Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

advertisement
Türkiye Sermaye Piyasaları
Aralık 2016
İÇİNDEKİLER
2
3
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
12
Türkiye Sermaye Piyasaları
30
Yatırım Kuruluşları
54
Yatırımcı Profili
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
Sermaye
Sermaye Piyasası
Piyasası Kurulu
Kurulu
Türkiye
Türkiye
Sermaye
Sermaye
Piyasaları
Piyasaları Birliği
Birliği
Banka
Banka
Aracı
Aracı Kurum
Kurum
Yatırım
Yatırım Ortak
Ortak ..
Port.
Port. Yön.
Yön. Şti.
Şti.
4
Borsa İstanbul
Halka
Halka Açık
Açık
Şirketler
Şirketler
Kote Şirketler
Şirketler
Kote
Sermaye
Piyasası
Lisanslama
Sicil ve Eğitim
Kuruluşu
Derece. Şti.
Derecelendirme
Bağ. Denetim
Şti.
Şti.
Bağ. Denetim Şti.
Takasbank
Merkezi Kayıt
Kuruluşu
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
•
Nisan 2001’de kurulmuştur.
•
Kamu tüzel kişiliğini haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür.
2014 yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir.
•
Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.
•
Birliğin Ekim 2016 itibariyle 231 üyesi bulunmaktadır.
•
o
o
o
o
o
o
5
88 aracı kurum
43 banka
52 portföy yönetim şirketi
9 yatırım ortaklığı
31 gayrimenkul yatırım ortaklığı
8 girişim sermayesi yatırım ortaklığı
ÜYELER
YO
PYŞ
Banka
226
46
232
47
231
48
142
40
46
41
40
43
44
101
102
97
95
88
2012
2013
2014
2015
2016/09
142
6
Aracı Kurum
52
43
AMAÇLAR
• Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
• Çalışanlarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
• Sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak,
• Üyelerin birbirleri ve yatırımcılar ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak,
• Üyelerin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve
disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak,
• Üyelerin iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda
gelişmelerini sağlamak,
• Üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesini sağlamak.
7
FAALİYETLER
• Meslek kurallarını belirlemek,
• Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini
sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları
düzenlemek,
• Eğitimler düzenlemek
• Uyuşmazlıkların çözümünde görev almak
• Uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak
• Finansal okuryazarlık faaliyetlerinde bulunmak
8
KURUMSAL YAPI
Disiplin
Komitesi
Başkan
(Yönetim
Kurulu)
Denetleme
Kurulu
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Yardımcısı
Araştırma ve
İstatistik
9
Kurumsal
İletişim
Genel Sekreter
Yardımcısı
Genel Sekreter
Yardımcısı
Eğitim
Hukuk İşleri
İnceleme ve
Gözetim
Personel, İdari
ve Mali İşler
Bilgi
Teknolojileri
Üye İlişkileri
ULUSLARARASI ÜYELİKLER
•
Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından
•
Avrasya Borsalar Federasyonu (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges -
•
•
•
•
•
10
itibaren üye.
FEAS), 2009 yılından itibaren yardımcı üye.
OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial
Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye.
İslami Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic Financial Services Board – IFSB), 2016
yılından itibaren gözlemci üye.
Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities
Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye.
Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization
of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye
Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye.
