyüme performansında zayıflama, iç talep de düşüş
ve söz konusu zayıflamaya rağmen istihdam piyasasında toparlanma
görülmektedir.
İç talepte istenilen artışın yakalanamamasına bağlı olarak Japonya’da
fiyatlar uzunca bir süredir düşüş eğiliminin içerisindedir. Durgunluk süreci
içerisinde olan Japonya ekonomisinde, fiyatların düşme eğiliminin önüne
geçmek isteyen Japonya Merkez Bankası uzunca bir süre politika faizini %0’a
yakın bir düzeyde tutmuş, ardından 2016 yılı başında negatif faiz
uygulamasına geçmiştir. Parasal genişleme programının da devreye alındığı
Japonya ekonomisinde istenilen canlılık yakalanamamış olup; ABD, Euro
Bölgesi ve Çin gibi büyük ülke ekonomileri arasında enflasyon oranı ve
gösterge faizi en düşük ülke konumundadır.
AB JAPONYA
ABD
Makro Veriler
TURKIYE
Pol i ti ka Fa i z Ora nı
0,75%
0,00%
-0,10%
8,00%
Ta hvi l - 10Y
2,38%
0,26%
0,00%
11,75%
Büyüme Yıl l ık
2,40%
1,60%
0,50%
-1,80%
Enfl a s yon Yıl l ık
0,70%
0,20%
0,20%
7,00%
İşs i zl i k Ora nı
4,60%
9,80%
3,00%
11,30%
*AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır.
Değişim
Günlük
Haftalık
Aylık
Yıllık
EURUSD
-0,4%
0,3%
-1,1%
-3,1%
USDTRY
2,2%
8,6%
11,9%
27,9%
USDJPY
0,5%
-1,0%
1,1%
-1,2%
GBPUSD
-0,2%
-1,5%
-4,2%
-16,0%
BRENT
0,6%
-4,1%
-2,4%
75,0%
GOLD
0,3%
2,3%
2,4%
9,5%
Son Fiyat
Haftalık
Aylık
Yıllık
EURUSD
1,0521
1,0535
1,052
1,0988
USDTRY
3,8735
3,7431
3,5987
3,1069
USDJPY
116,24
116,26
116,28
110,01
GBPUSD
1,2132
1,2198
1,2304
1,3323
53,95
54,76
54,83
49,31
1189,75
1181,49
1165,73
1233,42
Ortalamalar
BRENT
XAUUSD
Japonya Ekonomisi Makro Veriler
GSMH
4,1 Tri l yon USD Dış Ti ca ret Fa zl a s ı/GSMH
11%
2,9%
GSMH Büyüme
1,1% Ca ri Fa zl a /GSMH
İşs i zl i k Ora nı
3,1% Ka mu Borcu/GSMH
229%
Enfl a s yon
0,5% Pol i ti ka Fa i z Ora nı
-0,1%
Grafik 1: Gelişmiş Ülkelerin Yıllık Büyüme Verileri (2000-2015)
6
4
2
%
0
-2
-4
Japonya
ABD
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-6
Euro Bölgesi
Kaynak: Bloomberg
Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere 2010 yılı sonrası gelişmiş ülke ekonomilerindeki en büyük risk büyüme performanslarında
zayıflama olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde de gelişmiş ülke ekonomilerindeki büyüme performansı düşük düzeyde devam
ederken, Japonya özelinde değerlendirdiğimizde 2016 yılında kamu harcamalarındaki artışa ve tüketim vergisinin artırılmasına yönelik
düzenlemelerin ertelenmesine rağmen, genişlemeci para politikalarının aksine yenin değer kazanmaya devam etmesi ve Asya
coğrafyası kaynaklı küresel ticaret hacmindeki zayıflamanın ihracatı olumsuz etkilemesi nedeniyle Japonya zayıf büyüme sarmalından
çıkamamaktadır.
Forex Notu
Bir süredir durgunlukla uğraşan Japonya ekonomisinde enflasyon oranlarından da görüleceği üzere iç tüketimde canlılık
yakalanamamaktadır.
Grafik 2: Japonya Enflasyon Oranları (1975-2015)
14
12
10
8
6
4
2
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
0
-2
-4
Kaynak: Bloomberg
Yukarıdaki grafikten görüldüğü üzere iç talepte canlılık yakalanamaması nedeniyle, Japonya ekonomisi ihracata bağımlı hale gelmiştir.
Eğitim ve bilimdeki başarıları ile de adından söz ettiren Japonya’nın özellikle teknoloji ürünleri ve otomotiv sektöründe ihracat lideri olması
şaşırtmazken, petrol ve ürettiği mekanik cihazların hammaddelerini ithal etmektedir.
Japonya 2015 yılında toplam 625 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, ilgili dönemde dünya ihracatının toplam %3,8’lik payına sahip
olmuştur. Dünya ihracatında en fazla ihracat gerçekleştiren ülke olarak da 4. sıraya yerleşmiştir.
İç tüketimdeki gerilemeyi, ihracattaki artış ile ikame etmeye çalışan Japonya ekonomisinde 2011 yılından sonra küresel bazda durgunluk
sebebiyle Japonya’nın ihracat performansında da zayıflama görülmektedir.
