ODTÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN HABERLER ATAMALAR

advertisement
ODTÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN HABERLER
ARALIK 2015
Değerli Mensuplarımız,
2016 yılının size ve sevdiklerinize sağlık,
mutluluk ve başarı getirmesini diler, sevgi ve
saygılarımı sunarım.
Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU
Dekan
ATAMALAR
* Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları
Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Ayhan Kürşat ERBAŞ, Prof. Dr. Yezdan BOZ ve
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. M. Levent İNCE 1 Aralık 2015 tarihinde
Profesör kadrosuna atanmışlardır.
* Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr
Özgür ERDUR BAKER 8 Aralık 2015 tarihinde
Profesör kadrosuna atanmıştır.
HABERLER
* Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Nurten BİRLİK, 3 Aralık 2015 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen “Info Day on Erasmus+
Centralised Projects” toplantısına katılmıştır.
* Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Özgür ERDUR BAKER 7 Aralık 2015 tarihinde
Gaziantep’de
UNICEF-MEB
işbirliği
ile
düzenlenen “Suriyeli Öğrencilerin Entegrasyonu”
adlı çalıştaya katılmıştır.
* Dekan Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU 10-16
Aralık 2015 tarihleri arasında, Fakültemiz ile
Indiana Üniversitesi arasında akademik işbirliği
konusunda toplantılara katılmak ve işbirliği
anlaşması
imzalamak
üzere
ABD’de
görevlendirilmiştir.
* İlköğretim Bölümüne araştırma görevlisi olarak
atanan Ezgi ŞENYURT, 10 Aralık 2015 tarihinde
göreve başlamıştır.
* Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Soner YILDIRIM
14 Aralık 2015 tarihinde Erzurum’da doktora tez
savunmasına jüri üyesi olarak ve 17 Aralık 2015
tarihinde ise, Özel İzmir Rota Koleji’nde
düzenlenen, Rehberlik Sempozyumuna davetli
konuşmacı olarak katılmıştır.
* Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları
Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esen
KONDAKÇI ve İlköğretim Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ 29 Aralık 2015 tarihinde
Profesör kadrosuna atanmışlardır.
* İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Özgül YILMAZ TÜZÜN 18 Aralık 2015 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen “Sosyobilimsel KonularÖğretmen Eğitimi
ve
Öğretim” konulu
sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılmıştır.
ÖDÜLLER
* Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Serap EMİL ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N.
PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından
“ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü”ne layık
görülmüştür.
* Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Abdullah Cendel KARAMAN 27-31
Aralık 2015 Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de
yapılan “International Conference on Innovation
Social Science, Literature and Education” adlı
konferansa bildirili katılmıştır.
* Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Evrim BARAN JOVANOVIC ve
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülfidan
CAN ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından verilen
"ODTÜ Genç Araştırmacı Başarı Ödülü"ne layık
görülmüşlerdir.
* Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Ayhan DEMİR 29 Aralık 2015-2 Ocak 2016
tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti, Prag’da
düzenlenen “Conference of Social Sciences and
Humanities in Prague 2015” adlı konferansa
bildirili katılmıştır.
ODTÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN HABERLER
ETKİNLİK
* İlköğretim Bölümü araştırma görevlisi iken, 31
Temmuz 2015 tarihinde vefat eden Mustafa
ALPASLAN ve Zişan GÜNER ALPASLAN için,
18 Aralık 2015 tarihinde Fakültemiz A Binası
EFA-22 dersliğinde anma töreni düzenlenmiş ve
İlköğretim Bölümü Seminer Odasına isimleri
verilmiştir.
* Fakültemiz ve SEBİT işbirliğiyle “İçerik
Üretimi, Sınav-Soru Üretimi, Müfredat AnaliziKazanım ve Kazanım Bileşeni Çalışması”
kapsamda lisans, yüksek lisans ve doktora
seviyesinde öğrencilerle çalışmalar yürütülmesi
planlanmış ve konuyla ilgili bilgi paylaşım
toplantısı, 4 Aralık 2015 tarihinde Fakültemiz A
Binası EFA 01’de yapılmıştır.
* Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları
Eğitimi Bölümü ve çeşitli üniversitelerin öğretim
üyelerinin iş birliği ile 5-6 Aralık 2015 tarihleri
arasında Işık Kirliliği Temalı “Astronomi
Öğretmen Seminerleri-V” etkinliği Fakültemiz A
Binası EFA 01’de yapılmıştır.
* Eğitim Bilimleri Bölümünün düzenlediği,
KAOS GL Ayrımcılık Karşıtı Ders “LBGTİ Temel
Kavramlar, Mitler” “LGBTİ Öğrencim Var, Ne
Yapmalıyım?” konulu seminer 9 Aralık 2015
tarihinde Fakültemiz A Binası EFA 01’de
yapılmıştır.
* Eğitim Bilimleri Bölümünün düzenlediği,
Uluslararası Azınlık Hakları Grubu Türkiye
Koordinatörü Nurcan Kaya’nın konuşmacı olarak
katıldığı “Türkiye Eğitim Sisteminde Renk, Etnik
Köken, Dil ve İnanç Temelli Ayrımcılık” konulu
seminer 17 Aralık 2015 tarihinde, Fakültemiz A
Binası EFA 01’de yapılmıştır.
* Türk Kızılayı, Kan Bağışı Kampanyası 23 Aralık
2015 tarihinde Fakültemiz A Binası EFA-17
Öğrenci Çalışma Odasında yapılmıştır.
* Türk Eğitim Deneği Genel Merkezi Eğitim
Koordinatörlerinin katılımı ile “TED Okullarında
Öğretmen Olmak” adlı etkinlik, 24 Aralık 2015
tarihinde Fakültemiz A Binası EFA 01’de
yapılmıştır.
* Yılbaşı Partisi 30 Aralık 2015 tarihinde
Fakültemiz A Binası Kantininde düzenlenmiştir.
İlköğretim Bölümü Araştırma Görevlisi
Özlem ERKEK’in 21 Aralık 2015 tarihinde bir
kızı dünyaya gelmiştir.
Beren bebeğe sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz.
Download