Bitkiler Alemi #2

advertisement
ADIM ADIM
YGS-LYS
49. ADIM
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-9
BİTKİLER ALEMİ-2
b) Kapalı Tohumlu Bitkiler
Tohum, meyve içinde
bulunduğu için kapalı
tohumlu adını alır.
En belirgin özellikleri
farklılaşmış çiçek ve
meyveleridir.
Çiçekler; tohumu oluşumunda
görev alır ve eşeyli üreme
yapılarıdır. Çiçeklerin rengi,
kokusu ya da şekli üreme
sırasında önemlidir.
Çiçek içerisinde bulunan
erkek üreme organının
ürettiği polenler su, hava ve
hayvanlar yardımı ile taşınır.
Bu sayede çok geniş alanlara
yayılabilirler.
Dünyaya hakim olan bitki
topluluğudur.
Otsu ve odunsu formları
vardır.
Tek, çift ve çok yıllıklı bitkiler
olabilirler.
Embriyonun beslenmesini
sağlayan çenek sayılarına göre
sınıflandırılırlar.
1) Tek Çenekli (Monokotil) Bitkiler
Embriyolarında bir tane
çenek bulunur.
Genellikle tek yıllık otsu
bitkilerdir.
Yapraklarında yaprak
sapı bulunmaz ve
paralel damarlanma
görülür.
Gövdelerinde
kambiyum bulunmaz ve
iletim demetleri
düzensiz dağılmışlardır.
Kökleri saçak kök
şeklindedir. Bu nedenle
erozyonla mücadelede
kullanılırlar.
Buğday, mısır, lale,
pirinç, muz ve palmiye
gibi… bitkiler
monokotildir.
2) Çift Çenekli (Dikotil) Bitkiler
Embriyololarının beslenmesini
sağlayan iki çenek bulunur.
Tek, çift ya da çok yıllık otsu ya
da odunsu bitkilerdir.
Çift ve çok yıllık olanların iletim
demetleri arasında kambiyum
bulunur. Bu sayede enine
kalınlaşma gösterebilirler. İletim
demetleri düzenli sıralanmıştır.
Yaprak sapı vardır ve yaprakları
ağsı damarlanma gösterir.
Kazık kök sistemi bulunur.
Kurak ortama daha iyi adapte
olmuşlardır.
Badem, elma, kaktüs, fasulye,
fındık… gibi bitkiler dikotildir.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi, bir bitkinin çiçekli bitki
olduğuna karar vermek için kullanılabilir? (2010-YGS)
1. Kozalak oluşturan
A) Fotosentez yapması
2. Meyve veren
B) Solunum yapması
3. Çiçek açan
C) Meyve oluşturması
4. İletim demeti olmayan
D) Dişi ve erkek üreme hücresi oluşturması
E) Döllenme ile zigotun oluşması
Yukarıdaki özelliklere sahip olan bitki gruplarının
hangilerinde üreme ve yayılma tohumlarla sağlanır?
Bitki alemindeki canlılardan,
1.Embriyoları dişi kozalak pulunun üstündeki çzel yapılarda gelişen
2. Ovaryumları içinde tohum taslakları olan
3. Su ve mineralleri rizoit ile alan
Bitki grupları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Damarsız Tohumsuz B.
Açık T.B.
Kapalı T.B.
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
D) 3 ve 4
E) 1, 2 ve 3
C) 2 ve 4
Aşağıdaki canlı gruplarının hangilerinde toplanan
türlerin tümü sadece simbiyoz, parazit ya da saprofit
olarak beslenir?
A) Arke
B) Bakteri
A)
1
2
3
B)
1
3
2
C) Protista
C)
2
1
3
D) Mantar
D)
2
3
1
E)
3
1
2
E) Bitki
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards