PowerPoint Sunusu

advertisement
ZONGULDAK İLI KAMU HASTANELERI
BIRLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİ
ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ
Ecz. Belgin KAYABAŞI
Uygulama Adı : İlacı Dokunan Her Sağlık Çalışanının Eğitimi
Uygulama Ekibi : Eczacı
UYGULAMA AMACI
 Kuruma girişinden hastaya uygulanmasına kadar ilaca eli
değen tüm sağlık personeline, bir ilacın üretiminden
tüketimine, hastaya uygulanmasıyla vücutta başladığı
yolculuğunun sonlanmasına dek geçirdiği sürecin anlatılarak
farkındalık yaratılması,
 Oluşabilecek çalışan, hasta veya ilaç güvenliği risklerinin
minimalize edilmesi,
 İlaç tedavisinden sağlanacak faydanın optimal düzeye
taşınması
AMACA YÖNELİK HEDEFLER
İlacın doğuşundan tüketilişine kadar izlediği yolun ilaca eli dokunan tüm sağlık
personeline anlatılmasının hedefleri şunlardır:
 Hastane eczanesinde çalışan personellerin yalnızca ilaçların isimlerini ve rafta
bulundukları yerleri bilmelerinin yatan hasta reçetelerinin etkin karşılanması için
yeterli olmayacağından ilaçlar konusunda bilgi sahibi olmaları
 Hemşirelerimizin hastalarımıza ilaç uygulaması esnasında dikkat edilmesi
gereken kuralları yerine getirmemesi, uygulama yapacağı ilaçların birbirleriyle
geçimsizliğinin, kendi aralarında veya besinlerle etkileşimlerinin sonucunda ilaç
tedavisinden beklenen yanıtın alınamayacak olması ve hasta güvenliği açısından
istenmeyen sonuçların doğması ihtimaline karşın ilgili konularda eğitime tabi
tutulmaları
 Hastanemiz personelinin ilacın saklama ve taşıma prosedürlerini bilmemesi
halinde hem çalışan hem ilaç güvenliği açısından risk oluşacağından olası
durumların önlenmesi
UYGULAMA YÖNTEMİ
SERVİS ECZANESİ PERSONELİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Eczacı sayısının yetersiz oluşu sebebiyle hastane
eczanesine gelen yatan hasta reçeteleri eczane personeli
(eczane teknisyeni, hizmetli, veri hazırlama personeli vb.)
tarafından hazırlanmaktadır.
Daha verimli ve etkin bir sağlık hizmeti sunulması için
Servis eczanesinde çalışan personellere belirli periyotlarla
etkileşimli olarak eğitim verilmektedir.
UYGULAMA YÖNTEMİ
SERVİS ECZANESİ PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMİN İÇERİĞİ












İLAÇLARIN FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ
İLAÇLARIN FARMAKOLOJİK GRUPLARI
TAM MUADİL İLAÇ VE ENDİKASYON MUADİLİ KAVRAMI
ETKİN DOZ VE DOZ AŞIMI (TOKSİK DOZ)
İLAÇLA TEDAVİDE HEDEFLER
İLAÇLARIN OKUNUŞLARI VE KISALTMALARI
İLAÇLARIN UYGULAMA YERLERİ
SIKLIKLA KARŞILAŞILAN HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇ GRUPLARI
İLAÇ-İLAÇ VE İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ
İLAÇ DAYANIKLILIĞINI ARTIRMA VE RAF ÖMRÜ (ISI-IŞIK-NEM)
ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI
SOĞUK ZİNCİR İLAÇLARI
UYGULAMA YÖNTEMİ
SERVİS HEMŞİRELERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
• Akılcı İlaç Kullanımı, Akılcı Antibiyotik Kullanımı, İlaç- İlaç ve İlaç
Besin etkileşimleri gibi konularda eğitim toplantıları
düzenlenmektedir. Genel toplantıların dışında eğitimler küçük
gruplar halinde servislerde tekrarlanmaktadır.
• İlaç-İlaç Etkileşimi tablosu düzenlenerek hemşirelerin sürekli
görebileceği alanlara yerleştirilmiştir.
