bölüm12. öğrenci üye çalışmaları

advertisement
14 Aylık Çalışma Raporu
BÖLÜM12. ÖĞRENCİ ÜYE ÇALIŞMALARI
ŞUBELERDEKİ ÖĞRENCİ ÜYE SAYILARI
5000
4732
4500
4000
3500
12.2 Kurultay Çalışmaları
173
252
287
302
312
340
502
584
637
910
0
Öğrenci Üye Kurultay çalışmalarının düzenli ve eksiksiz bir
biçimde sürdürülebilmesi için
Öğrenci Üye Çalışma Grubu, Kurultay Düzenleme Kurulu, Şube Öğrenci Üye Komisyonları ve Merkez Öğrenci
Üye Komisyonu oluşturmuştur. Öğrenci Üye çalışmalarını Merkezi olarak planlamak amacıyla 15 Ekim 2010
tarihinde Çalışma Grubu toplanmıştır. Toplantılarını 16
Ekim 2010 tarihinde sabah iki paralel oturum olarak gerçekleştiren Düzenleme Kurulu ve Merkez Öğrenci Üye
Komisyonu öğleden sonra ortak toplantı yapmıştır. Bu
toplantıda 6-7 Kasım 2010 tarihinde yapılan Öğrenci Üye
Çalıştayının kapsamı ve programı belirlenmiştir.
6-7 Kasımda yapılan Çalıştayın İlk günü; MMO-Öğrenci
Üye Örgütlülüğünün geliştirilmesi için yaşanan sorunların
tespiti ve çözümüne yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Önceki dönemlerde yapılan Kurultaylara ilişkin değerlendirmeler yapılmış, 6 Kasım tarihinin YÖK’ün kuruluş tarihi olması nedeniyle Ankara’ da yapılan merkezi
mitinge katılım sağlanmıştır. İkinci gün ise; 7. Öğrenci
Üye Kurultayının formatına, ana temasına ve başlıklarına
ilişkin öneriler tartışılmıştır.
Öğrenci Üye Komisyonu Tarafından yapılan iki hazırlık
toplantısı ve bütün Şubelerimizde gerçekleştirilen Yerel
Kurultayların ardından 26 Mart 2011 tarihinde Öğrenci
Üye Kurultayı “Baskı Altında Geleceksizliğe Doğru Öğrencilik Mühendislik Ve…” ana temasıyla düzenlenmiştir.
• MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü
• Mühendislik Eğitimi ve Geleceksizlik
• Mühendisin Toplumsal Rolü
156
66 bülten
haziran 2011
336
500
780
1000
1152
1500
1021
2000
1277
2500
1480
3000
1685
12.1 Üye Durumu
Şubelerimiz bünyesinde Öğrenci Üye çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Nisan
2010’da 8000’in üzerinde olan
Öğrenci Üye sayımız, 1 Haziran
2011 itibarıyla 16762’dir. Nisan
2010’dan bu yana birçok öğrencimize staj olanağı sağlanmıştır.
• Üniversitelerde Öğrenci Sorunları
• Eğitimde Ayrımcılık
Başlıkları altında Yerel Kurultaylardan süzülen sonuçların tartışıldığı Kurultay Sevinç ERATALAY ve BANDİSTA
konserleriyle sona ermiştir.
Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Kurulu
Baki ÇINAR
Merkez
Osman TEZGİDEN
Merkez
Çağdaş AKAR
Merkez
Hüseyin KALANTAR
Adana
Fırat ÖZER
Ankara
Emre ÇAKAN
Antalya
Erkut YAVUZ
Bursa
Öner ATALAY
Denizli
Bülent ÖZDEL
Diyarbakır
Kaan ÖZEL
Edirne
Atila TOMSUK
Eskişehir
Esra ÇELİK
Gaziantep
Aydın GÜÇKIRAN
İstanbul
Arda ARLI İstanbul
Güzin ÖZDAĞOĞLU
İzmir
Akif AKSOY
Kayseri
Hasan YİTİM
Kocaeli
Mustafa TINKIR
Konya
İbrahim YÜCESOY
Mersin
Mustafa ÖZBEY
Samsun
Hamdullah ÇUVALCI
Trabzon
Soner SİNOPLU
Zonguldak
Download