Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 6

advertisement
Edited by Foxit Reader
Doğu Karadeniz
Organik
TarımCompany,2005-2007
Kongresi
Copyright(C)
byII.
Foxit
Software
6-9
Ekim
2015,
Pazar/RİZE
For Evaluation Only.
ORGANİK BAĞCILIKTA BİTKİ KORUMA YÖNTEMLERİ
Atilla ÇAKIR¹ Ezgi DOĞAN¹ Emin KAPLAN2
¹Bingöl Universitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 2Bingöl
Universitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
[email protected]
ÖZET
Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal
dengenin yeniden kurulması insanoğlunu çeşitli arayışlara yöneltmiştir.
İnsana ve çevreye dost üretim sistemlerinin yeniden tesis edilmesi ve
geliştirilmesi için yapılmış olan çalışmaların ilkini organik tarım
oluşturmaktadır. Organik tarım, esas itibariyle sentetik kimyasal ilaç ve
gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında organik ve yeşil
gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası ve bitkinin direncini artırma ile
parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden, bütün bu olayların
kapalı bir sistemde oluşturulmasını talep eden üretim şeklidir (İlter ve
Altındişli 1996).
Bu üretim şeklinin, ülkemizde bahçe bitkileri tarımı yapılan alanların
yaklaşık %15 civarını kaplayan, dış ticarette de önemli bir yere sahip ve
organik tarımın ilk uygulanmış önemli tarımsal kollardan biri olan
bağcılıkta uygulanabilirliğinin araştırılması büyük önem taşımaktadır
(Anonim, 2003).
Organik gıda maddeleri eldesinde, özellikle tüketim aşamasına
gelinceye kadar geçirmiş olduğu birçok aşamanın tümünde organik tarım
esaslarının uygulanması organik tarım için temel esas olamasıyla beraber
bağcılıkta organik yetiştirilmiş hammadde yeterli olabilmektedir.
Bağcılıkta (vegetasyon dönemi), en çok uygulanan uygulamaların
başında hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile mücadele gelmektedir. Organik
tarımda, organik kökenli başlıca kimyasallar; bordo bulamacının haricinde;
arap sabunu, tütün suyu, sarımsak suyu, sütleğen otu ve çiğ süt gibi
ürünlerinde bağcılıkta da kullanımı ve etki şekli-dozu araştırma konusu
olabilir.
Anahtar
Kelimeler:
Organik
bağcılık,
organik
üzüm,bordo
bulamacı,hastalık.zararlı
115
Download