23. Adım: Canlının Temel Bileşenleri Soru Çözümü

advertisement
ADIM ADIM
YGS-LYS
23. ADIM
CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ- SORU ÇÖZÜMÜ
Canlıda gerçekleşebilen;
1.
Heksoz  polisakkarit
2.
Protein  aminoasit
3.
Disakkarit  monosakkarit
4.
Monosakkarit  CO2 ve H2O
Tepkimelerinden hangileri, enerji verimi ile sonuçlanan katabolik tepkimelere
örnek verilebilir?
A)
Yalnız 2
B)
Yalnız 4
C)
2 ve 3
D)
1, 2 ve 4
E)
2, 3 ve 4
Glikoz molekülü;
Aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olan besin maddesinin protein
yapılı olduğu kesindir?
A)
Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomu bulunması
B)
Sentezi sırasında su açığa çıkması
C)
Enzimlerin yapısına katılan aminoasit monomerli polimer olması
D)
Enerji verici olarak kullanılabilmesi
E)
Sindirildiğinde ortamın asitliğinin artması
Bir deney tüpüne aşağıda verilen maddeler konuluyor. Reaksiyonlar için gerekli
tüm şartlar en uygun duruma getirildikten sonra bir süre bekliyor.
1.
Protein
2.
Nişasta
3.
Proteaz enzimi
4.
Su
5.
Aminoasit
1.
Solunum enzimleri
2.
Sindirim enzimleri
3.
Dehidrasyon enzimleri
Deneyin sonunda, tüpün içine konulan maddelerden hangilerinin miktarıda
değiklik olması beklenir?
4.
Fotosentez enzimleri
A)
1 ve 3
Gibi organik katalizörlerden hangileri için substrat olarak kullanılabilir?
B)
1 ve 4
A)
1 ve 2
C)
1, 4 ve 5
B)
1 ve 3
D)
2, 3 ve 4
C)
2 ve 3
E)
3, 4 ve 5
D)
2 ve 4
E)
3 ve 4
Oksijen atomu işaretlenmiş, temel amino asitlerle beslenen bir insanın
karaciğer hücrelerinde;
I. Amonyak
II. Yağ
III. Glikoz
IV. CO2
moleküllerinin hangilerinde işaretli oksijene rastlanır?
A) I ve IV B) II ve IV C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
Hidrojen peroksit (H2O2) in su ve oksijene yıkılması bir mol hidrojen
peroksit için 18kcal aktivasyon enerjesi gerektirir. Katalizör olarak demir
kullanılırsa bu değer 13 kcal; platin kullanılırsa 12 kcal iner. Bir karaciğer
enzimi olan katalaz ise aktivasyon enerjisini 2 kcal düşürür. Bu bilgi;
1.
Katalizörler tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürür.
2.
Organik katalizörler aktivasyon enerjisi üzerinde daha etkilidir.
3.
Hücre içindeki tepkimeler daha hızlı gerçekleşir.
Şeklindeki yargılardan hangilerini doğrular?
A)
Yalnız 1
B)
Yalnız 2
C)
1 ve 3
D)
2 ve 3
E)
1, 2 ve 3
Download