Eğitim Dokümanları ve Kitapları İngilizce

advertisement
Eğitim Dokümanları ve Kitapları
Sunduğumuz eğitim materyallerimizde amaç işletmeleri bakımda alışılagelmiş arıza tespit ve kontrol
yöntemlerinin hantallığından kurtarıp, en son teknojiler ile bakım işlemini hızlı, ekonomik ve güvenilir
hale getirmektir. bu nedenle eğitim materyallerimiz teorik bilgilerle şişirilmemiş, direkt olarak işletme
şartları göz önüne alınarak içeriği oluşturulmuştur.
İngilizce-Türkçe Titreşim Mühendisliği
Ansiklopedik Sözlük
Titreşim mühendisliği, makina, inşaat, elektrik
mühendisliğiiğ gibi ana mühendislik branşlarını
ilgilendirdiği kadar havacılıktan tıbba, müzikten
spora kadar hayatın her yönünü ilgilendiren bir konu
ile ilgilenmektedir. Dr. Çağlayan’ın bu kitabı,
özellikle titreşim mühendisliğinin
mekanik arızaları bulmaya yönelik “Uyarıcı Bakım –
Predictive Maintenance” uygulamaları ile ilgilidir.
İngilizce-Türkçe Titreşim Mühendisliği
Ansiklopedik Sözlük İngilizce Titreşim
Mühendisliği Terimlerinin
• Türkçe Okunuşu
• Türkçe Karşılığı
• Pratik Açıklaması
• Konuyla İlgili Bol Örnek Problem Çözümleri
• Konuyu Tanıtacak Çok Sayıda Resim ve Şekilleri
• Titreşim Spektrum Analizine Gerçek İşletmelerden
Örnekleri
• Titreşim Arıza Kaynağı Bulma Analizine Ait
Örnekleri sunarak, Türkçe’de ilk kez titreşim
mühendisliği alanında salt uygulamaya yönelik bir başvuru kaynağı olmayı amaçlamaktadır.
Mobius Interaktif Titreşim Mühendisliği Eğitim CD’ si
Titreşim analizi için pratik bilgiler!!
Bu CD size en doğru kararları vermek için doğru bilgi,
masrafsız ve kaliteli eğitim sunar. Temel bilgiler edinip
tecrübe kazanmanızı sağlar.
Başlangıçta eğitici, sonraysa referans alacağınız kaynak
olarak kullanabilirsiniz. Bu CD ile titreşim eğitimine
temelden başlayacaksınız. Analiz tekniklerine ve arıza
teşhislerine ise kendinizi hazır hissettiğiniz zaman
geçeceksiniz. Animasyonlu slaytlarıyla bu pek de aşina
olmadığınız konulara kolayca
odaklanacaksınız.
Dilerseniz istediğiniz makinayı yaratıp,
istediğiniz arızanın sebep olduğu spektrumu
incelersiniz, isterseniz gerçek ölçümlere ait
spektrum analizleri ile nasıl teşhiste
bulunulduğunu incelersiniz. Her bölüm
sonundaki açıklamalı sorular ile konuları
pekiştirebilirsiniz.
Download