GerçekSevgiBekler.de

advertisement
GerçekSevgiBekler.de
“Bunu herkes yapıyor!”
-Gerçekten herkes mi?
“Nasıl korunmam gerektiğini
biliyorum!”
- Ya kalbini, gönlünü nasıl
koruyacaksın?
WahreLiebeWartet.de
Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince aklımıza
genelde, ahlaka fazla önem vermeyen kişiler
gelmektedir. Bu gençlik fuhuş, uyuşturucu,
alkol gibi çirkinlikler batağıyla özdeşleşmiştir.
Fakat ne kadar inanması zor olsa da bu,
Avrupa‟nın sadece bir yüzüdür. Çünkü Avrupa
ülkelerinde bir de tertemiz, kötülüklere sırf
inancı gereği bulaşmayan bir gençlik vardır.
WahreLiebeWartet.de (Gerçek Sevgi, Bekler) isimli
Alman internet sitesinin konusu, cinselliğin
sadece evlilikte yaşanması gerektiğidir. Onlar
bu konuda toplumun baskısına boyun eğmek
istemiyor, bu düşünceyi gayet normal olarak
görüyorlar. Onlara göre insanın gönlü, cinsellik
konusunda çok fazla yara almaktadır.
Bu insanlar, işte bu konudaki inanışları
sayesinde kendilerini daha özgür ve baskısız
hissediyorlar. Elbette bu gençler cinsellik
konusundaki inançlarının, müstakbel eşleri
tarafından da yaşanmasını talep ediyorlar.
Bu gençler inançlarını bir bildirgenin altına
imza atmak suretiyle pekiştirmektedirler: „„Yüce
Tanrı huzurunda bundan sonra kendim, ailem,
arkadaşlarım ve ileride evleneceğim eşim
karşısında cinsel açıdan temiz kalacağıma dair
sorumluluk alıyorum.‟‟
Bu hareketin kökeni Amerika‟dadır. Oradaki
ismi „True Love Waits‟tir (www.TrueLoveWaits.com).
Richard Ross bu hareketi 1993 yılında, değişik
mezheplere bağlı Hıristiyan gençleri bir araya
getirerek cinsellik konusunda temiz
kalmalarını sağlamak amacıyla kurmuş.
Richard Ross‟un bu konudaki düşünceleri
şöyledir: “Gençler, Yaratıcının onları sevdiğini
fark edince, O‟na karşı saygının gereğini
yerine getirmeye başlıyor, tercihlerini Gerçek
Sevgi Bekler‟e doğru çeviriyorlar. Çünkü bu
sayede yollarını mutluluğa, başarıya ulaştıran
Yüce Yaratıcının genç insanlar için
yaptıklarına gönülden teşekkür ediyorlar.
Yani Gerçek Sevgi Bekler, kişinin evliliğe kadar
cinselliği bekleme konusunda Yaratıcıya söz
verip bunu onaylamasıdır. Birçok gence göre
cinsel hastalıklar ve evlilik dışı gerçekleşen
hamilelik gibi tehlikeler var olsa bile onlar,
kendilerini bunlardan uzak görürler.
Yani bu tür tehlikeli durumların onlara isabet
etmesi söz konusu bile değildir. Bundan dolayı
biz, hiçbir zaman hastalıklara ve ölüme karşı
korkuyu esas almıyoruz. Çünkü bu korku
onlara evlilik dışı ilişkiler açısından caydırıcı
gelmemektedir.‟‟
Gerçek Sevgi Bekler‟e mensup binlerce
öğrenci Brezilya‟da bir stadyumda bir araya
gelmişti. Birçok kişi de, orada hazır bulunan
kan bankasına, sırf insanlara yardımda
bulunabilmek için, bağış yaptı. Konferansın
sonunda kan bankasının yetkilileri bizden bir
ricada bulundu. Onlar bu genç insanlara bir
şeyler söylemek istiyorlardı. Yetkililer şunları
söyledi:
„„Brezilya‟da genç insanlardan topladığımız
kanların yarısını, içinde hastalıklar bulunduğu
için imha etmek zorunda kalıyorduk. Fakat bu
konferansa katılan insanlardan topladığımız
kanların % 95‟ini kullanabileceğiz.‟‟
Gençler şöyle karşılık verdiler: „„Yüce Yaratıcı
bize sadece temiz bir gönül vermedi, ayrıca
kanımızı da temizledi.‟‟
1993 yılından beri binlerce genç, Gerçek
Sevgi Bekler sayesinde hastalıklardan uzak
kaldı. Yine bu sayede on binlerce çocuk,
istenmeyen hamilelikler nedeniyle kürtaja
kurban gitmedi. Yine on binlerce gönül,
sorumluluk duygusu nedeniyle kırılmadı.
