Basında çıkan haberler için tıklayınız

advertisement
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ, IŞİD'İN DİŞHEKİMİ İDAMINI LANETLEDİ
21.08.2014 / 15:38:58
http://www.haberaktuel.com/turk-dishekimleri-birligi-isid-in-dishekimi-idaminilanetledi-haberi-913710.html
Türk Dişhekimleri Birliği, terör örgütü IŞİD'ın Suriye'nin Deyr Zor bölgesinde Ruyi Diyab
adlı bir kadın dişhekimini erkek hastayı tedavi ettiği gerekçesiyle idam etmesini lanetledi.
Yapılan lanetleme açıklamasında, "IŞİD'in bu çağdışı ve asla kabul edilemez gerekçe ile
meslektaşımızı katledişini şiddetle lanetliyoruz." denilerek, IŞİD terör örgütünün katliamları
nedeniyle yurtlarını terk eden insanların çektikleri hastalık, açlık ve sefalet bir tarafa;
gelecekleri konusunda dünyanın kaygısızca seyirci kalmasının, bölgede yaşanan korkunç
dramın boyutlarını gözler önüne serdiği ifade edildi.
Açıklamanın devamında, "Bu nedenle ülkemizdeki iç barışın, hoşgörü ortamının, şeffaf
yönetimin, insan haklarının ve demokrasinin erdemlerine herkesin sahip çıkmasının ne kadar
önemli olduğunun bir kez daha herkes tarafından çok iyi anlaşılmasını diliyoruz. Şiddet,
nefret, ayrımcılık ve ötekileştirme söylemlerinden özellikle devlet erkanının kaçınması, sevgi
ve birlik söylemlerinin artık hayatımıza girmesi; gün geldiğinde kapımızı çalacak muhtemel
tehlike ve provokasyonlarda ülke olarak bizim gücümüz olacaktır." ifadeleri yer aldı.
"KATLİAMLARI DURDURMAYA DAVET EDİYORUZ"
Kutsal bir görev yapan hekimlerin; insanlar arasında sosyal durum, dil, din, ırk, millet,
cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik durum ayrımı yapmaksızın her koşulda hastaların
yardımına koşup, onların acılarını dindirdiğine dikkat çeken Türk Dişhekimleri Birliği,
"IŞİD'in bu çağdışı ve asla kabul edilemez gerekçe ile meslektaşımızı katledişini şiddetle
lanetliyoruz. Bizler sağlık çalışanları olarak her zaman terörün karşısında durduk ve durmaya
da devam edeceğiz. Tüm uluslararası camiayı bir kez daha Kuzey Irak ve Suriye'de sivil halka
yönelik yaşanan katliamları durdurmaya davet ediyoruz." dedi.
CİHAN
IŞİD KADIN DOKTORU ERKEK HASTAYI TEDAVİ ETTİ DİYE İDAM ETTİ
http://www.medimagazin.com.tr/dis-hekimi/genel/tr-Isid-kadin-doktoru-erkek-hastayitedavi-etti-diye-idam-etti-3-24-60759.html
21.08.2014
IŞİD isimli terör örgütünün; Kuzey Irak ve Suriye'de sürdürdüğü katliamlar ve insanlık dışı
uygulamalar ne yazık ki halen devam etmektedir.
Yüzyıllardır yaşadıkları toprakları yurt edinmiş birçok etnik kökenden insanı; ne dinin ne de
insanlığın kabul edemeyeceği, sözde din adına öldürmelerinin ve giriştikleri bu cinayetlerin
dünyanın gözü önünde dalga dalga katliama dönüşünü üzüntü ve esefle her gün ekranlardan
izliyoruz.
Bu katliamlar nedeniyle yurtlarını terk eden insanların çektikleri hastalık, açlık ve sefalet bir
tarafa; gelecekleri konusunda dünyanın kaygısızca seyirci kalması, bölgemizde yaşanan
korkunç dramın boyutlarını gözler önüne sermektedir. Bu nedenle ülkemizdeki iç barışın,
hoşgörü ortamının, şeffaf yönetimin, insan haklarının ve demokrasinin erdemlerine herkesin
sahip çıkmasının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha herkes tarafından çok iyi
anlaşılmasını diliyoruz.
Şiddet, nefret, ayrımcılık ve ötekileştirme söylemlerinden özellikle devlet erkanının
kaçınması, sevgi ve birlik söylemlerinin artık hayatımıza girmesi; gün geldiğinde kapımızı
çalacak muhtemel tehlike ve provokasyonlarda ülke olarak bizim gücümüz olacaktır.
Terör örgütü, en son Suriye'nin Deyr Zor bölgesinde Ruyi DİYAB adlı bir kadın dişhekimini
erkek hastayı tedavi ettiği gerekçesiyle idam etmiştir. Dr. DİYAB, son 7 gün içinde sözde
İslam Devleti tarafından infaz edilen birçok sivilden biridir.
Kutsal bir görev yapan hekimler; insanlar arasında sosyal durum, dil, din, ırk, millet, cinsiyet,
yaş, toplumsal ve ekonomik durum ayrımı yapmaksızın her koşulda hastalara yardıma koşar,
onların acıları dindirir.
IŞİD'in bu çağdışı ve asla kabul edilemez gerekçe ile meslektaşımızı katledişini şiddetle
lanetliyoruz.
Bizler sağlık çalışanları olarak her zaman terörün karşısında durduk ve durmaya da devam
edeceğiz.
Tüm uluslararası camiayı bir kez daha Kuzey Irak ve Suriye'de sivil halka yönelik yaşanan
katliamları durdurmaya davet ediyoruz.
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
Download