D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİRBİRİNE DENK KABUL EDİLEN VE

advertisement
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BİRBİRİNE DENK KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN DERSLER (2017 Güz)
AÇIKLAMA
1. Aynı adı taşıyan zorunlu dersler, kredileri uyumlu olması koşulu ile birbirinin dengi kabul edilir. Komisyonun 1 kredi
eksiğini tamamlama yetkisi vardır.
2. İlahiyat alanı ile ilgili seçmeli dersler, kredileri uyumlu olması koşuluyla, isim ve içeriğine bakılmadan birbirinin dengi kabul
edilir.
3. Başka fakültelerin denklik uygulaması, fakültemiz için bağlayıcı değildir.
DENKLİK LİSTESİ
FAKÜLTEMİZ DIŞINA ALINIP BAŞARILAN DERS
FAKÜLTEMİZ DERSLERİNDEN DENGİ
Arap Dili Belagati
Arapça
Arap Dili ve Edebiyatı
Arapça
Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim
Din Hizmetlerinde İletişim Ve Halkla İlişkiler
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim
Fıkıh
İslam Hukuku
Hadis İlimleri Ve Usulü
Hadis Tarihi ve Usulü
İlk Dönem İslam Tarihi
Siyer + "İslam Tarihi-1" veya "İslam Tarihi-1" ve "İslam
Tarihi-2" (üçünden muaf tutmuyoruz sadece ikisinden
muaf tutuyoruz)
İslam Ahlak Esasları
İslam Ahlak Esasları Ve Felsefesi
İslam Dini Esasları
İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları
İslam Düşünce Tarihi
İslam Felsefe Tarihi
İslam Kurumları Ve Medeniyeti
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Medeniyeti Ve Kurumlar Tarihi
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Sanatları Tarihi
Türk İslam Sanatları Tarihi
İslam Sanatları Ve Dini Musiki
Türk Din Musikisi (Nazariyat)
Kelama Giriş
Kelam Tarihi
Kuran İlimleri Ve Tefsir Usulü
Tefsir Tarihi ve Usulü
Müzik
Türk Din Musikisi (Nazariyat)
Osmanlı Türkçesi Ve İslami Türk Edebiyatı
Osmanlı Türkçesi, Türk İslam Edebiyatı
Siyer
İslam Tarihi
Siyer-i Nebi
Siyer, İslam Tarihi
Türk İslam Düşünce Tarihi
İslam Felsefesi Tarihi
Türk Medeniyeti Tarihi
İslam Medeniyeti Tarihi
Yaşayan Dinler
Dinler Tarihi
DENGİ OLMAYAN DERSLER
FAKÜLTEMİZ DIŞINA ALINIP BAŞARILAN DERS
Ana Konularıyla Kur'an
Dine Yeni Yaklaşımlar
İslam Dinin Temel Kaynakları
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
Temel Bilgi Teknolojileri
Hadis Usulü
FAKÜLTEMİZ DERSLERİNDEN DENGİ
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
(Lütfen, muafiyet taleplerimizi yukarıdaki açıklamayı dikkate alarak yapalım ve birbirine denkliği kabul edilmeyen derslerle
ilgili talepte bulunmayalım.)
Download