İŞTİRAKLER
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
• %5 pay
• 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye
BORSA İstanbul
• %1,3 pay
• 10 üyeli yönetim kurulunda 1 üye
SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU
• %49 pay
• 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye
11
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI
2009/12
2010/03
2010/05
2010/08
2010/10
2011/01
2011/03
2011/05
2011/08
2011/10
2012/01
2012/03
2012/05
2012/08
2012/10
2013/01
2013/03
2013/05
2013/08
2013/10
2014/01
2014/03
2014/06
2014/08
2014/10
2015/01
2015/03
2015/06
2015/08
2015/10
2016/01
2016/03
2016/05
2016/08
BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ
Puan
100,000
90,000
80,000
13
İşlem Hacmi
BIST-100 (TL)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
Kaynak: Borsa İstanbul
Mn. TL
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
14
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM
Kaynak: Borsa İstanbul
15
PİYASA DEĞERİ* (2015, MİLYAR $)
İrlanda
Varşova
Katar
Borsa İstanbul
Şili
Oslo Bors
Filipinler
Tel Aviv
Tayland
Endonezya
Malezya
Moskova
Meksika
Suudi Arabistan
Brezilya
Singapur
Johannesburg
Tayvan
İspanya
Avustralya
Güney Kore
OMX Nordic
Hindistan
Bombay Borsası
İsviçre
Toronto MX
Deutsche Börse
Hong Kong
Euronext
Şenzhen
Londra Grubu
Şanghay
Tokyo
Nasdaq OMX
NYSE
189
0
Kaynak: WFE
16
Sıra: 32
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,549
4,895
7,281
17,787
4,000
* WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları,
kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.
PİYASA DEĞERİ/GSYH (2015)
Sıra: 49
Kaynak: WFE, IMF
17
Kaynak: WFE
*Yalnızca ana pazarlar
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINA KOTE OLAN MENKUL KIYMET SAYISI
Varant+Sertifika
BYF+MKYO
Diğer Şirketler
Şirket
640
231
736
328
34
40
30
56
24
65
22
67
18
69
348
352
348
341
332
2012
2013
2014
2015
2016/09
Kaynak: Borsa İstanbul
18
846
Şirketler: Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi şirketleri
Diğer Şirketler: İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Gelişen
İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformu şirketleri
BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2015)
HoChiMinh
Lima
Şili
Kanada Borsası
Tahran
Brezilya
Hanoi
Johannesburg
Borsa İstanbul
Tel Aviv
Endonezya
Deutsche Börse
Tayland
Taipei
Singapur
OMX Nordic
Tayvan
Malezya
Varşova
Euronext
Şanghay
Şenzhen
Hindistan
Hong Kong
Güney Kore
Avustralya
NYSE
Londra Grubu
Nasdaq OMX
Tokyo
Toronto MX
İspanya
Bombay Borsası
393
0
Kaynak: WFE
19
500
Sıra: 25
1,000
1,500
2,000
2,500
3,513
3,559
3,651
5,836
3,000
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
623
2012
Kaynak: Borsa İstanbul
20
817
2013
873
2014
1,023
765
2015
2016/09
PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2015, MİLYAR $)
Tel Aviv
Varşova
Endonezya
Bombay Borsası
Meksika
Malezya
Oslo Bors
Taipei
Singapur
Tayland
Moskova
Borsa İstanbul
Johannesburg
Suudi Arabistan
Brezilya
Tayvan
Hindistan
OMX Nordic
Avustralya
İspanya
İsviçre
Toronto MX
Deutsche Börse
Güney Kore
Hong Kong
Euronext
Londra Grubu
Tokyo
BATS Chi-x…
BATS ABD
Şenzhen
NYSE
Şanghay
Nasdaq OMX
0
375 Sıra: 23
Kaynak: WFE
21
2,000
4,000
6,000
8,000
14,217
19,620
19,991
21,389
32,984
10,000
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2015, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)
Malezya
İrlanda
Yeni Zelanda
Bangladeş
HoChiMinh
Varşova
Hindistan
Dubai
Atina
Johannesburg
OMX Nordic
Hong Kong
İsviçre
Oslo Bors
Toronto MX
Avustralya
Tayland
Tayvan
Moskova
Deutsche Börse
Euronext
Brezilya
Suudi Arabistan
Londra Grubu
NYSE
Tokyo
İspanya
Güney Kore
Borsa İstanbul
Taipei
Nasdaq OMX
Şanghay
Şenzhen
Sıra: 5
0%
Kaynak: WFE, Borsa İstanbul
22
40%
80%
120%
160%
199%
216%
453%
470%
539%
200%
ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYON TL)
6,296
5,565
2,937
2012
Kaynak: Takasbank
23
5,038
3,023
2013
2014
2015
2016/09
AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ
Kaynak: Borsa İstanbul
24
KREDİLİ İŞLEMLER
Kredi Hacmi (mn. TL)
10,417
Kredi Kullanan Müşteri Sayısı
9,914
9,539
1,148
1,507
11,462
1,062
2012
Kaynak: TSPB
25
1,616
2013
2014
2015
8,924
1,365
2016/09
VADELİ İŞLEM HACMİ
Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL)
88
Kontrat Sayısı (mn. adet)
62
404
2012
53
415
2013
Kaynak: Borsa İstanbul, TurkDex
26
70
59
435
2014
567
2015
418
2016/09
Pozisyon kapamalar dahildir.