Bu tarihten sonra birçok genç kadın ve erkek,
evliliklerine temiz bir şekilde başlayabildi.
Amerika‟da Gerçek Sevgi Bekler için özel bir
yüzük bile taşıyanlar vardır. O yüzüğü ancak
evlendikleri gün çıkarıp müstakbel eşlerine
vererek şöyle diyorlar: „„Gördüğün gibi bu
yüzüğü, sırf seni beklediğim için taşıdım.‟‟ Hatta
bazıları bu yüzüğü eritip ondan evlilik
yüzüklerini yaptırmaktadırlar.”
Pop müziği sanatçısı
Rebecca St. James,
Gerçek Sevgi Bekler
konusuyla ilgili olarak
bekâr insanların cinsellik
açısından temiz
kalmalarının, yani gerçek
sevgiyi beklemenin önemi
ile ilgili şunları dile getirdi:
“Bu konuda birinci etken tamamıyla Rabbime
olan inançtır. Çünkü bizi yaratan ve bizim için
en iyisi olanı da bilen elbette O‟dur. O, bu
konuda bizim beklememizi istiyor ve bunu
İncil‟de de belirtiyor. Genç insanlar birçok kişiyle
cinselliği yaşadıkları için, daha önceleri hiç
mevcut olmayan hastalıkların tehdidi
altındadırlar. Bu açıdan da insan kendisini
tehlikede hissetmektedir.
İkinci olarak benim evlilikte geçireceğim ilk
gecemdir. Başka erkeklere ait hatıraları
anımsamamayı ve aynı şekilde eşimin de
başka kadınları hatırlamamasını isterim. Anne
babamın 25 yıl önce başlayan evlilikleri
öncesinde aynı şekilde birbirlerini beklemeleri
de beni bu konuda teşvik etmektedir. Onlar
Yaratıcımıza inançları sayesinde birbirlerini
hâlâ çok sevmektedirler.
Fakat bazı arkadaşlarımın hayat tarzlarına
baktığımda çok üzülüyorum. Örneğin bir
arkadaşım, evli olmadığı halde cinsel ilişkiye
girdiği için hamile kaldı. Fakat beraber olduğu
erkek onunla evlenmek istemiyordu. Şimdi ise,
babası olmayan bir küçük oğlu var. Çok kötü
bir durumda. İşte çevremde olup bitenlere
baktığımda, Rabbimin istediği yolun en
güzeli olduğunu daha iyi anlıyorum.”
Rebecca bir parçasında, ileride evleneceği
erkeğe yazılmış bir mektubu işlemiş: ‘Oh,
Wait For Me!’ (Benim için bekle). Hem de hiç
tanımadığı birisine.
Böyle bir şarkı
yazmasının
nedenini Rebecca
şöyle anlatıyor:
“Ben geçmişte de birçok mektup yazdım. Bu
mektupları ona sonra vermek istiyorum. İşte bu
mektupla bir sevgi şarkısı doğdu. Bu şarkıda
ben ondan, beni beklemesini rica ediyorum.
Genelde birçok şarkım için haftalar, hatta aylar
gerekir. Fakat bu şarkı için sadece bir saat
yetti. Ben bunu, Rabbimin bir ilhamı ve lütfu
olarak görüyorum.
Bu şarkım ile aslında tüm
inançlı Hıristiyan kızlar
adına müstakbel eşleri için
konuşuyorum ve diyorum
ki: ‘Bizim için bekleyin.’
Çünkü biz buna değeriz.
Sevgi uzun sürelidir,
dostçadır ve bekler.”
Bu teşkilatın I. Avrupa Gerçek Sevgi Bekler
Kongresi için 21-22 Ekim 2000 tarihinde
İsviçre‟nin Winterthur şehrine 1.400 kişi geldi.
Buraya Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda,
İtalya, Romanya, Rusya, İngiltere ve
Polonya‟dan da yüzlerce genç katıldı.
Bu toplantıyı haber yapan Neue Zürcher
Zeitung gazetesinin dikkatini bu insanların
giyim tarzı da çekti: Birkaçı dışında kızların
hepsi kapalı bluz ve kazaklar giymiş. Yani
açık saçık giyinenleri çok nadir.
Hatta onlar, yaşam tarzlarına aykırı
olduğu için, barlara da gitmiyorlarmış.
Bu genç insanları buraya getiren sebep,
bu inançlarını başkalarıyla paylaşarak
daha güçlü hale gelmekti.
ABD‟de “True Love Waits” kuruluşu
tarafından gerçekleştirilen bir faaliyet.
Kasım 2016
Download