Tablo 1: Japonya’nın 2011-2015 yılları arasındaki ihracat sıralaması
Ülkeler (Milyon US$)
2011
2012
2013
2014
2015
TOPLAM
823.184
798.620
715.097
690.217
624.873
ABD
127.675
142.085
134.539
130.773
126.387
Çin
162.035
144.185
129.401
126.361
109.278
Güney Kore
66.174
61.528
56.513
51.520
44.019
Tayvan
50.960
46.017
41.612
39.959
36.961
Hong Kong
42.948
41.043
37.418
38.143
35.006
Kaynak: TradeMap
Japonya’nın ihracatına ilişkin kırılımlara baktığımızda; yüksek teknoloji içeren elektronik ürünlerin ve otomotiv sanayinin ön plana çıktığı
görülmektedir. Geçtiğimiz günlerde Meksika’da fabrika kurma planı nedeniyle ABD Başkanı Trump’ın hedef noktası olan Toyota markası ile
global pazarlarda yer almıştır.
Japonya’nın ihracat ortakları ile ilişkilerini ele aldığımızda; Japonya 2015 yılında ABD’ye 58 milyar dış ticaret fazlası verirken, Çin’e karşı 51
milyar dolar dış ticaret açığı gerçekleştirmiştir.
Tablo 2: Japonya’nın 2011-2015 yılları arasındaki ithalat sıralaması
Ülkeler (Milyon US$)
2011
2012
2013
2014
2015
TOPLAM
855.380
886.031
833.166
812.185
625.568
Çin
183.882
188.500
180.977
181.294
160.559
ABD
76.267
78.216
71.958
73.045
68.347
Avustralya
56.688
56.450
51.026
48.117
34.792
Güney Kore
39.811
40.532
35.822
33.385
26.807
Birleşik Arap Emirlikleri
42.863
43.990
42.527
41.595
23.521
Kaynak: TradeMap
Alan Yatırım
2
Forex Notu
2015 yılında Japonya’nın dış ticaret performansında görülen zayıflama 2016 yılında geçen yıla kıyasla toparlanma eğilimi göstermiş olsa da;
2017 yılında dünya genelinde Trump dönemi ile oluşacak yeni düzen ile birlikte Japonya’nın dış ticaret dengesi önemli ölçüde değişime
uğrayabilir. Özellikle yeni ABD Başkanı Trump’ın ABD’de üretimi artıracak politikalarını göz önünde bulundurduğumuzda, Çin’in ABD’ye
ihracatının azalması sonrası diğer pazarlara yapacağı ticarette fiyat rekabetinin kızışacak olması kaynaklı Çin’e dış ticaret açığı veren Japonya
için söz konusu dış ticaret dengelerinde bozulma meydana gelebilir. Aşağıdaki grafiklerden de görüleceği üzere Çin içinde önemli pazarlar olan
ABD, Euro Bölgesi ve Asya’da Japonya’nın dış ticaret performansında 2011 yılından beri net bir eğilim bulunmamaktadır.
Euro Bölgesi
2016
2015
-5
-15
-15
-25
-25
-35
-35
ABD
2014
2013
-5
2012
5
2011
5
2010
15
2009
15
2008
25
2007
25
2006
35
2005
35
2004
2016
Grafik 4: Japonya ’nın ithalat performansı (2004-2016)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Grafik 3: Japonya’nın ihracat performansı (2004-2016)
ABD
Asya
Kaynak: Bloomberg
Euro Bölgesi
Asya
Kaynak: Bloomberg
Çin’in dünya genelinde dış ticarette mukayeseli üstünlüğünü kaybedecek olması sonrası; küresel ticaret hacminde görülebilecek daralma
kaynaklı ilgili coğrafyada para birimlerinde değer kaybı süreci devam edebilir. Japonya’nın dış ticaretinde önemli bir yer tutan Çin kaynaklı
görülebilecek stres, ABD’ye yapılacak ihracatta görülebilecek daralma Japon Yeni üzerinde negatif baskının sürmesine neden olabilir.
Grafik 5: JPYUSD, JPYEUR, JPYKRW ve JPYCNY para birimleri performansı (2010-2016)
110
100
90
80
70
60
JPYUSD
JPYEUR
JPYKRW
Aralık 16
Eylül 16
Haziran 16
Mart 16
Eylül 15
Aralık 15
Mart 15
Haziran 15
Eylül 14
Aralık 14
Haziran 14
Mart 14
Aralık 13
Eylül 13
Haziran 13
Mart 13
Aralık 12
Eylül 12
Haziran 12
Mart 12
Aralık 11
Eylül 11
Mart 11
Haziran 11
Aralık 10
50
JPYCNY
Kaynak: Bloomberg
Alan Yatırım
3
Forex Notu
Genel Müdürlük
Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL
+90 212 370 22 22
www.alandaforex.com
Ankara İrtibat Bürosu
Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA
+90 312 312 69 80
İzmir İrtibat Bürosu
Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR
+90 232 445 64 66
[email protected]
Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma
Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek
hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi
bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve
tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının
mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin
kullanımı
sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.
Alan
Yatırım
4
Download