.
VADELİ İŞLEM HACMİ (2015, MILYAR $)
Yeni Zelanda Borsası
Budapeşte
Atina
Oslo
ASX Grubu
ICE Türev (Kanada)
Varşova
Kolombia
Meksika Tür. Bor.
Malezya Türev…
Borsa İstanbul
209
Bombay Borsası
Euronext
İspanya
Johannesburg…
Moskova
OMX Nordic
TAIFEX
NSE-Hindistan
Zhengzhou EB-Çin
Hong Kong
Dalian EB-Çin
ICE Türev (ABD)
Osaka
Tokyo Borsası
Şanghay Tür. Bor.
Londra Metal Borsası
Kore Borsası
Montreal Borsası
ASX SFE Türev
BM&FBOVESPA
Deutsche
CFFEX-Çin
ICE Türev (Avrupa)
CME Grubu
Sıra: 25
BANKA
0
Kaynak: WFE
27
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
47,327
64,382
85,353
879,624
40,000
BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN TAHVİL SAYISI
436
192
2012
Kaynak: WFE
28
464
493
299
2013
2014
2015
2016/09
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL SAYISI (2015)
Brezilya
Şenzhen
Lima
Varşova
Panama
Borsa İstanbul
Kolombiya
Hong Kong
Tel Aviv
İsviçre
Moskova
Taipei
Buenos Aires
Johannesburg
Oslo Bors
Viyana
Şanghay
İspanya
Hindistan
İrlanda
Euronext
Bombay…
OMX Nordic
Güney Kore
Londra Grubu
0
Kaynak: WFE
29
500
Sıra: 20
5,311
5,724
1,000
2,000
3,000
4,000
7,166
9,458
5,000
YATIRIM KURULUŞLARI
YATIRIM KURULUŞLARININ KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)
Aracı Kurum
1,766
97
Banka
1,945
143
1,635
1,257
117
1,670
1,802
1,141
2012
Kaynak: Borsa İstanbul
31
2013
2014
1,059
117
942
2015
965
134
831
2016/09
TCMB ve Takasbank verileri hariç.
Tescil işlemleri dahil.
YATIRIM KURULUŞLARININ REPO/TERS-REPO HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB
32
TCMB ve Takasbank verileri hariç.
Tescil işlemleri dahil.
ARACI KURUMLARIN PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
33
ARACI KURUMLARIN VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
1,135
4
Banka
Aracı Kurum
808
95
830
85
869
5
836
5
1,131
712
745
2012
2013
Kaynak: Borsa İstanbul, VOB
34
865
2014
830
2015
2016/09
KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Likidite Sağlayıcı
Müşteri
7,459
3,340
1,986
940
1,426
2012
Kaynak: TSPB
35
2,970
2013
9,546
6,733
8,651
4,353
2014
2015
2016/09
İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2016/09)
No. of Intermediaries
Yatırım
Kuruluşu Sayısı
19%
51+
21-50
8%
17%
24%
57%
Pay
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
36
75%
SGMK
11-20
1-10
14%
10%
20%
22%
66%
67%
Vadeli İşlemler
Kaldıraçlı İşlemler
PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2016/09)
Pay Piyasası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Toplam (myr. TL)
SGMK Kesin Alım-Satım
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AKBANK T.A.Ş.