• Kurumumuzda bulunan ilaçların farmakolojik açıdan gruplaması
yapılarak eğitim programı planlanmıştır.
UYGULAMA YÖNTEMİ
SERVİS HEMŞİRELERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Eczane deposunda bulunan ilaç-besin etkileşimi olduğu
bilinen ilaçların üzerine bilgilendirme notu içeren etiketler
yapıştırılmaktadır. Böylelikle hastanede sunulan diyetin dışında
hastalara ziyaretçiler tarafından getirilen besinlerin ilaç tedavisi
uygulanırken tüketilmesi konusunda hemşirelerimizin daha
dikkatli olması sağlanmaktadır.
Diyetisyenimizle de bu husus görüşülerek hastanemizde
sunulan öğünlerin ilaçlar açısından önemi tartışılarak ortak
çalışma başlatılmıştır.
UYGULAMA YÖNTEMİ
HASTANEMİZ PERSONELİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Hastaların günlük tedavilerinde kullanılacak ilaçlar hemşirelerin
servislerdeki yoğunluğundan dolayı eczaneden teslim alamamaları
halinde hastanemiz personelleri tarafından servislere ulaştırılmaktadır.
Hastanemiz personeline ilaçların özel taşıma koşulları hakkında bilgi
verilmektedir. Soğuk zincire tabi bir ilacın buz aküsü olmadan
taşınmaması gerektiği, taşınması halinde ivedilikle servise
ulaştırılmasının önemi, bir taşıyıcı vasıtasıyla ilaçların taşınması
gerektiği, düşüp kırılması halinde israfın yanı sıra çalışan güvenliği
konusunda risk oluşabileceği, ilaçların dış ambalajının temiz ellerle
tutulmadığı ve kontamine olduğu durumlarda özellikle yoğun bakım
hastalarında enfeksiyon oluşma riskinin artacağı gibi konularda eğitim
verilmiştir.
UYGULAMA FAYDALARI
Eczane personelinin yatan hasta reçetelerini
karşılarken ambalaj içerisinde yer alan ilacın önemini
anlaması sağlanmıştır. Su görünümlü solüsyonların aslında
birer tehlikeli atık olduğu, düşük doz uygulanması gereken
bir ilacın daha yüksek doz içeren tablet formunun her
zaman bölünerek hastaya verilemeyeceği, tekli koruyucu
ambalaja sahip olmayan ilaçların kontamine olması
halinde hastada enfeksiyon gelişebileceği gibi önemli
ayrıntıların kavratılması daha iyi bir sağlık hizmeti
sunumunu beraberinde getirmektedir.
UYGULAMA FAYDALARI
Hemşirelere yönelik düzenlenen eğitimler,
servislerde bulunan bilgilendirme tabloları ve
ilaçların üzerinde yer alan etiketlerdeki bilgi
notları sayesinde farkındalıkları artmış olup,
hastalarımıza daha etkin bir ilaç tedavisi
uygulanması
için
gereken
hassasiyet
gösterilmeye çalışılmaktadır.
UYGULAMA FAYDALARI
Hastanemiz personelinin hijyen kurallarına dikkat
ederek ilaçları taşıyıcılar aracılığıyla servislere ulaştırması
ve soğuk zincire tabi olan ilaçların güvenle taşınması için
gereken hassasiyetin gösterilmesi sağlanmıştır.
Sonuç olarak; kaliteli ve etkin bir sağlık hizmetinin
ancak takım çalışmasıyla mümkün olacağı düşüncesiyle,
ilacın kuruma girişinden hastaya ulaşımına kadar emeği
geçen tüm sağlık çalışanları arasında koordinasyonun
minimal
hata
payıyla
sağlanmasına
gayret
gösterilmektedir.
UYGULAMA FOTOĞRAFLARI
HEMŞİRELERE YÖNELİK
DÜZENLENEN EĞİTİMLER
ECZANE PERSONELİ EĞİTİMİ
HASTANEMİZ PERSONELİ EĞİTİMİ
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ
ZONGULDAK
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards