Uploaded by alperbulut

Atletizm Atmalar

advertisement




Dairenin herhangi bir kenarında statik ve denge
pozisyonunda atışa başlanır. Gülle düşene kadar
dairenin içinden atlet ayrılamaz. Gülle düştükten
sonra, dairenin arka yarısından, ayakta ayrılabilir.
Gülle sadece bir elle omuza konabilir. Gülle başlangıçta
çene altındadır; bu pozisyondan aşağı düşürülmez.
Atış, güllenin yere yaptığı izin, durma tahtasına yakın
olan tarafından, dairenin merkezine doğru ölçülür. 8
atletten fazla müsabık varsa, 3 denemeden sonra, en iyi
8 atlet 3 deneme daha yapabilir.
Atış esnasında güllenin kaymaması için atletler elleri
üzerine reçine veya benzeri bir madde sürebilir. Atma
dairesi yüzeyine ve ayakkabılarına bu maddeden
süremez.
Bel kemiği incinmesine karşı bel kemeri kullanılabilir.
Bileğe bant konmaz, iki yada daha fazla parmağın
bantlanmasına veya eldiven kullanılmasına izin
verilmez.

Diskin gövdesi ağaçtan veya diğer uygun
materyalden yapılır. (Kenarları metaldendir.)
Genellikle diskin merkezinde çıkarılabilen
ağırlık vardır. Erkeklere 2 kg.lık bayanlara ise 1
kg.lık disk bu şekilde elde edilir. Diskin her
yanı farksız olmalıdır. Erkeklerde disk çapı
219-221 mm., bayanlarda 180-182 mm.
arasındadır.


Kurallar, dairenin yüzeyine veya dairenin çevrildiği
demirin iç yanına dokunmaya müsaade eder. Ama
atışına başlandığında gövdenin herhangi bir kısmıyla
dairenin dışına dokunmak ve adım atmayı da yasak
eder.
Atıcı disk yere düşmeden dairenin dışına çıkamaz.
Aynı zamanda dairenin geri yarısından çıkılır. Atışın
komple tamamlanması için limit süre 1,5 dakikadır.
Şayet 8 ya da daha az yarışmacı varsa 3 denemeden
sonra, 3 deneme daha yapılabilir. Ölçülendirme 2'şer
santimlik dilimde yapılır. Atlet eline reçine sürebilir,
ancak atış alanına ve ayakkabılarının altına herhangi
bir maddeyi süremez, eldiven kullanamaz, parmaklar
birleştirilerek bantlama yapılamaz.


Cirit: Cirit üç kısımdan oluşur. Uç veya metal baş, ağaç
veya metal gövde ve ağırlık merkezinin etrafına konan
kavrama ipi. Erkek ciriti (2,6 - 2,7 m.), bayan ciriti ise
(2,2 - 2,3 m.) uzunlukta olur.
Erkekler için 800 gr. , bayanlar için 600 gr. dır.


Cirit mutlaka tutulan elle atılmalıdır. Geçerli
sayılan en öndeki atış sayılır. (yere işaret
koymak gerekmez.) Atlet kenarlardaki veya
son atma çizgisindeki herhangi bir noktaya
veya diğer bir tarafına vücudunun bir kısmıyla
değerse atış geçersiz sayılır.
Atletin son atma çizgisinden atış yoluna
girmesine izin verilmez. Atış omurlar
üzerinden olmalıdır. Deneme atış sayıları gülle
ve diskte olduğu gibi 3'er adettir. Diğer
kurallar gülle ve diskte olduğu gibidir




Büyük Erkekler için Çekiç’in ağırlığı 7.260 kg,
Kadınlar için bu 3,00 kg dır.
Başı: Demir veya pirinçten yumuşak olmayan diğer metallerden yapılır.
tam küredir ve en az çağı 102 mm., en fazla 120 mm. dir.
Teli: Başla tutma halkasını birbirine bağlar. Tel tek parça çapı 3 mm.den
fazla olmayan çelikten yapılmıştır.
Tutma Halkası: Sert, eğilmez, kalınlığı 9 mm. olan metalden yapılır. Eni
11 cm., uzunluğu telin tam gerilmesinde 11,5 cm.'dir. Aletin uzunluğu
117,5 cm.'den daha az olmamalıdır.



Koruma Kafesi: Disk atma kafesiyle aynıdır.
Atma Dairesi: Gülle atma ile aynıdır.
Genel Kurallar: Gülle ve disk atma ile aynıdır.
Download