giysi üzerinde atış mesafesi tayininde kullanılan kimyasal analiz

advertisement
X IV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000
AK-P9
GİYSİ ÜZERİNDE ATIŞ MESAFESİ TAYİNİNDE KULLANILAN
KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ
Taner BORA3, H.Bülent ÜNERb
aKriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü 21010 Şehitlik DİYARBAKIR
bAdli Tıp Kurumu Başkanlığı İSTANBUL
Ateşli silahlarla atış yapıldığında, namludan mermi çekirdeğiyle beraber alev, is ve
gazların yamsıra yanmamış veya kısmen yanmış barut parçacıkları ve büyük
çoğunluğu kapsülden gelen metal artıkları da dışarıya çıkar. Namludan çıkan barut
parçacıkları organik veya inorganik olabilir. Kapsülden gelen en önemli atış
artıkları ise antimon, kurşun ve baryumdur. Atış esnasında toksik etkiye sahip
kurşunun etrafa bulaşmaması amacıyla kapsülünde kurşun bulundurmayan $intox
mermileri de bir süredir üretilmektedir.
Ateşli silahların kullanıldığı olaylarda mermi çekirdeğinin değdiği kişi veya
kişilerin giysilerinin üzerinde bulunan delik veya yırtık-deliklerin çevresindeki atış
artıklarının incelenmesi büyük önem taşır. Atış mesafesinin tayininde barut
artıklarındaki nitriti tespit etmekte Geliştirilmiş Griess Testinden yararlanılır.
Ayrıca atış artıklarından olan ağır metalleri de tespit etmek amacıyla Sodyum
Rodizonat Testi ve Sheet Printing Yöntemi kullanılabilmektedir.
Bu çalışmada giysiden atış mesafesi tayininde yaygın olarak kullanılan kimyasal
metotlar tanıtılmıştır.
329
Download