HSBC BANK A.Ş.
YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
CITIBANK A.Ş.
ANADOLU BANK A.Ş.
Toplam (myr. TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
37
8%
8%
7%
7%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
1,530
29%
7%
7%
6%
6%
6%
4%
3%
3%
3%
965
Vadeli İşlemler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Toplam (myr. TL)
Kaldıraçlı İşlemler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
INVEST - AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Toplam (myr. TL)
14%
11%
10%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
830
10%
8%
8%
8%
8%
7%
6%
5%
5%
4%
15,425
TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)
746
Özelleştirme
Halka Arz-Hisse Senedi
644
Birleşme-Ortaklık
Diğer Danışmanlık
Sermaye Art.-Temettü Dağ.
Halka Arz-Tahvil
393
16
47
114
175
2012
Kaynak: TSPB
38
409
21
43
34
14
63
11
34
87
73
62
83
465
669
608
519
284
2013
2014
2015
2016/09
PAY SENEDİ HALKA ARZLARI
Kaynak: Borsa İstanbul
39
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI
Kaynak: Borsa İstanbul
40
KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)
Risk Ser.
MK Yat. Ort.
MKYF
68
0.9
16
0.5
GYO
EYF
76
1.0
18
0.3
22
0.3
38
21
0.3
48
23
0.3
58
20
26
31
30
33
37
42
2012
2013
2014
2015
2016/09
Kaynak: Borsa İstanbul, TCMB
41
94
1.5
108
1.3
125
1.1
ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ
Portföy Büyüklüğü (mn. TL)
Yatırımcı Sayısı
2,511
3,735
2012
Kaynak: TSPB
42
2,923
2,753
4,366
2013
3,397
2,649
5,375
2014
1,267
2015
1,259
2016/09
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ
3,500
Portföy Büyüklüğü (mn. TL)
Yatırımcı Sayısı
2,861
3,000
2,500
2,000
2,118
2,283
2,946
2,422
1,500
1,000
500
0
56,367
2012
Kaynak: SPK, TSPB
43
64,614
2013
81,799
2014
100,979
2015
116,160
2016/09
ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI
Acente Şubesi
6,911
161
Şube
İrtibat Bürosu
7,288
7,174
150
153
6,162
323
5,374
310
6,684
6,950
7,071
5,763
5,018
2012
Kaynak: TSPB
44
2013
2014
2015
2016/09
ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI
6,639
5,258
2012
Kaynak: TSPB
45
5,480
2013
6,502
5,657
2014
2015
2016/09
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI
583
615
2013
2014
Kaynak: TSPB
46
698
724
2015
2016/09
BANKALARIN ÇALIŞAN SAYISI
213,431
2012
Kaynak: BDDK
47
200,745
2013
216,063
2014
216,722
2015
210,905
2016/09
ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)
Dönen Varlıklar
Toplam Varlıklar
Özsermaye
18.8
10.4
13.0
11.4
14.0
Kaynak: TSPB
48
15.1
2013
14.2
15.3
4.0
3.7
3.3
3.0
2012
14.1
2014
20.3
2015
4.1
2016/09
ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Brüt Kar
Faaliyet Karı
Net Kar
2,004
1,587
1,394
1,590
1,122
126
290
2012
Kaynak: TSPB
49
529
226
2013
281
2014
372
303
2015
433
166
284
2016/09
ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Komisyon Gelirleri
Kurum Portföyü Kar/Zararları
Kurumsal Finansman Gelirleri
Varlık Yönetimi Gelirleri
Diğer Gelirler
1,122
167
95
129
686
2012
Kaynak: TSPB
50
2,004
1,394
257
133
52
895
2013
1,587
308
136
78
1,017
2014
364
170
100
1,319
2015
1,590
288
120
80
1,079
2016/09
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)
Dönen Varlıklar
Toplam Varlıklar
472
321
348
2013
Kaynak: TSPB
51
373
410
311
2014
507
Özsermaye
456
486
523
365
2015
