Liman Başkanı Sn. Murat Harun BAŞTÜRK`ün 1 Temmuz Denizcilik

advertisement
Liman Başkanı Sn. Murat Harun BAŞTÜRK’ün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı
Bilindiği üzere bu yıl Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 90. Yıldönümünü idrak etmekteyiz. 1 Temmuz
1926 Tarihinde Kabul edilen 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile, yabancıların Denizlerimiz üzerindeki yaklaşık 350
yıllık hakimiyeti sona erdirilmiş; Türk Denizciliği ve Ticaretinin önü açılarak, Denizlerimiz tamamen
millileştirilmiştir. Bu yönü ile Kurtuluş savaşı zaferimizin sonrasında Denizlerde de zafer kazanılmıştır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk “ En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye;
endüstrisi, ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi
bilmeliyiz ; Denizciliği, Türkün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.” Veciz
ifadesiyle Türk Denizciliğine milli bir görev yüklemiş ve ufuk açmıştır. Bu itibarla Kabotaj Kanunu,
denizlerimize sahip çıkılması bilincini yaratmasının yanında, denizciliğin gelişmesinde de mihenk taşı
olmuştur.
Dünyada olduğu gibi, Ülkemiz dış ticaret yükünün önemli bir bölümü, Denizyolu ile taşınmaktadır. Bu
anlamda denizciliğin geliştirilmesi için gerçekleştirilen yatırımlar ve bu alanda yürütülen politikalar “ Denizci
Millet, Denizci Ülke “ kimliğini de sahiplenerek son yıllarda yoğunlaşmıştır. Bu Çalışmalar sonucu, Dünya
Denizciliğinin Kurallarını belirleyen, Denizcilik Politikalarına yön veren İMO’nun Kara listesinde yer alan
Limanlarımız ve Gemilerimiz Beyaz Listeye geçmiştir. Bu durum, Uluslararası Taşımacılık yapan Lojistik
Firmalarının güvenini kazanmış ve Limanlarımızdaki Elleçleme rakamları yükselme trendine girerek, Deniz
Ticaretimizin Ekonomimize katkısı giderek artış göstermiştir.
2023’e kadar; Türk sahipli deniz ticaret filosunun tonaj bazında 50 milyon DWT’ye ulaşması ve
dünyada ilk 10 ülke arasında yer alması, denizcilikte 100 bin zabit, 350 bin tayfa, 1 milyon amatör denizci
sayısına erişilerek, uluslararası denizci istihdamına katkı sağlanması ve her 75 kişiden birinin tekne sahibi
olmasını sağlayacak teşvik tedbirlerinin alınması hedeflenmektedir.
Hedeflerimize ışık tutan büyük Atatürk ve Aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, tüm denizcilik
camiamızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum.
Murat Harun BAŞTÜRK
Mersin Liman Başkanı
Download