20161020 İlaç ve Malzeme Yönetimi

advertisement
İLAÇ VE MALZEME YÖNETİMİ
Ecz. Yalçın CAN
SOĞUK ZİNCİR İLAÇLARIN YÖNETİMİ
• 2-8 ˚C
• İnsülinler, Roküronyum bromür (Esmeron)
• Soğuk zincir ilaçların taşınması
• Soğuk zincir ilaçların uygulanması
• Soğuk zincir ilaçlar açıldıktan sonra
ADVERS ETKİ
• Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan
korunma, bir hastalığın teşhis
veya tedavisi veya bir fizyolojik
fonksiyonun iyileştirilmesi,
düzeltilmesi veya değiştirilmesi
amacıyla kabul edilen normal
dozlarda kullanımında ortaya
çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir
etki.
MATERYOVİJİLANS
• Olumsuz Olay
• Materyovijilans Sorumlusu
• Letal – nonlethal
• Kullanım kılavuzu ve yönergelere
uyum?
TABLETLERİN KIRILABİLİRLİĞİ
KISMÎ DOZ İLAÇ YÖNETİMİ
NARKOTİK - PSİKOTROP
İLAÇLARIN YÖNETİMİ
• Narkotik ilaçların kaydı
• Saklanması
• Uygulanması
• Yarın kalan dozlar
İLAÇLARIN STABİLİTESİ
• Bir ilaç hammaddesinin veya
ilacın hazırlanışından tamamen
tüketildiği zamana kadar geçen
süre içinde fiziksel, kimyasal ve
tedavi özelliklerini kaybetmeden
saklanabilmesidir.
INTRAVENÖZ GEÇİMSİZLİK
• (Asetaminofen) Perfalgan diğer
ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
(Contramal gibi)
ADI – AMBALAJI BENZER İLAÇLAR
ÖZEL İSTEM GEREKTİREN İLAÇLAR
İLAÇ – İLAÇ, İLAÇ - BESİN ETKİLEŞİMİ
İNSÜLİNLERİN KULLANIMI
• Kalemde oda sıcaklığında (22-24 C) 28 gün korunabilir.
• Kutudakiler (2-8 C ) korunabilir.
• İnsülin dondurulmamalı (Eğer donmuş insülin varsa kullanılmamalıdır)
• İnsülinler 30 C’nin üzerinde bekletilmemelidir.
• İnsülinin içinde küçük beyaz parçacıklar(kristalleşme)renk değişikliği (sarı,
bulanık görüntü) varsa kullanılmamalıdır.
• Flakon insülinler (2-8C de)saklanmalıdır.
İNSÜLİNLERİN KULLANIMI
İNSÜLİNLERİN KULLANIMI
NEBULİZER UYGULAMALARI
•
•
Nebulize edilecek ilaç hacmi 2-4
ml, maksimum 10 ml olmalıdır.
• Nebulizerin haznesinde
nebulizasyon sonrası rezidüel hacim
olarak adlandırılan yaklaşık 0,5 ml
ilaç kalır. Bu nedenle sıvı miktarı 2
ml’den az olmamalıdır.
Seyreltme gerekiyorsa her hasta için
ayrı bir serum fizyolojik ampul
kullanılmalı ve aseptik tekniğe
uyulmalıdır. İnhalasyon hazırlığında
kullanılması gereken enjektör varsa
her kullanım sonrası mutlaka
değiştirilmelidir.
NEBULİZER UYGULAMALARI
CERRAHİ SÜTURLAR
1.
2.
Emilemeyen Süturlar: Nylon, Polipropilen, Mersilen(Polyester); İpek,
Mersilk, Ethibond
Emilebilen Süturlar: Poliglekapron, katgüt, krome katgüt, polidioksanon;
poliglaktin(vicryl), coated poliglaktin, dexon
SÜTURLARIN EMİLME SÜRELERİ
•
•
•
•
•
•
Hızlı absorbe olan kargütün toplam emilme zamanı: 21-42 gün
Normal katgüt toplam emilme zamanı: 50-70 gün
Krome katgüt toplam emilme zamanı: 60-90 gün
Vicryl toplam emilme zamanı: 56-70 gün
Dexon toplam emilme zamanı: 56-70 gün
Polidioksanon (PDS) toplam emilme zamanı: 180 gün
ZEHİRLENME VAKÂLARI
•
•
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) (7/24)
•
«114» ve «0800 314 79 00»
• «Eczacı» veya «sorumlu hekim» e ulaşım
• «Antidot Merkezi» yle iletişim
Sevk veya ilacın tüm ulaşım araçlarıyla temini (112 ambulansları dahil)
İLAÇ – MALZEME İSTEM VE DEPOLANMASI
• Acil, Diyaliz, Ameliyathane, Anestezi
• Dahiliye, Cerrahi
• İlaçların iade prosedürü
• Fazla ilaç istemleri
• Yanlış ilaç istemleri
Download