ekonomik ve parasal birliğin güçlendirilmesine ilişkin yol haritası

advertisement
EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YOL
HARİTASI YAYINLANDI
Avrupa Komisyonu 28 Kasım 2012 tarihinde
Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) nasıl
güçlendirilebileceğine ilişkin bir yol haritası
yayınladı. Avrupa Komisyonu Başkanı José
Manuel Barroso, Yunanistan’ın borçlarının
sürdürülebilirliğine ilişkin olarak varılan
anlaşma gibi, son zamanlarda atılan adımlara
rağmen Ekonomik ve Parasal Birliğin halen
aşılması gereken birtakım sorunlarla karşı
karşıya bulunduğunu belirterek, hazırlanan
Komisyon belgesinin EPB’nin zayıf yönlerini ortaya koyduğunu ve alınması gerekli
önlemleri belirlediğini ifade etti. Bu önlemlerden bir kısmı mevcut ikincil mevzuat
kapsamında bulunurken bir kısmı ise AB antlaşmalarında değişiklik gerektiriyor.
AB liderleri Ekim 2012’de banka birliği, mali birlik, ekonomik ve siyasi birlik
sağlamak üzere anlaşmaya varmışlardı. Avrupa Komisyonu’nun yol haritası, bu
hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik atılması gereken adımları ortaya koyan detaylı
bir planı içeriyor. Planda kısa ve orta vadede yapılması gerekenler ortaya konuluyor.
Gelecek 18 ayda AB’nin şu adımların atılması öngörülüyor:
-
Daha iyi bir ekonomi ve bütçe yönetişiminin sağlanması için üzerinde anlaşılan
reformların uygulanması;
Bankaların mali güçlük yaşamaları halinde müdahale amacıyla ortak kurallar
koymaları;
2014-2020 AB bütçesinin onaylanması ve bunun tamamlanmasından sonra AB
ülkelerinin ekonomik reformlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olacak ayrı bir
bütçenin oluşturulması;
Gelecek beş yıl içinde AB’nin vergi ve istihdam politikalarında ilerleme sağlaması,
ekonomik güçlük yaşayan Avro Alanı ülkeleri için ortak bir bütçenin
oluşturulması, bu bütçenin yüksek kamu borçları olan ülkelere yardım amacıyla
bir kurtarma fonu ile de desteklenmesi, Avro Alanı’nın da Avro tahvilleri
çıkarması, bu fonları kullanan ülkelerin sıkı kurallara tabi olması öngörülüyor.
Gelecek beş yılda AB’nin siyasi birlikle birlikte bankacılık, bütçe ve ekonomi alanlarında
tam birlik sağlaması için gerekli adımları atması öngörülüyor. Söz konusu adımlar AB
antlaşmalarında değişiklik ve geliştirilmiş demokratik hesap verilebilirliğin artırılmasını
içeriyor.
Avrupa Komisyonu, bankacılık birliğinin en az beş yılda tamamlanacağını belirtti.
Avrupa Komisyonu’nun İç Pazardan ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Michel Barnier
bankacılık birliğini “devrim” olarak tanımlayarak, bunun, bankacılık denetim sistemi,
anlaşmazlıkların çözüm kurumu ve ortak bir tasarruf garanti sistemini içeren üç ayaklı
bir yapıdan oluştuğunu açıkladı.
Bankacılık denetimine ilişkin anlaşmaya yılsonundan önce varılması isteniyor. Ancak
bunun gerçekleşmesi üye devletlerin siyasi iradesine bağlı bulunuyor. Ortak garanti
sistemine ilişkin olarak, Michel Barnier bazı üye devletlerin şimdiden kendi
sistemlerinin olduğunu vurgularken kalan devletlerin ise bir tasarruf garanti sistemi
kurmalarını öneriyor. EPB’nin bu yönünün gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten
Barnier, gelecek yılın ortalarında Üye Devletler arasında bu konuda bir anlaşmaya
varılmasını ümit ettiğini belirtiyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso ise, bütçe birliğinin ise beş yıla kadar
tamamlanabileceği ve bunun için daha fazla bütünleşme gerektiğini belirtti. Orta vadede
bütçe politikalarının ortak olarak takip edilmesi ve tam bir bütçe birliğinin
sağlanmasının ancak sıkı bir bütçe yönetişimi sistemiyle mümkün olabileceğine dikkat
çekti.
Barroso, Avro Alanı’na katılmamayı tercih eden devletlerin kararına saygı
gösterdiklerini, ancak ortak para birimi Avro’nun sadece bir grup ülkenin değil,
bütün AB’nin para birimi olduğunun altını çizdi. Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik
ve Parasal İşler ile Avro’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn ise, Avro’nun dış
temsilinin uluslararası alanda güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Son olarak Avrupa
Komisyonu Avrupa Sömestirinin ve altılı paketin geçirilmesi ve İstikrar ve Büyüme
Paktı’na uyulması çağrısında bulundu. Yol haritası, 13-14 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB
Liderler Zirvesi’nde görüşülecek.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards