El Kaide lideri yeni mesajında dört bölgeye seslendi

advertisement
El Kaide lideri yeni mesajında dört
bölgeye seslendi
El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri yayınladığı altı dakikalık ses kaydıyla dört farklı
bölgeye mesaj gönderdi.
17.09.2017 / 18:37
El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri yayınladığı altı dakikalık ses kaydıyla dört farklı
bölgeye mesaj gönderdi.
El Kaide yapılanmasının Usame Bin Laden'den sonra genel lideri olan Eymen Ez
Zevahiri, örgütün medya kanalı olan Es Sahab aracılığıyla dün yayınlanan ses
kaydında, Mağrib, Doğu Afrika, Yemen ve Hind Alt Kıtası bölgelerinde faaliyet gösteren
örgüt yapılanmalarına mesajlar gönderdi.
Es Sahab tarafından birkaç dilde servis edilen ses kaydı şu açıklamaları
içeriyor:
Mağrib
İslam Mücahitleri, Müslüman tarihinin savaşlarla geçen yıllarına bugün
muazzam bir bölümü yazmaktadırlar; kanlarıyla, onlara değerli olan her
şeyleriyle yazılan bir bölüm, Allah’ın dini için, Rasulullah’ın (sav) şeriatını
desteklemek için kendinden vazgeçmişlik hal-i ruhu içinde yazılan bir
bölümdür bu. Bu savaş, Batılı medyanın kasten üzerini örtmeye çalıştığı,
insanları bu savaşın önemli etkilerinden ve bu gelişmelerin sonuçlarından
habersiz bırakmak için çalıştığı bir savaştır.
Sahil’in aslan yürekli kahramanları, Sahara’nın süvarileri, Atlas Dağları’nın
korkusuz erleri ve Fransız-Amerikan Haçlısını, Hafter, Sisi ve Butefllika gibi
irtidat ehli cücelere karşı duran Ömer Muhtar’ın torunları; Müslüman
ümmetinin parlak yüzünü temsil eden İslami Mağrib’deki cihat aslanlarını
Allah mükafatlandırsın.
İşte onlar, Hicret’in çok fena bir iş gibi gösterilmesine, Ribat’ın yalnızlığına
aldırmadan on yıllardır sabırla sebat etmektedirler; Müslüman topraklarına
yapılan Haçlı saldırılarına Mücahit kardeşleriyle beraber tek bir saf halinde
göğüs germekteler; kalpleri bir araya getirmekteler, safları birleştirmekte ve
sıklaştırmaktalar, bu şekilde tüm dünya Müslümanlarına izlenilmesi gereken
bir örnek teşkil etmekteler. Ümmetleri için endişe duymakta ve onları tekfir
etmek ve kanlarını helal görmek yerine onun dinine tekrar dönmesi için ona
hikmetle rehberlik etmektedirler. Allah’ın bereketiyle düşmana zarar veren
darbeler vurmakta ve onların saflarına ciddi kayıplar verdirmekteler.
Ya Allah, onları senin sevdiğin ve razı olduğun şeylere ilet. Hak yolunda
ayaklarını sabit kıl zira onları bu yol üzere sen seçtin. Günahlarını affet ve
hatalarını görmezden gel. Onları yardımın ve zaferlerinle bereketlendir ve
senin izninle onları Endülüs’ün özgürleştirilmesine memur kıl.
İslami Mağrib’deki Müslüman Ümmetimiz, Abican’dan Ougadogou ve
Timbuktu’ya ve Atlas’ın zirvelerine, Shinqeet’den Seva’ya; Fransız küffarı bir
kez daha geldi, dedelerinizi katleden, topraklarınızı işgal eden ve atalarınıza
işkenceler eden aynı Fransız geri geldi. O halde tıpkı dedeleriniz gibi ayağa
kalkın ve yiğit adamlar olun. Fransızlara gelecek kuşaklarda dahi birbirlerine
anlatacakları acı bir ders verin.
Tüm dünyadaki Müslüman Ümmetimiz! İslami Mağrib’deki erdemli
evlatlarınızı yüz üstü bırakmayınız. Onlara elinizden nasıl geliyorsa öyle
destek olunuz, onlar nasıl sizin kılıcınız ve kalkanınızsa siz de onların hamisi
olunuz.
Doğu Afrika
Doğru Afrika’da, İslam’ın cesur evlatları Kenya’nın, Tanzanya’nın,
Somali’nin, Etiyopya’nın, Uganda’nın ve diğer memleketlerin Müslümanlarını
Haçlı saldırılarına karşı korumaktadırlar. Amerika liderliğindeki Haçlılar,
onlara karşı birlik oldular. Allah’ın bereketiyle Mücahitlerin ayakları sabit,
Ümmeti Cihat için harekete geçirmekteler, insanları davet etmekte ve
yararlı ilimleri yaymaktalar, fakirin ve güçsüzün acılarını hafifletmek için
çalışmaktalar ve kabileleri Cihat bayrağı altında tek saf olarak
birleştirmekteler. Tüm dünyadaki Mücahitlere olan sadakatlerini ilan
etmektedirler.
Ya Allah, onların ayaklarını sabit kıl. İnanan kullarına vaat ettiğin zaferle
onları bereketlendir. Onları senin sevdiğin ve razı olduğun şeylere ilet.
Yollarında tökezlemekten ve günahlardan onları muhafaza et. Günahlarını
affet ve salih amellerini kabul et. Onları rehberlerin liderleri kıl, onlara
merhamet duygusunu ver. Onları müjdeciler yap. Dinine, Kitabına ve inanan
kullarına onların elleriyle zafer nasip eyle.
Yemen
Yemen’de -iman ve hikmetin ikamet ettiği yer, cihad ve zafer kaynağı,
mukavemetin ve onurun diyarı- İslam’ın aslan yürekli adamları AmerikanSafevi müttefikliğine karşı koymada cesur bir duruş sergilediler.
Amerikalılar onları havadan bombalıyor ve karada Suud ailesinden Körfezin
Rafızilerine ve “Amerikan rablerinin kulları olan” paralı askerlerin ve mürted
hükümetlerin –Amerika’nın köleleri- kuvvetleriyle çarpışmanın bedelini
ödüyorlar. Zor durumlarına rağmen, Allah’ın izniyle onların ayakları sabittir.
Allah yolunda savaşmaktalar, Rasulullah’ın (sav) şeriatını müdafaa için
Ümmeti teşvik etmekteler, İki Kutsal’ın mekanını işgal etmek isteyen
Safevilerin planlarını bozmaktalar, neo-Haricilere direnmekteler ve Ümmete
ve onun insanlarına imkanları dahilindeki her şekilde hizmet etmek için
uğraşmaktadırlar.
Ya Allah, onlara yardımınla arka çık. Onları senin sevdiğin ve razı olduğun
şeylere ilet. Onlara müşrikleri Arap Yarımadasından çıkartmaları, neoSafeviler’in hırslarını engellemeleri ve topraklarını Amerika’nın ajan ve
hizmetkarlarından temizlemeleri için yardım et.
Hint Alt Kıtası
Allah’ın izniyle Hint Alt Kıtasında cihat ateşi bir kez daha, zafere giden yolu
aydınlatmak üzere tekrardan yakıldı. Bu ateşi bizim gözümüzde hak üzere
olan, ruhlarını, mallarını ve ellerindeki bütün her şeyi İslami yönetim tekrar
bu topraklara hâkim olsun, Hint Alt Kıtasının Müslümanları Hinduların ve
milyonlarca Müslümanın fedakarlıklarını zayi eden ve onların topraklarını ve
insanlarını Batı’ya satan, Müslüman topraklarını Batılı Haçlı saldırılara bir
başlangıç noktası olarak sunan laik hükümetlerin cürümlerinden azat edilsin
diye feda eden bir gençlik yaktı.
Ya Allah, onların fedakarlıklarını kabul et. Onlara yardımınla arka çık. Onlara
sabır ver, ayaklarını sabit kıl. Onlara küffara karşı zafer nasip eyle.
Kaynak: Mepa News
© 2015 Mepa News Tüm Hakları Saklıdır!
Kaynak Gösterilmeden Alıntı Yapılamaz!
Tasarım ve Yazılım: Mepanews
Download