Ders Uygulama Belgesi _MAK 555_

advertisement
ĐTÜ Makina Fakültesi
MAK 555 - GÜRÜLTÜ VE TĐTREŞĐM KONTROLU
DERS UYGULAMA BELGESĐ
1. Öğretim Üyesi :
Doç.Dr. Haluk EROL, Makina Fakültesi, 447 no’lu oda.
Tel. +293 1300/2578, E-Mail: [email protected]
Web: web.itu.edu.tr/erolha/
Öğrenci Görüşme Saatleri: Salı 14-16, Perş, 14-16.
2. Ders Saatleri :
Cuma 09:30-12:30 (D458)
3. Ön Koşul Dersleri :
Yok.
4. Ders Đçeriği :
Temel kavramlar. Akustik gürültü ve titreşim ölçüm yöntemleri. Dış ortamda sesin yayılması.
Kapalı ortamların akustiği. Yaşam alanlarında gürültü ve gürültü kontrolu. Ses yutucu malzemeler
ve ses absorberleri. Sesin yapı ile etkileşimi. Gürültünün ve titreşimlerin insanlar üzerindeki
etkileri. Makinaların gürültü ve titreşim düzeyleri.
5. Ders Kitabı :
•
Noise and Vibration Control Engineering Principles and Applications, L.L. Beranek, L.V.
Istvan, John Wiley and Sons, Inc., 1992.
Diğer Kaynaklar :
•
•
•
Engineering Noise Control, Theory and Practice, D.A.Bies, C.H.Hansen, Unwin Hyman,
London, 1988.
Noise control in industry, Sudbury [Eng.] : Sound Research Laboratories, 1991.
Noise control management, Howard K. Pelton, New York : Van Nostrand Reinhold, 1993.
6. Dersin Amacı :
•
•
•
•
Gürültü ve titreşimler konusunda teorik ve uygulamalı temel bilgilerin geliştirilmesi,
Akustik gürültü ve titreşim ölçüm ve değerlendirme yöntemlerinin verilmesi,
Bu teknikler kullanılarak yapılacak ölçümlerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve
uygulanması,
Makinalar, taşıtlar vb. için titreşim ve gürültü kontroluna yönelik uygulama örneklerinin
tartışılması.
7. Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler :
Ders sonunda öğrenciler şu özellikleri kazanacaktır:
• Ses bilgisi, akustik ve titreşimlerin teorik esaslarının anlaşılması,
• Ses ve titreşimlerin insanlar ve sistemler üzerindeki etkilerinin anlaşılması ve değerlendirme
becerisinin kazanılması,
• Ses ve titreşim ölçüm teknikleri konusunda beceri kazanılması,
• Endüstriyel gürültü ve titreşim kontrolu konusunda tecrübe kazanılması.
8. Haftalık Ders Programı :
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Temel Kavramlar,
Ses Gücü Düzeyinin ve Ses Kaynaklarının Yöneliminin Belirlenmesi,
Dış Ortamda Sesin Yayılması,
Küçük Kapalı Ortamların Akustiği,
Yaşam Alanlarında Gürültü ve Gürültü Kontrolu,
Ses Yutucu Malzemeler ve Susturucular,
Sesin Yapı Đle Etkileşimi,
Akışkan Kaynaklı Ses ve Gürültü,
Aktif Gürültü Kontrolu
Taşıtlar, Binalar ve Toplu Yaşam Alanları Đçin Gürültü ve Titreşim Kriterleri,
Makinalarda Gürültü ve Titreşim Düzeyleri,
Đçten Yanmalı Motorlarda Titreşim ve Gürültü Kontrolu,
Elektrik Motorlarında Titreşim ve Gürültü Kontrolu,
Dişli Çarklarda Titreşimler ve Gürültü,
9. Başarı Değerlendirme :
•
•
•
•
Ara Sınavlar
Ödevler
Derse Devam
Final Sınavı
:
:
:
:
2 Adet %30
2 Adet %30
%70
1 Adet %40
Download