tıp fakültesi kardiyoloji anabilim dalı 2014

advertisement
T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-2015 KARDİYOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
Tarih ‐ Saat Konu Hazırlayan 14 Ekim 2014 Seminer ‐ TCT 2014 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Refik Erdim 30 Ekim 2014 Seminer – Venöz tromboembolide tanı ve tedavi (2014 Akut Pulmoner Emboli Kılavuzu (ESC)) Dr. Murat Başkurt 6 Kasım 2014 Makale sunumu / Vaka Takdimi 13 Kasım 2014 Seminer ‐ ESC 2014 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Nurcan Arat 20 Kasım 2014 Makale sunumu / Vaka Takdimi 27 Kasım 2014 Seminer – 2014 Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu (ESC/EACTS) Dr. Önder Demiröz 4 Aralık 2014 Kalp transplantasyonu ve mekanik destek sistemleri Dr. Erman Pektok 11 Aralık 2014 Seminer – AHA 2014 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Gültekin Ercan 18 Aralık 2014 Sistolik kalp yetersizliğinin medikal tedavisi Dr. Selen Yurdakul 25 Aralık 2014 Seminer ‐ Aort kapağın ekokardiyografik değerlendirmesi Dr. Saide Aytekin 8 Ocak 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 15 Ocak 2015 Seminer – Ablasyon tedavisi: Kime? Ne Zaman? Dr. Sabri Demircan 22 Ocak 2015 Seminer – 2014 Nonkardiyak Cerrahide Kardiyovasküler Değerlendirme Kılavuzu (ESC/ESA) Dr. Songül Usalp 29 Ocak 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 5 Şubat 2015 Seminer ‐ Akut Koroner Sendromların Güncel Tedavisi Dr. Ş. Taylan Şahin 12 Şubat 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 19 Şubat 2015 Seminer ‐ Kapak Hastalıklarında Güncel Tedavi Yöntemleri Dr. Öcal Karabay 26 Şubat 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 5 Mart 2015 Seminer – Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi Dr. İsmail P. Canbolat 12 Mart 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 19 Mart 2015 Seminer – Güncel Ekokardiyografik Yöntemler Dr. Selen Yurdakul 26 Mart 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 2 Nisan 2015 Seminer – Erişkin Konjenital Kalp Hastalıklarının Takip ve Tedavisi Dr. Ümit Y. Sinan 9 Nisan 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 16 Nisan 2015 Seminer – ACC 2015 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Önder Demiröz 30 Nisan 2015 Seminer – Perkütan mitral balon valvüloplasti ve zor olguların yönetimi Dr. Nuran Yazıcıoğlu 7 Mayıs 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 14 Mayıs 2015 Seminer – Atriyal fibrilasyonda inmeden korunma Dr. Betül C. Elçioğlu 21 Mayıs 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 28 Mayıs 2015 Seminer – Heart Rhythm 2015 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Gültekin Ercan 4 Haziran 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 11 Haziran 2015 Seminer – EuroPCR 2015 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Vedat Aytekin 18 Haziran 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi 25 Haziran 2015 Seminer ‐ Heart failure 2015 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Songül Usalp ‐ Eğitim programı her perşembe saat 8:00‐9:00 arasında seminer ve makale sunumu şeklinde dönüşümlü olarak Şişli Florence Nightingale Hastanesi 6. Kat toplantı salonunda kahvaltı eşliğinde gerçekleştirilecektir. ‐ Makale konusu bir hafta önceki seminer sırasında belirlenecek olup, belirlenen 2 kişi makaleleri sunu halinde hazırlayacaktır. ‐ Vaka takdimleri mevcut hastalarımızdan (yatan veya ayaktan) görülen lüzum üzerine yapılacaktır. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Download