2016/09
475
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Brüt Kar
Faaliyet Karı
Net Kar
296
205
61
2013
Kaynak: TSPB
52
239
230
59
65
2014
70
88
2015
91
61
2016/09
68
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Yatırım Fonları Pazarlama ve Satış
Yatırım Danışmanlığı
Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi
Yatırım Fonu Yönetimi
Özel Portföy Yönetimi
205
28
52
53
294
229
25
22
91
69
121
134
2013
2014
Kaynak: TSPB
Yatırım Ortaklığı Yönetimi
177
2015
243
15
70
155
2016/09
YATIRIMCI PROFİLİ
YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)
1,459
214
473
772
2012
1,610
1,818
251
197
515
467
946
2013
1,053
2014
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
55
1,994
228
516
1,245
2015
2,103
237
556
1,310
2016/06
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
56
Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 1.8 trilyon TL
(Haziran 2016)
YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
57
Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 353 milyar TL
(Haziran 2016)
PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı
(bin)
2012
Yurtiçi Yatırımcılar
1,080.3
Yurtiçi Bireysel
1,075.4
Yurtiçi Kurumlar
4.3
Yurtiçi Kurumsal
0.6
Yurtdışı Yatırımcılar
8.3
Yurtdışı Bireysel
4.8
Yurtdışı Kurumlar
1.3
Yurtdışı Kurumsal
2.2
Toplam
1,088.6
Kaynak: MKK
58
2013
1,100.9
1,095.2
5.1
0.6
9.6
6.0
1.3
2.3
1,110.4
2014
1,065.5
1,059.6
5.2
0.7
9.9
6.2
1.4
2.3
1,075.4
2015
1,049.2
1,043.5
5.0
0.7
9.8
6.2
1.5
2.1
1,059.0
2016/06
1,052.7
1,047.1
4.9
0.7
9.6
6.1
1.5
2.1
1,062.3
PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Halka Kapalı Kısım
553
340
627
Yerli
555
585
504
378
310
141
121
73
73
2012
2013
Kaynak: BDDK, Borsa İstanbul
59
Yabancı
159
329
349
141
149
90
85
87
2014
2015
2016/06
PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
60
PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI
Kaynak: MKK
61
Halka açık pay senedi portföyü: 237 milyar TL
(Haziran 2016)
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI
100%
Yurtdışı Kurumsal
90%
80%
Yurtdışı Kurumlar
70%
Yurtdışı Bireysel
60%
50%
Yurtiçi Kurumsal
40%
30%
Yurtiçi Kurumlar
20%
Yurtiçi Bireysel
10%
0%
2012
Kaynak: TSPB
62
2013
2014
2015
2016/09
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK
63
ÖSBA portföy büyüklüğü: 49 milyar TL
(Haziran 2016)
YATIRIM FONU YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK
64
ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARI
60.0
50.0
Portfoy Değeri (myr. TL)
6.0
Yatırımcı Sayısı (mn.)
6.4
6.0
5.1
40.0
5.0
4.1
4.0
3.1
30.0
3.0
20.0
2.0
10.0
-
1.0
20.3
2012
Kaynak: EGM
65
7.0
26.0
2013
37.6
2014
48.0
2015
54.8
2016/06
-
Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir.
VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI (SADECE ARACI KURUMLAR)
100%
Yurtdışı Kurumsal
90%
80%
Yurtdışı Kurumlar
70%
Yurtdışı Bireysel
60%
50%
Yurtiçi Kurumsal
40%
30%
Yurtiçi Kurumlar
20%
Yurtiçi Bireysel
10%
0%
2012
Kaynak: TSPB
66
2013
2014
2015
2016/09
KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI
100%
Yurtdışı Kurumsal
80%
Yurtdışı Kurumlar
60%
Yurtdışı Bireysel
40%
Yurtiçi Kurumsal
20%
Yurtiçi Kurumlar
0%
2012
Kaynak: TSPB
67
2013
2014
2015
2016/09
Yurtiçi Bireysel
www.tspb.org.tr
[email protected]
Download