Pargalı İbrahim Paşa`nın İdam Edilmesinin Sebebi

advertisement
Pargalı İbrahim Paşa'nın İdam Edilmesinin Sebebi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Vatan gazetesinden Mine Şenocaklı’nın Tarihçi Necdet Sakaoğlu’yla yaptığı sohbetin son
kısmında Sakaoğlu olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Osmanlı tarihinin üzerine en çok
konuşulan ölümlerinden olan Pargalı İbrahim Paşa’nın ölümüne ilişkin açıklamalarda
bulundu.
KANUNİ’NİN İBRAHİM PAŞA’YI ÖLDÜRTME NEDENİ TÜRKLÜĞE HAKARET ETMESİDİR
Hocam siz “Bu Mülkün Sultanları” kitabınızın önsözüne şöyle başlıyorsunuz; “1 Kasım
1922′de Saltanat’a, 3 Mart 1924′te Hilafet’e son veren Türkler’in, bu iki kurumu temsil eden
Osmanoğulları’nın tarih sahnesine çıkışının 700. yıldönümünü anmaları bir çelişki olarak
düşünülmemelidir. Çünkü Osmanlılar’ın küçük bir beylikle başlayıp büyük bir imparatorluğa
kadar yükselen egemenlikleri boyunca dayandıkları ana toplum Anadolu Türkleri’ydi. Sınırları
pek çok ulusu ve ülkeyi kapsasa da devlet yapısı temelde Türk töresine bağlıydı; resmi
yazışma dili de Türkçe’ydi. Türkler ya da Türklük, Osmanlılığın öylesine güvencesiydi ki
Rumeli’nden Avrupa içlerine doğru fetihler genişledikçe, yeni topraklara Orta ve Batı
Anadolu’dan yörükler, Türkmenler göç ettirilip kök oluşturuluyordu. Osmanlı Devleti, bir cihan
imparatorluğu olmakla birlikte dünya onu ‘Türk’ olarak tanıyor; hükümdarlarına da ‘Büyük
Türk’, ‘Büyük Efendi’ diyordu…” Osmanlı İmparatorluğu içinde Türklük vurgusu bu kadar
büyük müydü?
Kanuni’nin 13 yıl sadrazamlık yapan İbrahim Paşa’yı öldürtme nedeni Türklüğe hakaret etmiş
olmasıdır. Tarihçi Gelibolulu Mustafa Âli (1541-1600) yazıyor.
BRE TÜRK DEYİNCE BOĞDURMUŞ!
Ben Sadrazam İbrahim Paşa’nın öldürülmesinde daha çok, padişah üzerindeki nüfuzu
bakımından kendisine rakip olarak gördüğü için Hürrem Sultan’ın etkisi olduğunu
biliyordum…
Gelibolulu Âli’nin tarihi vardır. Künhül Ahbar diye… Bu kitapta da geçer. Kanuni ve İbrahim
Paşa çocukluk arkadaşı, sık sık satranç oynuyorlar, muhabbet ediyorlar, şakalaşıyorlar,
aralarında her türlü latifeler oluyor. Bazen böyle satranç falan oynarken İbrahim Paşa
Kanuni’ye yaptığı bir gaftan veya yanlış bir hamleden dolayı “Bre Türk!” dermiş… Biraz
küçümser gibi, “Beceremedin, yapamadın, aklın ermedi” anlamında… Bir iki sefer uyarmış
Kanuni; “İbrahim benim atalarım Türkistan’dan gelme. Ben Türküm, bir daha bunu bana
deme” diye… İbrahim Paşa aynı zamanda Kanuni’nin eniştesi. Bir Ramazan gecesi yine
İbrahim Paşa saraya gelmiş. Beraber iftar etmişler.
Ama Müslüman değil sonradan oluyor. Aslında Pargalı bir Rum değil mi?
Evet. Sonradan Müslüman olmuş. Gelibolulu Mustafa Âli diyor ki, “O gece de beraber iftar
etmişler. Yine İbrahim Paşa, “Bre Türk!” deyince, çok içerlemiş Kanuni, ama bir şey dememiş,
bir daha üstelememiş, “Bunu bana deme” diye… İbrahim Paşa kendisine ayrılan odaya girmiş
yatmış. Arkasından da cellâtlar girmiş. Ertesi sabah boğulmuş cesedi Sarayburnu’nda
bulunmuş.” Yani Türklüğüne laf söylediği için çok sevdiği çocukluk arkadaşını, eniştesini, çok
güvendiği insanı idama göndermiş Kanuni.
1/2
Pargalı İbrahim Paşa'nın İdam Edilmesinin Sebebi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Böyle başka bir örnek daha var mı?
Tabii… Abdülhamit Beylerbeyi Sarayı’nda sürgünken, pencereden bahçeyi seyrediyor.
Bahçede çalışan bahçıvanların çoğu da Arnavut. Onlardan biri diğerine ,”Ulan Türk yaptığın
işe bak!” deyip hakaret edince Abdülhamit bahçıvanı azarlıyor. “Ben de Türküm, dikkat et
konuşmalarına” diyor. Dolayısıyla 16. yüzyıldaki bir padişah da 20. yüzyıldaki bir padişah da
Türklüklerini biliyorlar. Bunu dememize bile lüzum yok, Osmanlı’nın resmi lisanı Türkçe zaten.
Ama o zamanlar asıl kimlik Müslümanlık, Türklük değil!
Müslümanlık dini inanç, Türklük kan… Osmanlıların devlet düzeni Memalik-i Şahane-i
Osmaniye… Memalik, memleketler, topraklar demek… Devlet adı Devlet-i Aliyye… Yani
büyük, yüce devlet… Millet olarak adları da Millet-i İslamiye. Millet-i İslamiye denince de
Türkler, Araplar, Arnavutlar, Müslüman olmuş kim varsa, çoğunluk onlardan çünkü.
Azınlıklar da Rumlar, Ermeniler, Yahudiler falan… Bir de dediğim gibi Memalik-i Şahane-i
Osmaniye deniyor, bu da Osmanlı memleketleri oluyor. Bütün Balkanlar, Mısır, Ortadoğu,
Arabistan, Anadolu hepsi içine giriyor. Ayrıca Devlet-i Aliyye deniyor, bu da büyük, yüce devlet
anlamına geliyor. Devlet, topluluk, ülke bu şekilde tarif edilmiş oluyor. Ama hepsi Türkçe
konuşuyor.
Oysa bugün sanki Türklük vurgusu Atatürk’le birlikte başladı gibi kabul görüyor…
Ulusal kimlik meselesi 18. yüzyıl sonunda Fransız İhtilali ile başlamış bir şey. Yani kendi
ulusal kimliğini başka ulusal kimliklere karşı savunma, üstün görme duygusunun ortaya
çıkışı… Ve bunun bir sisteme bir siyasal ideolojik yaklaşıma dönüşmesi… Ondan önce kimse
böyle bir şey demiyor, böyle bir şey peşinde olan da yok. Daha çok din ve dil tanımlayıcı
olan. Bizim Anadolu’nun da, sarayın dili de her zaman Türkçe, din de Müslüman. Bitti!
Müslümanlık ve Türklük bütün çağlar boyunca koşut olarak ilerlemiş.
2/2
Download