imalat yeterlik belgesi inceleme komisyonu raporu

advertisement
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
İmalat Yeterlik Belgesi Müracaat Formu
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,
İZMİR
Tarih : . . . . . . . . . . . . . .
Sayı : . . . . . . . . . . . . . .
Firmamızın aşağıda yazılı mamullerine İmalat Yeterlik Belgesi verilmesi için
gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz.
Firma Kaşesi
Yetkilinin İsim ve İmzası
Oda Sicil No :
Tic.Sicil No :
Tesis Tarihi :
Firma Ünvanı :
Tevsi Tarihi :
İşyeri Adresi :
Telefon :
Şube veya İrtibat
büro adresi :
Telefon :
BELGE İSTENEN MAMULLERİN
Adı ve Niteliği
Ekler :
Birim
Yıllık İmalat
Kapasitesi
Geçen Yıla Ait
İmalat
1- Mamulü tanıtıcı broşürler
2- Referans veya işbitirme belgeleri
3- Mamul ile ilgili laboratuvar raporu.
NOT : Geçerli kapasite raporu olmayan firmalar makina parkı listesi ekleyecektir.
Bu Yıl İçin
Programlanan
İmalat
PERSONEL DURUMU
MESLEĞİ
Kalite Kontrolu
GÖREVİ
Teknik
Hizmetler
İdari
Hizmetler
AÇIKLAMA
Yük.Müh. (Branşlar;varsa lisansüstü öğrenimleri)
Müh.(Branşlar;varsa lisans-üstü
öğrenimleri)
Yük.Tekniker-Tekniker
Teknisyen
Vasıflı işçi
Vasıfsız işçi
Yük.öğrenim görmüş sevk ve
idareci
Memur
Diğer
TOPLAM
GENEL TOPLAM
TESİS DURUMU
İdari Kısım (m²)
İmalathane (m²)
Sosyal Tesisler (m²)
Ambarlar (m²)
Laboratuvar (m²)
Diğer yardımcı
tesisler(m²)
ENERJİ TÜKETİMİ
Katı yakıt
ton/yıl
kcal/kg
m³/yıl
kcal/m³
m³/yıl
kcal/m³
Sıvı yakıt
Gaz yakıt
Elektrik kwh/yıl
Su m³/yıl
Basınçlı hava m³/yıl
SERMAYE VE SATIŞ DURUMU TL. OLARAK (Son üç yıllık)
19.....
Ödenmiş sermaye
Satış tutarı
İhraç tutarı
Belge istenen mamullerin
satış tutarı
19.....
19.....
Download